Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0312(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0215/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0215/2013

Debates :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0260

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 20k
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - Strasbūra
Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (10273/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes pieprasījumu sniegt atzinumu (C7-0160/2013),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 30. maija vēstulē pausto apņemšanos pieņemt aktu tādā formā, kādā tas nosūtīts Parlamentam,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0215/2013),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Normatīvās rezolūcijas pielikums

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pauž gandarījumu par to, ka ir pieņemta Regula, ar ko groza Šengenas Robežu kodeksu, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos, un Regula par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu. Tās uzskata, ka šie jaunie mehānismi ir pienācīgs risinājums Eiropadomes 2011. gada 24. jūnija secinājumos paustajam aicinājumam uzlabot sadarbību un savstarpējo uzticēšanos starp Šengenas zonas dalībvalstīm un izveidot efektīvu un uzticamu uzraudzības un novērtējuma sistēmu, lai nodrošinātu kopējo noteikumu ievērošanu un uz ES acquis balstīto kritēriju stiprināšanu, pielāgošanu un paplašināšanu, vienlaikus atgādinot, ka Eiropas ārējās robežas ir efektīvi un konsekventi jāpārvalda, pamatojoties uz kopīgu atbildību, solidaritāti un praktisko sadarbību.

Tās paziņo, ka šis Šengenas Robežu kodeksa grozījums pastiprinās koordināciju un sadarbību Savienības līmenī, paredzot, no vienas puses, kritērijus jebkādai dalībvalstu veiktai robežkontroles atjaunošanai un, no otras puses, ES mehānismu, lai reaģētu uz patiešām kritiskām situācijām, kad tiek radīts nopietns apdraudējums zonas vispārējai funkcionēšanai bez iekšējo robežu kontrolēm.

Tās uzsver, ka šī jaunā novērtēšanas sistēma ir ES mehānisms un ka tā attieksies uz visiem Šengenas acquis aspektiem, un tajā tiks iesaistīti dalībvalstu, Komisijas un attiecīgo ES aģentūru eksperti.

Tās saprot, ka jebkurš turpmāks Komisijas priekšlikums grozīt šo novērtēšanas sistēmu tiktu iesniegts apspriešanai ar Eiropas Parlamentu, lai cik pilnīgi vien iespējams ņemtu vērā tā atzinumu, pirms pieņem teksta galīgo redakciju.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika