Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0312(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0215/2013

Teksty złożone :

A7-0215/2013

Debaty :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0260

Teksty przyjęte
PDF 275kWORD 20k
Środa, 12 czerwca 2013 r. - Strasburg
Ustanowienie mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10273/2013),

–  uwzględniając art. 70 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wniosek o wydanie opinii przekazany przez Radę (C7-0160/2013),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 30 maja 2013 r., do przyjęcia aktu w postaci przekazanej Parlamentowi,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0215/2013),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Parlament Europejski, Rada i Komisja wyrażają zadowolenie z powodu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego kodeks graniczny Schengen w celu ustanowienia wspólnych zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen. Instytucje te są zdania, że nowe mechanizmy stanowią właściwą odpowiedź na apel Rady Europejskiej zawarty w jej konkluzjach z dnia 24 czerwca 2011 r. o zwiększenie współpracy i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w strefie Schengen oraz o skuteczny i niezawodny system monitorowania i oceny pozwalający egzekwować wspólne zasady oraz ulepszać, dostosowywać i rozszerzać kryteria oparte na dorobku UE, któremu to apelowi towarzyszyło przypomnienie, że należy skutecznie i spójnie zarządzać zewnętrznymi granicami UE, wspólnie ponosząc za to odpowiedzialność, działając solidarnie oraz praktycznie współpracując.

Stwierdzają, że przedmiotowa zmiana kodeksu granicznego Schengen zwiększy koordynację i współpracę na szczeblu Unii, gdyż z jednej strony zapewni kryteria warunkujące ewentualne przywracanie przez państwa członkowskie kontroli granicznych, a z drugiej – stworzy unijny mechanizm pozwalający reagować na prawdziwie krytyczne sytuacje, gdy zagrożone będzie ogólne funkcjonowanie obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Podkreślają, że nowy system oceny jest mechanizmem unijnym, że obejmie wszystkie aspekty dorobku Schengen oraz wymagać będzie uczestnictwa ekspertów z państw członkowskich, Komisji i ze stosownych agencji UE.

Rozumieją, że ewentualne przyszłe wnioski Komisji w sprawie zmiany przedmiotowego systemu oceny będą przedkładane do konsultacji Parlamentowi Europejskiemu, tak by przed przyjęciem ostatecznej wersji tekstu można było jak najszerzej uwzględnić jego opinię.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności