Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0312(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0215/2013

Texte depuse :

A7-0215/2013

Dezbateri :

PV 11/06/2013 - 17
CRE 11/06/2013 - 17

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0260

Texte adoptate
PDF 269kWORD 20k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Un mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen *
P7_TA(2013)0260A7-0215/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10273/2013),

–  având în vedere articolul 70 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere solicitarea de aviz primită din partea Consiliului (C7-0160/2013),

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea din 30 mai 2013 de a adopta actul în forma transmisă Parlamentului,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0215/2013),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Parlamentul European, Consiliul și Comisia salută adoptarea regulamentului de modificare a Codului frontierelor Schengen pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale și a regulamentului privind instituirea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și consideră că aceste mecanisme noi constituie un răspuns adecvat la solicitarea formulată de Consiliul European în concluziile sale din 24 iunie 2011 referitoare la consolidarea cooperării și a încrederii reciproce între statele membre din spațiul Schengen și la un mecanism de monitorizare și evaluare eficace și fiabil pentru a asigura aplicarea unor norme comune și consolidarea, adaptarea și dezvoltarea criteriilor bazate pe acquis-ul UE, reamintind, în același timp, faptul că frontierele externe ale Europei trebuie gestionate în mod eficient și coerent, pe baza responsabilității comune, a solidarității și a unei cooperări practice.

Acestea afirmă că această modificare a Codului frontierelor Schengen va consolida coordonarea și cooperarea la nivelul Uniunii oferind, pe de o parte, criterii pentru orice reintroducere a controalelor la frontiere de către statele membre și, pe de altă parte, un mecanism la nivelul UE pentru a răspunde unor situații cu adevărat critice în care funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne este periclitată.

Cele trei instituții subliniază că acest mecanism de evaluare nou este un mecanism la nivelul UE, care va acoperi toate aspectele acquis-ului Schengen și care va implica experți din partea statelor membre, a Comisiei și a agențiilor UE relevante.

Acestea înțeleg că orice propunere viitoare din partea Comisiei de modificare a acestui mecanism de evaluare va fi transmisă spre consultare Parlamentului European, pentru a ține seama de opinia acestuia, în cea mai mare măsură posibilă, înainte de adoptarea textului final.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate