Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0308(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0278/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0278/2012

Viták :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0261

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 40k
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
Meghatározott jogi formájú vállalkozások pénzügyi kimutatásai és a kapcsolódó beszámolók ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0684),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0393/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 29-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július 19-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. április 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0278/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 181., 2012.6.21., 84. o.
(2) HL C 277., 2012.9.13., 171. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. június 12-én került elfogadásra a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0308

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/34/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat