Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0308(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0278/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0278/2012

Debates :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0261

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 36k
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - Strasbūra
Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi ***I
P7_TA(2013)0261A7-0278/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0684),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, kā arī 50. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0393/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 29. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 19. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 17. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0278/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 181, 21.6.2012., 84. lpp.
(2) OV C 277, 13.9.2012., 171. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/.../ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK
P7_TC1-COD(2011)0308

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2013/34/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika