Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0307(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0292/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0292/2012

Viták :

PV 11/06/2013 - 18
CRE 11/06/2013 - 18

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.13
CRE 12/06/2013 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0262

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 22k
2013. június 12., Szerda - Strasbourg
A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények ***I
P7_TA(2013)0262A7-0292/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. június 12-i jogalkotási állásfoglalása a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0683),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 50. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0380/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2012. február 10-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. május 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0292/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 93., 2012.3.30., 2. o.
(2) HL C 143., 2012.5.22., 78. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. június 12-én került elfogadásra a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0307

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/50/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat