Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2637(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0256/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0271

Texte adoptate
PDF 204kWORD 23k
Miercuri, 12 iunie 2013 - Strasbourg
Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001
P7_TA(2013)0271RC-B7-0256/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (COM(2008)0229),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (COM(2011)0137),

–  având în vedere articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere poziția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (1),

–  având în vedere rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011)(2),

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul la documente (O-00049/2013, O-00050/2013, O-00051/2013, O-00052/2013, O-00053/2013, O-00054/2013, O-00058/2013 și O-00059/2013),

–  având în vedere declarația Comisiei din 21 mai 2013 privind impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4)din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât transparența este un instrument esențial care permite cetățenilor să participe la procesul decizional de la nivelul UE, precum și la garantarea responsabilității instituțiilor europene față de cetățenii lor, contribuind, prin urmare, la angajamentul și încrederea acestora,

B.  întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a sporit obligațiile de transparență la nivelul UE și a consacrat dreptul de acces la documente ca un drept fundamental;

C.  întrucât Parlamentul a solicitat în repetate rânduri o transparență sporită în procedura legislativă, inclusiv în ceea ce privește grupurile de lucru ale Consiliului, publicarea avizelor juridice în procedurile legislative și mai multă transparență în cadrul trilogurilor;

D.  întrucât Parlamentul și-a exprimat regretul față de lipsa de transparență în ceea ce privește activitatea agențiilor UE, negocierile internaționale și dialogul dintre Comisie și statele membre, îndeosebi în cazul în care este vorba de drepturile fundamentale sau de interesele cetățenilor europeni(3);

E.  întrucât jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și hotărârile Ombudsmanului European au influențat substanțial interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001; întrucât jurisprudența și hotărârile menționate, în special în ceea ce privește utilizarea motivelor de nerecunoaștere în procedurile legislative, cum ar fi Turco și Access Info, ar trebui să fie reflectată în legislație;

F.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 este perceput de cetățenii europeni și publicul din UE ca un element-cheie al legislației, oferind instrumente ce permit o supraveghere adecvată a activităților UE; întrucât aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 poate fi în continuare îmbunătățită, așa cum arată mai multe cazuri de care s-a ocupat Ombudsmanul;

G.  întrucât în 2008 Comisia a propus o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, propunere pe care nu a retras-o după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; întrucât Parlamentul a informat în mod corespunzător Comisia despre faptul că procedura de reformare nu era adecvată;

H.  întrucât în 2011 Comisia a prezentat o nouă propunere care doar extinde implicit domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 la toate instituțiile, oficiile, agențiile și organele UE; întrucât Parlamentul a reunit procedurile din 2008 și 2011 într-una singură;

I.  întrucât Parlamentul și-a adoptat poziția în prima lectură la 15 decembrie 2011, iar trilogurile au început sub Președinția daneză, în prima jumătate a anului 2012; întrucât Comisia nu a fost de acord cu posibilele compromisuri propuse, acesta fiind motivul principal pentru care procedura este în impas de mai mult de un an;

J.  întrucât Președinția cipriotă și Președinția irlandeză nu au fost în măsură să deblocheze situația în Consiliu și să lanseze noi negocieri, din cauza rezistenței Comisiei, care determină necesitatea de a obține unanimitatea în Consiliu pentru anumite aspecte;

K.  întrucât, date fiind obligațiile de transparență impuse de tratate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 nu ar trebui să reducă nivelul actual de transparență;

L.  întrucât absența unui acord asupra unei noi versiuni a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 ar transmite un semnal negativ despre natura UE cetățenilor săi, iar acest eșec ar submina legitimitatea procesului decizional în UE, în special ținând seama că se apropie rapid alegeri europene cheie,

1.  reafirmă în mod ferm importanța dreptului fundamental de acces la informații și documente, precum și a transparenței și deschiderii instituțiilor și proceselor decizionale din cadrul lor, întrucât acestea reprezintă pilonii democrației și pot apropia cetățenii de UE;

2.  solicită tuturor instituțiilor, oficiilor, organelor și agențiilor UE să aplice integral Regulamentul (CE) nr. 1049/2001;

3.  consideră că modificarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate instituțiile UE și regretă blocajul care a fost creat; solicită tuturor instituțiilor UE să colaboreze pentru a găsi o soluție cât mai curând posibil;

4.  își reafirmă angajamentul față de revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 care ar trebui, în ansamblu, să le ofere cetățenilor UE un acces mai larg și îmbunătățit la documentele UE;

5.  solicită Comisiei să se implice pe deplin, la nivel politic și la nivel tehnic, în adaptarea la Tratatul de la Lisabona a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, sau să ia măsurile necesare pentru a ieși din impas;

6.  solicită Consiliului să reînceapă de îndată dezbaterile privind Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, să își adopte poziția în primă lectură și să continue negocierile;

7.  își reafirmă poziția mai sus menționată, exprimată în primă lectură, la 15 decembrie 2011(4), ca punct de plecare pentru negocieri și insistă asupra faptului că textul modificat, ca minim absolut și în conformitate cu cerințele din tratat ar trebui: să extindă în mod explicit domeniul de aplicare la toate instituțiile, oficiile și agențiile Uniunii Europene; să sporească transparența legislativă, inclusiv accesul la avizele juridice legislative, astfel încât orice derogare de la regula generală de transparență legislativă în procedurile legislative să constituie o excepție; să clarifice relația dintre transparență și protecția datelor; să includă Convenția de la Aarhus; să considere definiția cuprinzătoare actuală a documentului drept bază minimă pentru evoluția ulterioară; să asigure accesul adecvat la documente și transparența în raport cu negocierile și acordurile internaționale; să asigure transparența financiară a fondurilor UE; să nu introducă exceptări pe categorii;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0580.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0500.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0500, alineatul (18).
(4) EP-PE_TC1-COD(2008)0090.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate