Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0207(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0110/2013

Teksty złożone :

A7-0110/2013

Debaty :

PV 13/06/2013 - 5
CRE 13/06/2013 - 5

Głosowanie :

PV 13/06/2013 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0273

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 19k
Czwartek, 13 czerwca 2013 r. - Strasburg
Druga zmiana umowy z Kotonu z dnia 23 czerwca 2000 r. ***
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16894/2011),

–  uwzględniając Umowę zmieniającą po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (09565/2010)(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0469/2011),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0110/2013),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  wyraża stanowcze zastrzeżenia do części umowy, które nie odzwierciedlają stanowiska Parlamentu Europejskiego ani wartości Unii;

3.  wzywa wszystkie strony do dokonania odpowiedniego przeglądu niesatysfakcjonujących klauzul w ramach trzeciego przeglądu umowy, w tym wyraźnego wprowadzenia w art. 8 ust. 4 zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

(1) Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności