Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0207(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0110/2013

Texte depuse :

A7-0110/2013

Dezbateri :

PV 13/06/2013 - 5
CRE 13/06/2013 - 5

Voturi :

PV 13/06/2013 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0273

Texte adoptate
PDF 195kWORD 19k
Joi, 13 iunie 2013 - Strasbourg
A doua modificare a Acordului de la Cotonou din 23 iunie 2000 ***
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16894/2011),

–  având în vedere Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (09565/2010)(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0469/2011),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0110/2013),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  își exprimă cele mai ferme rezerve față de părțile din acord care nu reflectă poziția Parlamentului European și valorile Uniunii;

3.  îndeamnă toate părțile să revizuiască, în consecință, clauzele nesatisfăcătoare pe parcursul celei de a treia revizuiri a acordului, incluzând introducerea explicită a nediscriminării pe baza orientării sexuale în cadrul articolului 8 alineatul (4);

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale membrilor grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific.

(1) JO L 287, 4.11.2010, p. 3.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate