Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0207(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0110/2013

Predkladané texty :

A7-0110/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 5
CRE 13/06/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0273

Prijaté texty
PDF 203kWORD 20k
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
Druhá zmena a doplnenie dohody z Cotonou z 23. júna 2000 ***
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16894/2011),

–  so zreteľom na dohodu, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005(1) (09565/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0469/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozvoj a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0110/2013),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyjadruje značné výhrady k častiam dohody, ktoré neodrážajú pozíciu Európskeho parlamentu a hodnoty Únie;

3.  naliehavo žiada všetky strany, aby v rámci tretej revízie dohody náležite zrevidovali neuspokojivé doložky a aby do článku 8 ods. 4 výslovne začlenili zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a členov skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia