Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2658(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0304/2013

Predložena besedila :

B7-0304/2013

Razprave :

PV 12/06/2013 - 2
CRE 12/06/2013 - 2

Glasovanja :

PV 13/06/2013 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0276

Sprejeta besedila
PDF 218kWORD 26k
Četrtek, 13. junij 2013 - Strasbourg
Finančne storitve: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov
P7_TA(2013)0276B7-0304/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2013 o finančnih storitvah: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov (2013/2658(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog (prenovitev) (COM(2010)0368), ki ga je Komisija podala 12. julija 2010,

–  ob upoštevanju predloga za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odškodninskih shemah za vlagatelje (COM(2010)0371), ki ga je Komisija podala 12. julija 2010,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (COM(2011)0008) (Omnibus II/Solventnost II), ki ga je Komisija podala 19. januarja 2011,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev) (COM(2011)0656), ki ga je predlagala Komije dne 20. oktobra 2011 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (COM(2011)0652) (revizija direktive MiFID), ki ga je Komisija podala dne 20. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo (COM(2011)0654) in predlog za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (COM(2011)0651), (MAD/MAR), ki ga je Komisija podala 20. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji, centralnih depotnih družbah (CDD) in spremembi Direktive 98/26/ES (COM(2012)0073), ki ga je Komisija podala 7. marca 2012,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS in 82/891/EGS, direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES in 2011/35/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (COM(2012)0280), ki ga je Komisija podala 6. junija 2012,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (COM(2012)0350), (KNPVP V), ki ga je Komisija podala 3. julija 2012,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju (prenovitev) (COM(2012)0360) (IMD II), ki ga je Komisija podala 3. julija 2012,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 o delovnem programu Komisije 2010 (COM(2010)0135), predvsem navedbe o načrtovanem sprejetju zakonodajnega predloga direktive o pravni varnosti v zakonodaji o vrednostnih papirjih v letu 2010,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 o delovnem programu Komisije 2011 (COM(2010)0623), predvsem navedbe o načrtovanem sprejetju zakonodajnega predloga direktive o pravni varnosti v zakonodaji o vrednostnih papirjih v letu 2011;

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2011 o delovnem programu Komisije 2012 (COM(2011)0777), predvsem navedbe o načrtovanem sprejetju zakonodajnega predloga direktive o pravni varnosti v zakonodaji o vrednostnih papirjih v letu 2012 in zakonodajnega predloga za revizijo Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu(1),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta na zasedanju 1. in 2. marca 2012, predvsem navedb o reviziji direktive MiFID,

–  upoštevanju priporočila Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o skladih denarnega trga(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 o bančnem sistemu v senci(3),

–  ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji v zvezi s finančnimi storitvami, in sicer o zastoju v Svetu in o zamudi Komisije pri sprejemanju nekaterih predlogov (O-000063/2013 – B7-0208/2013 in O-000065/2013 – B7-0209/2013),

–  ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) Poslovnika,

A.  ker je za oživitev gospodarstva EU potreben trden finančni sektor, ki bo realnemu gospodarstvu zagotavljal konkurenčna finančna sredstva; ker je za to treba dokončno vzpostaviti bančno unijo, o čemer so se različne institucije EU, ki so pristojne za ta pomembni sektor našega gospodarstva, že dogovorile in to potrdile;

B.  ker je Komisija 12. julija 2010 sprejela predlog za revizijo direktive o sistemih zajamčenih vlog, Parlament pa je po brezplodnih pogajanjih s Svetom o tem glasoval v prvi obravnavi 16. februarja 2012(4);

C.  ker je Komisija 12. julija 2010 sprejela predlog za revizijo direktive o odškodninskih shemah za vlagatelje, Parlament pa je o tem glasoval v prvi obravnavi šele 5. julija 2011, ker Svet ni bil pripravljen sprejeti splošnega pristopa in začeti pogajanj(5);

D.  ker je Komisija predloge za revizijo direktive MiFID sprejela 20. oktobra 2011, Parlament pa jih je hitro obravnaval in že leto dni po vložitvi (26. oktobra 2012(6)) sprejel dodatne predloge sprememb; odtlej čaka na začetek pogajanj s Svetom, da bi morda dosegla soglasje v prvi obravnavi;

E.  ker je Evropski svet na svoji seji 1. in 2. marca 2012 sklenil, da bi morala sozakonodajalca o predlogih za revizijo direktive MiFID odločiti do decembra 2012;

F.  ker je Komisija 7. marca 2012 sprejela predlog o centralnih depotnih družbah, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve pa je svoje poročilo sprejel 4. februarja 2013 (A7-0039/2013), in Parlament vse odtlej čaka na začetek pogajanj s Svetom za morebitni dogovor v prvi obravnavi;

G.  ker je bilo sprva predvideno, da bo predlog Komisije o direktivi o pravni varnosti v zakonodaji o vrednostnih papirjih sprejet v letu 2010, nato je bil prestavljen v njen zakonodajni in delovni program za leto 2011 in potem za leto 2012, a še vedno ni sprejet;

H.  ker Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu zahteva, da mora Komisija najkasneje do 1. novembra 2012 predstaviti poročilo o njenem izvajanju in vplivu in mu po potrebi priložiti predlog za revizijo; ker Komisija še vedno ni posredovala ne poročila ne revizije;

I.  ker je Parlament v svoji resoluciji o vzporednem bančnem sistemu pozval k sprejetju dodatnih ukrepov v zvezi s skladi denarnega trga, predvsem za boljšo odpornost teh skladov in za kritje likvidnostnih tveganj, in ker bi bilo treba pri teh ukrepih upoštevati priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja, objavljeno kmalu po resoluciji, da se za te sklade ne sme več uporabljati konstantna neto vrednost sredstev;

J.  ker mora Komisija v skladu s členom 5 Direktive 2011/89/ES(7) opraviti celovito revizijo Direktive 2002/87/ES (direktiva o finančnih konglomeratih)(8), pri čemer bi morala obravnavati predvsem njeno področje uporabe, razširitev uporabe na neregulirane subjekte, merila za določitev finančnih konglomeratov, ki so v lasti širših nefinančnih skupin, in obvezno testiranje izjemnih situacij, do 31. decembra 2012 pa mora Parlamentu in Svetu poslati poročilo o tem, nato pa podati ustrezne zakonodajne predloge;

K.  ker je Komisija po tej reviziji dne 20. decembra 2012 objavila poročilo in ugotovila, da so najpomembnejša vprašanja, ki bi jih lahko obravnavali v prihodnji reviziji direktive o finančnih konglomeratih, merila za opredelitev in določitev konglomerata, določitev matičnega subjekta, ki je dejansko odgovoren za izpolnjevanje zahtev v vsej skupini, in okrepitev izvrševanja v zvezi s tem subjektom; kljub temu se ni odločila za vložitev tovrstnega zakonodajnega predloga v letu 2013;

L.  ker se je Komisija zavezala, da bo razmere redno pregledovala, da bo določila pravi čas za sprejetje predlogov o reviziji direktive o finančnih konglomeratih, predvsem glede na potekajoča pogajanja o svežnju CRD IV in enotnem nadzornem mehanizmu;

M.  ker je Komisija večkrat nakazala, da namerava izvesti poglobljeno študijo o učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov, ki so bili od nastanka finančne krize sprejeti v okviru urejanja finančnega sektorja;

1.  želi spomniti, da je pripravljen v prvi obravnavi sprejeti vsaj vse predloge Komisije o finančnih storitvah, ki jih že ima pred sabo, in to pred zaključkom parlamentarnega mandata spomladi 2014;

2.  poudarja, da je treba za nadaljnjo čim prejšnjo krepitev učinkovitosti in trdnosti finančnih trgov Unije hitro sprejeti že pripravljene predloge Komisije o finančnih storitvah, s čimer bi preprečili zamude pri začetku veljavnosti ustrezne zakonodaje;

3.  izraža trdno prepričanost, da sta stabilnost finančnega sektorja in uspeh vseh finančnih strukturnih reform osnovni pogoj za doseganje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja v Evropski uniji;

4.  poudarja, da je jasno pokazal pripravljenost in sposobnost, da predloge Komisije o ureditvi finančnih storitev obravnava hitro ter v kratkem času, na primer pri enotnem nadzornem mehanizmu, Solventnosti II in reviziji direktive MiFID; pričakuje, da bo enako konstruktiven in hiter pristop uporabil pri naslednjih predlogih Komisije;

5.  poziva Komisijo, naj pospeši delo pri zakonodajnih pobudah o finančnih storitvah, ki jih je napovedovala v zadnjih letih, vendar še niso bile pripravljene; zlasti poziva Komisijo, naj čim prej sprejme predlog direktive za zakonodajo o vrednostnih papirjih, s katerim zdaj zamuja že več kot dve leti, ter naj čim prej pripravi revizijo direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu, ki se še ni začela; poziva Komisijo, naj čim prej sprejme predlog o skladih denarnega trga, pri čemer naj v celoti upošteva ustrezna priporočila Evropskega odbora za sistemska tveganja;

6.  po zaključku pogajanj o CRD IV in enotnem nadzornem mehanizmu meni, da bi morala Komisija nemudoma pripraviti predloge za celovito revizijo direktive o finančnih konglomeratih iz leta 2002;

7.  opozarja na zavezo Komisije, da bo pred iztekom mandata opravila študijo, ki bo vključevala analizo stroškov in koristih, in sicer o učinkovitosti in sorazmernosti številnih zakonodajnih besedil, ki so bila sprejeta od začetka finančne krize, pri čemer naj bo ta študija zbirna ocena učinka celotne zakonodaje EU o finančnih trgih, ki je bila doslej predlagana, sprejeta in se je izvajala v Uniji od začetka mandata; poziva, da je treba ta proces začeti čim prej; v tej študiji bi bilo treba oceniti, kakšen učinek ima nedokončna vzpostavitev bančne unije v različnih državah članicah, vključno z učinkom na javni dolg;

8.  poziva Komisijo, naj čim prej sprejme zlasti predloge o osnutku uredbe o ustanovitvi enotnega mehanizma za reševanje ter o nadaljnjih ukrepih na podlagi priporočil Liikanenove strokovne skupine na visoki ravni o strukturni bančni reformi; poudarja, kako pomembno je, da sozakonodajalca s soodločanjem hitro obravnavata te prihajajoče predloge, da bi omogočila čim prejšnji začetek veljavnosti ustreznih ukrepov;

9.  poziva Komisijo, naj v letnem pregledu rasti natančneje izrazi finančni razvoj, kot je zahteval Parlament v svojih resolucijah z dne 15. decembra 2011(9) in 18. aprila 2013(10);

10.  poziva Svet, naj ponovno začne pogajanja o sistemih zajamčenih vlog, kar je nadvse pomembna zadeva in je v neposrednem interesu državljanov Evropske unije, pomembno pa je tudi za zaupanje v finančni sistem in njegovo trdnost; ugotavlja, da je ciprska kriza potrdila, kako nujno je hitro sprejetje tega predloga; opozarja, da bi lahko bil enotni evropski sklad za zajamčene vloge z delujočimi sistemi zajamčenih vlog, podprtimi z ustreznimi ravnmi financiranja, ki tako krepijo verodostojnost in zaupanje vlagateljev, dolgoročni cilj, ko bosta začela delovati tudi učinkovit okvir reševanja ter učinkovit enoten nadzorni mehanizem; poudarja njihov pomen za pravilno izoblikovanje bančne unije ter izpolnitev splošnega cilja stabilnih finančnih trgov; meni, da bi bilo treba predlog o sistemu zajamčenih vlog sprejeti vzporedno z direktivo o oblikovanju okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij;

11.  obžaluje, da Svet in države članice ne kažejo zmogljivosti in trdne odločenosti za sprejetje sporazumov, potrebnih za izvajanje javnih zavez, ki so nujne za dokončno vzpostavitev bančne unije;

12.  poziva Svet, naj čim prej sprejme stališče o direktivi o odškodninskih shemah za vlagatelje, da bi lahko začeli pogajanja o vprašanju, ki ima konkreten učinek na državljane Unije, saj naj bi povečalo zaščito posameznih vlagateljev;

13.  opozarja na zavezo skupine G-20, da bi se moralo z vsemi standardiziranimi pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih na neorganiziranem trgu trgovati na borzah oziroma elektronskih platformah za trgovanje, kakor je primerno, njihov kliring pa bi morale najkasneje do konca leta 2012 izvajati centralne nasprotne stranke; zato poziva Svet, naj preostali čas v zakonodajnem obdobju uporabi za dokončanje dela o reviziji direktive MiFID, tako da bi lahko predloge Komisije sprejeli pred evropskimi volitvami maja 2014;

14.  poziva Svet, naj nadaljuje delo o centralnih depotnih družbah, da bi omogočil hiter začetek pogajanj s Parlamentom in Komisijo zaradi pravočasnega izvajanja pred uvedbo sistema Target2Securities;

15.  poziva Svet k hitremu napredku za pogajanja s Parlamentom o drugih ključnih dosjejih o zaščiti potrošnikov in vlagateljev, o katerih je pristojni odbor Parlamenta že glasoval ali bo kmalu glasoval, poleg revizije MiFID, na primer KNPVP V in IMD II;

16.  poziva Svet, naj čim prej sprejme stališče o predlogu direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, ki ga je podala Komisija, saj je to bistveno orodje za omejitev bodoče izpostavljenosti davkoplačevalcev EU propadanju bank;

17.  poziva Svet, naj bo pripravljen hitro zaključiti pogajanja s Parlamentom o Omnibusu II/Solventnosti II, in sicer takoj ko bo na voljo ocena učinka, ki jo pripravlja Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine za določbe o dolgoročnih jamstvih, o katerih so razpravljali v trialogu; poziva, da je treba hitro sprejeti predloge o MAD/MAR;

18.  poziva Komisijo, naj pravočasno pripravi predloge, da bo lahko Parlament o njih razpravljal v sedanjem zakonodajnem obdobju, in sicer o sistemih jamstev za zavarovanja ter o okviru za sanacijo in reševanje finančnih institucij, ki niso banke, vključno z okvirom, ki se bo uporabljal vsaj za večje čezmejne zavarovalniške skupine ter tiste, ki se pretežno ukvarjajo z netradicionalnimi in nezavarovalniškimi dejavnostmi;

19.  poziva Svet, naj pojasni merila, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev za obravnavanje ali opustitev obravnavanja dosjeja, ter naj razloži, kako je upošteval medsebojno povezanost dosjejev;

20.  poziva Svet, naj pojasni in natančno navede, kako zbira potrebna sredstva in izboljšuje nemoten potek in učinkovitost prehoda z enega predsedovanja na drugo;

21.  Svet glede na pomanjkanje napredka v njegovih delovnih skupinah poziva, naj prevzame svojo politično odgovornost in pri glasovanju sprejme stališča s kvalificirano večino, kot je določeno v Pogodbah;

22.  poudarja odgovornost sozakonodajalcev, da sprejmeta vse potrebne ukrepe in tako omogočita čim prejšnje sprejetje tekočih predlogov ter naj po potrebi, če je to smiselno in izvedljivo, to storita pred koncem sedanjega zakonodajnega obdobja;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 319, 5.12.2007, str. 1.
(2) UL C 146, 25.5.2013, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0427.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0049.
(5) UL C 33 E, 5.2.2013, str. 328.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0406 in P7_TA(2012)0407.
(7) UL L 326, 8.12.2011, str. 113.
(8) UL L 35, 11.2.2003, str. 1.
(9) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0583.
(10) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0188.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov