Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2587(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0254/2013

Texte depuse :

B7-0254/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2013 - 7.10
CRE 13/06/2013 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0281

Texte adoptate
PDF 236kWORD 34k
Joi, 13 iunie 2013 - Strasbourg
Reconstrucția și democratizarea Republicii Mali
P7_TA(2013)0281B7-0254/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la reconstrucția și democratizarea statului Mali (2013/2587(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la situația din Mali(1) și cea din 14 iunie 2012 referitoare la drepturile omului și condițiile de securitate din regiunea Sahel(2),

–  având în vedere Strategia Uniunii Europene pentru securitate și dezvoltare în regiunea Sahel, adoptată în martie 2011,

–  având în vedere Rezoluțiile 2056 (2012) și 2071 (2012) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) privind situația din Mali,

–  având în vedere Rezoluția 2085 (2012) a CSONU de autorizare a trimiterii în Mali a unei Misiuni internaționale de sprijin pentru Mali sub conducere africană (MISMA),

–  având în vedere declarațiile făcute de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate la 22 martie, 26 martie, 7 aprilie, 21 decembrie și 23 decembrie 2012, precum și la 11 ianuarie, 7 martie și 7 iunie 2013, cu privire la situația din Mali,

–  având în vedere Concluziile Consiliului UE din 23 martie 2012 referitoare la aprobarea conceptului de gestionare a crizelor pentru o misiune civilă în cadrul PSAC de consultanță, asistență și formare în regiunea Sahel,

–  având în vedere concluziile Consiliului UE privind Mali din 31 ianuarie, 18 februarie, 23 aprilie și 27 mai 2013,

–  având în vedere scrisoarea din 25 martie 2013 adresată de autoritățile de tranziție din Mali Secretarului General al ONU, în care se solicita desfășurarea unei operațiuni a Națiunilor Unite pentru a stabiliza și a restabili autoritatea și suveranitatea statului Mali pe întreg teritoriul său național,

–  având în vedere scrisoarea din 26 martie 2013 a președintelui Comisiei ECOWAS adresată Secretarului General al ONU, prin care solicită transformarea MISMA într-o misiune de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Rezoluția ONU 2100 (2013), adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6952-a sa reuniune din 25 aprilie 2013, prin care s-a creat o forță de menținere a păcii,

–  având în vedere foaia de parcurs privind tranziția în Mali, care a fost adoptată în unanimitate de către Adunarea Națională a acestei țări la 29 ianuarie 2013,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea,

–  având în vedere toate convențiile africane și internaționale privind drepturile omului semnate de Mali,

–  având în vedere întrebările cu solicitare de răspuns scris O-000040 – B7-0205/2013 și O-000041 – B7-0206/2013, adresate Consiliului și, respectiv, Comisiei, referitoare la reconstrucția și democratizarea Mali,

–  având în vedere conferința pentru dezvoltare a donatorilor „Împreună pentru un nou Mali”, care a avut loc la Bruxelles, la 15 mai 2013,

–  având în vedere articolele 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât efectele loviturii militare de stat din Mali, produsă în martie 2012, ale ocupării părții de nord a țării de către grupurile armate jihadiste rebele, precum și ale conflictelor armate ulterioare din nord se fac simțite cu mult dincolo de Mali și de regiunea Sahel, având repercusiuni în alte zone ale Africii și în Europa;

B.  întrucât Mali este una dintre cele mai sărace zece țări din lume, aflându-se pe locul 182 dintre cele 187 de țări din Indicele UNDP pentru dezvoltare umană pe 2013; întrucât, chiar și înainte de criza actuală, Mali era afectată de disparitățile socioeconomice dintre Nord și Sud, precum și de slăbiciunea instituțiilor democratice, guvernarea deficitară, corupție și crimă organizată;

C.  întrucât căpitanul Amadou Sanogo Haya, numit șef al Comitetului militar pentru reforma forțelor armate și de securitate, rămâne o figură periculoasă, care își păstrează capacitatea de a cauza prejudicii, nu în ultimul rând datorită noilor sale funcții, care-i oferă un contact direct cu forțele militare;

D.  întrucât foaia de parcurs a fost aprobată de autoritățile din Mali și a fost creată Comisia pentru dialog și reconciliere; întrucât UE a început, împreună cu autoritățile de tranziție din Mali și cu alte organizații regionale și internaționale, să acționeze în vederea implementării foii de parcurs, în scopul instaurării unei păci durabile;

E.  întrucât dialogul politic și a reconcilierea între grupurile etnice - pentru a menține pacea și a crea dorința de a trăi împreună în rândul diferitelor grupuri etnice - reprezintă o provocare pentru reconstrucția Mali; întrucât situația din Kidal, controlat încă de tuaregii din Mișcarea Națională pentru Eliberarea Azawad (MNLA), ar putea periclita procesul de reconciliere; întrucât participarea la Comisia pentru dialog și reconciliere va fi permisă doar acelor grupuri care respectă Constituția Mali și integritatea teritorială a țării;

F.  întrucât la o conferință a donatorilor de la Addis Abeba, organizată de Uniunea Africană (UA) la 29 ianuarie 2013, donatorii s-au angajat să acorde un total de 337,2 milioane EUR pentru rezolvarea crizei din Mali, din care UE a acordat 50 de milioane EUR pentru MISMA și, în cadrul Instrumentului pentru stabilitate, 20 de milioane EUR pentru a oferi sprijin imediat serviciilor de aplicarea legii și justiție din Mali, autorităților locale, acțiunilor de dialog și reconciliere și primelor etape ale procesului de pregătire a viitoarelor alegeri;

G.  întrucât Comisia a anunțat reluarea treptată a ajutorului pentru dezvoltare, care se ridică la 250 de milioane EUR, pentru a sprijini domenii precum reconcilierea și prevenirea conflictelor, procesul electoral, furnizarea serviciilor de bază inclusiv sănătate, accesul la apă și la instalații sanitare, precum și consolidarea securității alimentare și relansarea economiei;

H.  întrucât numeroase organizații internaționale și organizații neguvernamentale activează în Mali pentru a ajuta la asigurarea serviciilor de bază pentru comunitățile locale, inclusiv ajutor alimentar, acces la apă și asistență medicală;

I.  întrucât comunitatea internațională și Mali sunt de acord asupra faptului că Planul de redresare durabilă din Mali (PRED) constituie o bază solidă pentru angajamente reciproce; întrucât implementarea PRED necesită o monitorizare și o evaluare a programelor și a cheltuielilor planificate; întrucât susținerea donatorilor pentru PRED depinde de onorarea angajamentelor de către Mali, și în special de implementarea reformelor care se impun în privința guvernării democratice;

J.  întrucât operațiunea militară franceză „Serval”, lansată în sprijinul armatei din Mali la 11 ianuarie 2013, ca reacție la o ofensivă a unor grupuri islamiste radicale, a reușit să elibereze orașele din nord și zonele ocupate de rebeli, și întrucât, conform guvernului francez, trupele franceze au început retragerea treptată din Mali în aprilie 2013;

K.  întrucât Misiunea internațională de sprijin pentru Mali sub conducere africană (MISMA), aprobată de ONU, numără deja 6 500 de soldați în țară ; întrucât Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, a pledat pentru desfășurarea unei forțe de menținere a păcii a ONU în Mali, pentru a stabiliza țara;

L.  întrucât, la 25 aprilie 2013, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, în temeiul Capitolului VII din Cartă, Rezoluția 2100 (2013) prin care se creează Misiunea integrată de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite în Mali (MINUSMA), în conformitate cu recomandările Secretarului General al ONU; întrucât MINUSMA, cu un efectiv de 12 600 de persoane, va înlocui MISMA la 1 iulie 2013, iar trupele franceze sunt autorizate, la cererea Secretarului General al ONU, să intervină în sprijinul elementelor MINUSMA în cazul unor amenințări grave iminente;

M.  întrucât, deși situația de securitate din nordul Mali s-a îmbunătățit de la intervenția franceză, lupta împotriva grupurilor islamiste radicale continuă; întrucât este necesară menținerea vigilenței împotriva amenințărilor teroriste izolate din unele zone nordice, cum ar fi amenințările recente din Timbuktu și Gao, pentru care este nevoie de o forță de stabilizare și de capacități de reacție rapidă; întrucât extremiști înarmați recurg din ce în ce mai frecvent la tactici asimetrice, cum ar fi ambuscade de gherilă, atacuri sinucigașe, atentatele cu mașini capcană și utilizarea de mine terestre antipersonal; întrucât, prin urmare, menținerea păcii și a securității pe termen mediu și lung se confruntă cu provocări excepționale;

N.  întrucât situația din Mali constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și necesită o reacție mai amplă decât pura contracarare a amenințărilor de securitate, care să includă un angajament pe termen lung din partea comunității internaționale și o acțiune fermă pentru a răspunde profundelor provocări din domeniul politic, al guvernării, al dezvoltării și umanitar;

O.  întrucât în ultimele două decenii au avut loc în mod regulat alegeri în Mali, și întrucât, înainte de lovitura de stat, această țară era văzută ca o poveste de succes a democrației în Africa, chiar dacă economia țării nu a progresat suficient pentru a asigura un viitor mai bun tinerilor săi (dintre care mulți au fost, în schimb, forțați să migreze) sau pentru a îmbunătăți mijloacele de existență ale populației în general;

P.  întrucât relansarea dezvoltării economice în Mali necesită un ajutor orientat cu precizie, axat pe nevoile reale ale țării;

Q.  întrucât criza din Mali este multidimensională și complexă, neputând fi redusă la un conflict etnic; întrucât sunt necesare, prin urmare, soluții cuprinzătoare și coerente, incluzând politici economice, sociale și de mediu care să urmărească îmbunătățirea nivelului de trai al populației, și întrucât, pentru a realiza acest lucru, este important să se înțeleagă greșelile din trecut, pe baza unei analize a factorilor interni și externi cărora se datorează eșecul dezvoltării economice din Mali;

R.  întrucât schimbarea neconstituțională a guvernului reprezintă un obstacol major în calea păcii, securității și a dezvoltării; întrucât articolul 25 din Carta africană, referitor la democrație, alegeri și guvernare, prevede că persoanele vinovate nu vor avea dreptul să participe la alegerile organizate pentru restaurarea ordinii democratice sau să dețină vreo poziție de responsabilitate în cadrul instituțiilor politice ale statului lor;

S.  întrucât situația drepturilor omului din Mali s-a deteriorat în mod acut după începerea rebeliunii din nordul țării și lovitura militară din 22 martie 2012;

T.  întrucât Mali se confruntă cu nevoi umanitare de o amploare extraordinară, un milion de oameni fiind dependenți de asistența alimentară, inclusiv 174 129 de refugiați în țările învecinate și 300 783 de persoane strămutate în interiorul țării; întrucât este necesară o strategie integrată de returnare pentru momentul în care condițiile din nord vor permite o întoarcere sigură, voluntară și demnă;

U.  întrucât 750 000 de persoane au nevoie de ajutor alimentar imediat și 660 000 de copii sunt expuși riscului de malnutriție, dintre care 210 000 riscă malnutriție severă; întrucât accesul la serviciile sociale de bază este în continuare limitat, mai ales în nord;

V.  întrucât, la o reuniune a experților internaționali organizate de Unesco în februarie 2013, a fost adoptat un Plan de Acțiune pentru reabilitarea patrimoniului cultural și salvgardarea manuscriselor antice din Mali;

W.  întrucât Uniunea Europeană acordă o importanță majoră respectării drepturilor omului; întrucât populația din nordul Mali trăiește în frică, iar drepturile omului sunt sistematic încălcate de către grupurile islamiste radicale,

X.  întrucât, la 15 mai 2013, a avut loc la Bruxelles o conferință a donatorilor la nivel înalt, intitulată „Împreună pentru un nou Mali”, la care au fost invitate delegații din 108 de țări, din care au făcut parte 13 șefi de stat și de guvern, numeroși miniștri ai afacerilor externe și înalți reprezentanți ai unor instituții regionale și internaționale, alături de reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile; întrucât donatorii s-au angajat să aloce 3,25 miliarde EUR pentru Mali în următorii doi ani, UE situându-se pe primele locuri, cu un angajament de 520 de milioane EUR;

Y.  întrucât UE va aloca colectiv 1,35 miliarde EUR în sprijinul Planului de redresare sustenabilă a Mali (PRED), dintre care 523,9 milioane EUR vor reprezenta contribuția Comisiei, inclusiv 12 milioane EUR ca ajutor umanitar pentru a satisface nevoile cele mai stringente;

Z.  întrucât situația din Kidal este în continuare neclară, amenințând să perturbe viitoarele alegeri prezidențiale, în pofida eforturilor de mediere ale Burkina Faso;

1.  își subliniază angajamentul față de suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a statului Mali; salută intervenția franceză în sprijinul acestor principii, ca un prim pas către reconstrucția și democratizarea Mali; solicită o puternică implicare a UE în acest proces;

2.  susține un proces politic sub conducere maliană, care să permită țării realizarea unei stabilități politice și a unei prosperități economice pe termen lung; subliniază importanța unui dialog incluziv la scară națională și a unui proces de reconciliere, căutându-se o reală soluție politică democratică la criza recurentă prin care trece țara; salută, în acest context, instituirea unei Comisii naționale pentru dialog și reconciliere, la 6 martie 2013, și își exprimă speranța că aceasta va fi rapid operațională; salută numirea unei femei și a unui tuareg ca vicepreședinți ai acestei comisii, ca semn al unui angajament pentru incluziune și pluralitate în procesul politic;

3.  este profund îngrijorat de situația din Kidal, unde tuaregii din MNLA încă refuză să predea controlul armatei maliene, frânând astfel procesul de reconstrucție; invită guvernul și MNLA să organizeze o discuție preliminară cu privire la participarea MNLA în cadrul Comisiei de dialog național și reconciliere;

4.  solicită punerea rapidă în aplicare a foii de parcurs, pentru a susține tranziția până la restabilirea ordinii constituționale și a statului de drept în țară, prin organizarea de alegeri democratice, libere, corecte și transparente în 2013; salută angajamentul din partea autorităților din Mali pentru organizarea alegerilor pe 28 iulie și 11 august 2013, precum și declarațiile liderilor guvernului de tranziție că nu se vor prezenta la alegeri; recunoaște provocările cu care organizarea alegerilor se confruntă, între care sarcini precum asigurarea securității în zonele de nord, eliberarea cărților de alegător biometrice și înregistrarea refugiaților pe listele electorale, și solicită UE și partenerilor săi internaționali să-și intensifice sprijinul pentru viitorul proces electoral; salută, în acest sens, intenția de a trimite o misiune UE de observare a alegerilor, așa cum a solicitat guvernul din Mali;

5.  reafirmă că alegerile prezidențiale și legislative reprezintă un prim pas spre o revenire la democrație, și că organizarea alegerilor este un element esențial în asigurarea credibilității și legitimității guvernelor viitoare;

6.  salută eforturile de mediere ale Președintelui Burkina Faso în cadrul negocierilor din Ouagadougou între guvernul malian și rebelii tuaregi; solicită încheierea rapidă a negocierilor și își reafirmă hotărârea de a sprijini restabilirea administrației statului pe întreg teritoriul Mali, precum și organizarea viitoarelor alegeri, inclusiv în regiunea Kidal și în taberele de refugiați;

7.  insistă asupra faptului că soluțiile politice de reconstrucție a Mali trebuie însoțite de o strategie clară și sustenabilă privind dezvoltarea economică, ce ar aborda problema șomajului, pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale populației și subliniază că trebuie reluată furnizarea serviciilor de bază, cum ar fi sănătatea, educația, apa și instalațiile sanitare, acest lucru fiind esențial pentru stabilitatea țării; consideră că reformele instituționale sunt necesare pentru a asigura stabilitatea politică și pentru a permite comunității maliene în ansamblu să se implice în construirea viitorul țării; subliniază, de asemenea, necesitatea consolidării proceselor democratice și a responsabilității în întreaga țară pentru a putea obține rezultate mai bune în materie de dezvoltare;

8.  salută Planul de redresare sustenabilă pentru 2013-2014, care face parte din Foaia de parcurs pentru tranziție din 29 ianuarie 2013 și din Cadrul strategic pentru creștere economică și reducere a sărăciei 2012-2017 din decembrie 2011 (CSCRS 2012-2017);

9.  este convins că succesul Planului de redresare sustenabilă a Mali necesită luarea în considerare a dimensiunii regionale și subregionale, în special prin consolidarea bunei guvernări și a unei mai bune integrări economice, prin dezvoltarea infrastructurii economice, dezvoltarea resurselor umane în domeniul sănătății și educației și instituirea unui parteneriat pentru a mobiliza resursele și a monitoriza evoluțiile;

10.  invită guvernul din Mali să conlucreze cu organizațiile internaționale și ONG-urile din domeniu pentru a oferi populației un sprijin adecvat și coordonat;

11.  consideră că afruntarea provocărilor de dezvoltare din Mali necesită o finanțare adecvată și o coordonare mai bună, atât la nivelul UE, cât și cu ceilalți donatori internaționali; susține puternic o abordare adaptată, care să se concentreze pe nevoile țării și care să reflecte progresele realizate în privința implementării foii de parcurs și a restabilirii statului de drept;

12.  solicită UE și partenerilor săi internaționali să ajute guvernele vest-africane în lupta lor împotriva traficului de droguri și a proliferării armelor; invită țările din regiune să plaseze în centrul politicii lor de dezvoltare o strategie de dezvoltare echilibrată și viabilă, să ofere servicii publice de bază pentru populație în general și să creeze oportunități de angajare, în special pentru tineri;

13.  invită UE, ONU și toate statele să ofere sprijin logistic și tehnic pentru a ajuta cetățenii malieni să combată traficul de droguri și proliferarea armelor; invită toate țările din regiunea Sahel să-și coordoneze politicile de securitate, pentru a contura o reacție puternică de combatere a traficului;

14.  subliniază că securitatea și dezvoltarea în regiunea Sahel se consolidează reciproc; salută intervenția inițială a Franței, întărită de MISMA (și, cu efecte din 1 iulie 2013, MINUSMA), pentru a opri agravarea destabilizării și pentru a contracara forțele extremiste; subliniază rolul complementar important al Misiunii UE de instruire (EUTM Mali) în acordarea unei asistențe decisive pentru consolidarea capacităților pe termen mai lung ale armatei maliene; reamintește că stabilitatea, securitatea și integritatea teritorială pe termen mai lung ale țării presupun nu numai înfrângerea extremiștilor radicali violenți și a celor implicați în traficul cu arme, droguri și persoane, ci și promovarea unor alternative la activitățile ilicite pentru persoanele sărăcite și pentru tineretul aflat în șomaj;

15.  subliniază necesitatea găsirii unei soluții regionale, bazată pe un acord regional susținut de o conferință a țărilor din această subregiune, în special Algeria și Mauritania;

16.  solicită intensificarea reformei forțelor armate maliene și serviciilor de securitate în accepțiune extinsă, sub control democratic și civil, pentru a garanta stabilitatea și a crea încredere în misiunea sectorului securității de a contribui la o pace și la o democrație durabile în țară;

17.  solicită guvernului malian să acorde o atenție specială promovării drepturilor omului pe întreg teritoriul Mali și să deschidă urmărirea împotriva tuturor persoanelor care au comis încălcări grave ale drepturilor omului, indiferent dacă aparțin grupurilor islamiste radicale sau armatei maliene;

18.  își exprimă aprecierea pentru eforturile țărilor africane care au contribuit la MISMA și salută desfășurarea acesteia în Mali; salută, de asemenea, adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2100 (2013) de instituire a Misiunii multidimensionale integrate de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite în Mali (MINUSMA), o operațiune cu un mandat solid pentru stabilizarea țării, susținerea punerii în practică a foii de parcurs pentru tranziție, protecția civililor, promovarea și protecția drepturilor omului, precum și pentru susținerea asistenței umanitare, a conservării patrimoniului cultural și național și a justiției internaționale; își exprimă speranța că MINUSMA va fi total operațională în curând și că situația securității va permite desfășurarea acesteia la 1 iulie 2013;

19.  salută lansarea EUTM Mali la 18 februarie 2013 și mandatul acesteia de a sprijini reforma forțelor armate maliene sub control democratic și civil; reamintește necesitatea stringentă de a sprijini guvernul malian pentru ca acesta să poată asigura integritatea teritorială a țării pe termen mai lung, ceea ce presupune existența unor mijloace de contracarare a amenințărilor asimetrice majore, reprezentate de grupurile islamiste radicale, precum și de cei implicați în traficul cu persoane, bunuri și arme; consideră că UE ar trebui să ia în considerare includerea în programele de formare a forțelor armate maliene module privind bunele practici, drepturile omului și combaterea corupției;

20.  ia act de activitatea complementară a EUCAP Sahel Niger, care oferă instruire pentru consolidarea sectorul securității în țările vecine și care se coordonează cu EUTM Mali printr-un ofițer de legătură în Bamako; invită VP/ÎR să stabilească o serie de modalități de acordare a unui sprijin similar pentru reforma sectorului de securitate în accepțiune extinsă din Mali (incluzând poliția, garda națională, jandarmeria și sectorul justiției), printre altele prin evaluarea posibilității de a realiza acest lucru printr-o extindere a mandatului EUTM Mali sau al EUCAP Sahel Niger, ori prin crearea unei noi misiuni PSAC, dedicate reformei mai largi a sectorului securității civile;

21.  condamnă încălcările drepturilor omului și solicită tragerea la răspundere a autorilor; salută decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a deschide o anchetă și îndeamnă autoritățile maliene să coopereze cu CPI; salută desfășurarea primilor observatorii pentru drepturile omului în Mali, în conformitate cu deciziile Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane și ale Ecowas; subliniază că reconstrucția politică și credibilitatea acesteia depinde și de crearea unor mecanisme judiciare de tranziție;

22.  solicită acordarea continuă de ajutor umanitar populațiilor în suferință și luarea de măsuri pentru a garanta întoarcerea liberă și voluntară a refugiaților; subliniază necesitatea menținerii unei distincții clare între agendele umanitare și cele politice/de securitate, pentru a asigura imparțialitatea acțiunii umanitare, siguranța lucrătorilor umanitari și accesul la ajutor al celor care au nevoie;

23.  invită toate forțele de securitate din Mali să securizeze țara, pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare la întreaga populație;

24.  își reiterează condamnarea jefuirii și a distrugerii siturilor care aparțin patrimoniului cultural; salută măsurile recente luate de Unesco pentru a reabilita patrimoniul cultural al Mali;

25.  consideră că, având în vedere criza din Mali, UE ar trebui să efectueze o serie de ajustări necesare la Strategia europeană pentru securitate și dezvoltare în regiunea Sahel; subliniază necesitatea unei mai bune integrări între pilonul dezvoltării și cel al securității în această strategie, precum și pentru o mai bună coordonare a instrumentelor sale politice; subliniază necesitatea îmbunătățirii sistemelor UE de alertă rapidă, pentru a putea realiza dimensiunea preventivă a strategiei;

26.  salută rezultatele și concluziile pozitive ale conferinței la nivel înalt a donatorilor „Împreună pentru un nou Mali”, organizată de UE și Franța împreună cu Mali, care a avut loc la Bruxelles, la 15 mai 2013, pentru susținerea Planului pentru o redresare sustenabilă a Mali; solicită UE și tuturor partenerilor săi internaționali să își pună în aplicare rapid angajamentele reciproce, printr-o serie de acțiuni eficiente și coordonate care să vină în continuarea conferinței; subliniază, în acest context, importanța inițierii unei reforme globale a guvernării în Mali, a stabilirii unei noi politici de descentralizare și a creării condițiilor pentru o dezvoltare economică și socială sustenabilă în Mali;

27.  subliniază necesitatea unei cooperări regionale mai strânse și consideră că UE ar trebui să-și folosească influența politică și pârghiile financiare pentru a-și încuraja partenerii din regiune să-și armonizeze inițiativele politice, diplomatice și militare, adesea fragmentate, în vederea unei contracarări mai eficiente a provocărilor multidimensionale cu care se confruntă regiunea Sahel;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Adunării Naționale din Mali, Uniunii Africane, Ecowas, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Consiliului ONU pentru drepturile omului și organizațiilor educaționale, științifice și culturale ale ONU.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0141.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0263.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate