Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2289(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0165/2013

Testi mressqa :

A7-0165/2013

Dibattiti :

PV 13/06/2013 - 4
CRE 13/06/2013 - 4

Votazzjonijiet :

PV 13/06/2013 - 7.12
CRE 13/06/2013 - 7.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0283

Testi adottati
PDF 554kWORD 46k
Il-Ħamis, 13 ta' Ġunju 2013 - Strasburgu
L-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju
P7_TA(2013)0283A7-0165/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju - definizzjoni tal-qafas wara l-2015 (2012/2289(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 2000,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni bit-titolu “Keeping the promise: United to achieve the Millennium Development Goals”, adottata mill-Assemblea Ġenerali waqt il-Laqgħa Plenarja ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju fil-65 sessjoni tagħha fl-2010,

–  wara li kkunsidra r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa organizzata f'Pekin f'Settembru 1995, id-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottati f'Pekin u d-dokumenti sussegwenti li rriżultaw adottati fis-Sessjonijiet Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Pekin +5, Pekin +10 u Pekin +15 dwar aktar azzjonijiet u inizjattivi għall-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni u tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin , adottati fid-9 ta' Ġunju 2000, fil-11 ta' Marzu 2005 u fit-2 ta' Marzu 2010 rispettivament, fejn l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fi tnax-il qasam differenti,

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Azzjoni ta' Istanbul għall-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati għad-Deċennju 2011-2020,

–  wara li kkunsidra l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) li ttieħdet deċiżjoni dwarha fil-Kajr fl-1994, fejn ġie rikonoxxut li s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma fundamentali biex jinkiseb l-iżvilupp sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) bit-titolu “Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals”, li ġie ppubblikat f'Jannar 2010,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Iżvilupp tal-Bniedem 2010, tal-UNDP, bit-titolu “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development”,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tan-NU: “L-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Tabella tal-Progress 2012”, li jevalwa t-titjib fir-rigward tal-aspetti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi tat-tmien MDGs,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Iżvilupp tal-Bniedem tal-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) 2011,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali adottata fil-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20) li saret f'Rio de Janeiro, il-Brażil, mill-20 sat-22 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa (CEDAW) adottata fl-1979 mill-Assemblea Ġenerali tan-NU, li tiddefinixxi dak li jikkostitwixxi diskriminazzjoni kontra n-nisa u tistabbilixxi aġenda għal azzjoni nazzjonali biex tali diskriminazzjoni tintemm,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-qafas ġuridiku tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-ħidma tas-System Task Team tan-NU dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU wara l-2015, immexxi b'mod konġunt mid-Dipartiment għall-Affarijiet Eknomiċi u Soċjali tan-NU (UN DESA) u l-UNDP, bl-appoġġ tal-aġenziji kollha tan-NU u b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Ġunju 2012 tan-NU lis-Segretarju Ġenerali tan-NU bit-titolu “Realizing the future we want for all”,

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-Grupp ta' Livell Għoli ta' Persuni Eminenti tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar l-Aġenda għall-Iżvilupp wara l-2015 u l-eżitu tal-konferenza Rio+20,

–  wara li kkunsidra l-Kunsens ta' Monterrey adottat fil-Konferenza Internazzjonali dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp li saret f'Monterrey, fil-Messiku, bejn it-18 u t-22 ta' Marzu 2002,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni u l-pjan ta' azzjoni adottati fil-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna għall-Iżvilupp li saret f'Busan f'Diċembru 2011,

–  wara li kkunsidra id-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna u l-Aġenda ta' Accra għall-Azzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp(1) u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar il-Komplementarjetà u t-Tqassim tax-Xogħol fil-Politika dwar l-Iżvilupp(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jafferma mill-ġdid li l-UE għandha tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki u l-attivitajiet tagħha, b'kont meħud tal-objettivi kollha tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 208 TFUE, li jistabblixxi li “l-Unjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' koperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw”,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' April 2005 bit-titolu “Il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp” (COM(2005)0134), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-titolu “Il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp”, it-3166 laqgħa tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” tal-14 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu, “Qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel” (COM(2010)0127),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2010, bit-titolu “Għajnuna Umanitarja tal-Ikel” (COM(2010)0126),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2012 bit-titolu “L-approċċ tal-UE għar-reżiljenza: Nitgħallmu mill-kriżijiet tas-sigurtà tal-ikel”, (COM(2012)0586),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2013 bit-titolu, “Intejbu n-Nutrizzjoni Materna u dik tat-Tfal fl-Assistenza Esterna Qafas Politiku tal-UE” (COM(2013)0141),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Ewropew dwar l-Iżvilupp tad-19 ta' Settembru 2008 bit-titolu “L-Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millennju - il-punt f'nofs triq: Fejn ninsabu u fejn sejrin?”,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2013 dwar 'Ħajja diċenti għal kulħadd: Neqirdu l-faqar u nagħtu lid-dinja futur sostenibbli' (COM(2013)0092),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, (COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2011 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (COM(2011)0840),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 bit-titolu “Baġit għall-Ewropa 2020” (COM(2011)0500) u d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-istess data bit-titolu “Baġit għall-Ewropa 2020: is-sistema ta' finanzjament attwali, sfidi li qed niffaċċjaw, riżultati tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati u d-diversi għażliet dwar l-elementi orizzontali u settorjali ewlenin” (SEC(2011)0868),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2011 bit-titolu “Ewropa Globali: Approċċ Ġdid għall-iffinanzjar tal-azzjoni esterna tal-UE” (COM(2011)0865),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2011 bit-titolu “Preparazzjoni tal-qafas finanzjarju multiannwali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji ekstra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond-Ewropew għall-Iżvilupp)” (COM(2011)0837),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ tal-UE għal Bidla Sostenibbli f'Soċjetajiet fi Tranżizzjoni, it-3218-il laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-31 ta' Jannar 2013,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-titolu “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla”, it-3166 laqgħa tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” tal-14 ta' Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2012 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “L-għeruq ta' demokrazija u żvilupp sostenibbli: il-kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili fir-relazzjonijiet esterni” (COM(2012)0492),

–  wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni dwar it-tħejjija ta' pożizzjoni tal-UE “Lejn Qafas għall-Iżvilupp għal wara l-2015”(3), li saru mill-15 ta' Ġunju 2012 sal-15 ta' Settembru 2012 u kienu miftuħa għall-partijiet interessati, l-individwi, l-organizzazzjonijiet (governattivi/mhux governattivi, parlamentari, akkademiċi, tas-settur privat, eċċ.) u l-pajjiżi kollha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' April 2010 bit-titolu “Pjan ta' Azzjoni tal-UE fuq tnax-il punt b'sostenn għall-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju” (COM(2010)0159),

  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar “Il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju: reviżjoni ta' nofs it-terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta' livell għoli tan-NU f'Settembru 2010”(4),

  wara li kkunsidra l-istudju ta' Jannar 2013 bit-titolu “l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u lil hinn mill-2015 – impenn tal-UE b'saħħtu”,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0165/2013),

A.  billi l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs) wasslu għal sensibilizzazzjoni dwar il-fatt li t-tmiem tal-faqar globali huwa sfida urġenti u prijorità għal azzjoni globali permezz tas-sett limitat ta' objettivi konkreti u marbuta biż-żmien; billi, sentejn 'il bogħod mid-data fil-mira tal-2015 għall-MDGs, sar progress sinifikanti: l-objettiv tat-tnaqqis tal-faqar estrem bin-nofs intlaħqet, kif ukoll dak li jitnaqqas bin-nofs il-proporzjon ta' persuni nieqsa minn aċċess li wieħed jista' jiddependi fuqu għal sorsi mtejba tal-ilma għax-xorb, u l-kundizzjonijiet ta' aktar minn 200 miljun persuna li jgħixu fil-bassifondi tjiebu, ir-rata ta' iskrizzjoni ta' tfal bniet fl-iskola primarja issa laħqet dik tas-subien u jista' jidher progress li qed jaċċelera fit-tnaqqis fir-rata ta' mortalità tat-tfal u dik materna; billi, madankollu, l-MDGs attwali ma jindirizzawx b'mod adegwat il-kawżi primarji tal-faqar bħall-inugwaljanzi fi ħdan u fost il-pajjiżi, l-esklużjoni soċjali, il-bijodiversità u l-governanza;

B.  billi l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp, iffirmat mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, huwa acquis comunautaire; dan ifakkar l-importanza u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan id-dokument, li jħaddan il-Pjan Direzzjonali Ewropew għall-Iżvilupp, kif ukoll l-acquis u l-linji gwida li joriġinaw minnu;

C.  billi l-MDGs għenu fid-definizzjoni tal-faqar bħala privazzjoni multidimensjonali fil-ħajja tan-nies, li tkopri l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent, l-ikel, l-impjiegi, l-akkomodazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

D.  billi għad hemm sfidi globali u mistennija jiżdiedu – faqar, ġuħ, nutrizzjoni ħażina, nuqqas ta' aċċess għal sanità adegwata u sikura u nuqqas ta' iġjene, livelli insuffiċjenti ta' edukazzjoni primarja u sekondarja ta' kwalità, rata ta' qgħad għolja – b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ, nuqqas ta' protezzjoni soċjali u rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inugwaljanzi, inkluża l-inugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll id-degrad ambjentali u t-tibdil fil-klima - li jħeġġu l-bżonn li jinstabu modi ta' żvilupp ġodda li jistgħu jwasslu għal żvilupp inklużiv u sostenibbli għal kulħadd;

E.  billi kważi biljun persuna fid-dinja mhumiex mitmugħa biżżejjed u aktar minn 200 miljun huma mingħajr impjieg; billi 28 % tal-popolazzjoni globali biss hija koperta minn sistemi komprensivi tal-protezzjoni soċjali, u dan jirrifletti livelli għoljin ta' impjieg informali u billi huwa stmat li 1.4 biljun persuna m'għandhomx aċċess għal servizzi tal-enerġija suffiċjenti, li jostakola l-kapaċità tagħhom li jegħlbu l-faqar;

F.  billi l-problema tan-nutrizzjoni ħażina fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw toqtol madwar 2.6 miljun tifel u tifla fis-sena u minħabba l-effetti tat-tibdil fil-klima, in-numru ta' dawk li mhumiex mitmugħa biżżejjed mistenni li jiżdied;

G.  billi huwa stmat li 140 miljun tifla se jkunu tfal diġà miżżewġa sal-2020 jekk ir-rati attwali ta' żwieġ f'età bikrija jibqgħu l-istess;

H.  billi tliet kwarti tal-persuni foqra fid-dinja jgħixu f'pajjiżi b'introjtu medju u, skont l-Indikaturi tal-Iżvilupp Dinji tal-2008 tal-Bank Dinji, l-inugwaljanzi fl-introjtu u l-ġid fi ħdan il-pajjiżi żdiedu sa mill-bidu tas-snin tmenin, inkluż fil-pajjiżi b'introjtu għoli; billi n-nuqqas ta' sigurtà fl-introjtu u fl-impjiegi żdiedet ukoll minħabba xejriet tal-globalizzazzjoni bbażati fuq l-esternalizzazzjoni u protezzjoni tax-xogħol aktar dgħajfa;

I.  billi huwa mbassar li fl-2015 aktar minn 600 miljun persuna se jkunu għadhom jużaw sorsi tal-ilma mhux imtejba li jkollhom riskju għas-saħħa u li biljun persuna, li minnhom 70 % se jkunu nisa, se jkunu qed jgħixu b'inqas minn USD 1.25 kuljum, speċjalment f'għadd ta' pajjiżi Afrikani, iżda wkoll f'pajjiżi b'ekonomiji emerġenti, u, jekk ix-xejriet preżenti jibqgħu l-istess, l-objettiv tal-MDG li jitnaqqas bin-nofs il-proporzjon ta' persuni li qed jgħixu mingħajr servizzi sanitarji bażiċi mhix se tintlaħaq sal-2049; billi attwalment kważi 200 miljun persuna huma mingħajr impjieg, madwar 74 miljun minnhom huma fl-età ta' bejn il-15 u l-24 sena u 20 % biss tal-popolazzjoni dinjija għandha kopertura tas-sigurtà soċjali adegwata, filwaqt li aktar minn nofs m'għandha l-ebda tip ta' kopertura; billi jekk l-2015 tiġi ddikjarata bħala s-Sena Ewropea għall-Iżvilupp, dan se jgħin biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku fl-Ewropa dwar l-importanza tal-MDGs il-ġodda;

J.  billi l-kriżi globali tal-ikel, tal-enerġija u dik finanzjarja tal-2007-2010, flimkien mat-tnaqqis ekonomiku u t-tibdil fil-klima, enfasizzaw il-fraġilità tas-sistemi globali tal-provvista tal-ikel u esponew fallimenti tas-swieq finanzjarji u tal-prodotti bażiċi tal-mekkaniżmi ta' governanza globali;

K.  billi t-tħassib dwar is-sostenibbiltà, inkluża l-ħtieġa urġenti li jitnaqqsu l-emissjonijiet globali ta' gass b'effett ta' serra u li jinkisbu ġestjoni u governanza aktar ekwi u sostenibbli tar-riżorsi naturali, jirrappreżenta l-isfida ewlenija għal aġenda ta' trasformazzjoni;

L.  billi d-Dikjarazzjoni dwar id-Dritt għall-Iżvilupp tal-1986 tafferma l-iżvilupp bħala dritt fundamentali tal-bniedem; billi d-Dikjarazzjoni timpenja ruħha lejn approċċ “ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem”, ikkaratterizzat mill-kisba tad-drittijiet tal-bniedem kollha (ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi), u billi d-Dikjarazzjoni timpenja ruħha wkoll li ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali;

M.  billi l-kisba tal-MDGs qabel id-data ta' skadenza se tiddependi ħafna fuq l-ilħuq tas-Sħubija Globali għall-Iżvilupp, u billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom iżommu mal-impenji tagħhom u m'għandhomx jippermettu l-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali twaqqaf il-progress li sar;

N.  billi l-Artikolu 208 TFUE jistabbilixxi li t-tnaqqis, u fuq perjodu ta' żmien twil, il-qerda tal-faqar, huwa l-objettiv primarju tal-politika għall-iżvilupp tal-UE;

O.  billi 50 sena ta' politika għall-iżvilupp immexxija mid-donaturi ħolqot dipendenza eċċessiva(5);

P.  billi n-NU qed jaħdmu mill-qrib mal-partijiet interessati kollha, b'mod inklużiv, sabiex jinbena l-momentum iġġenerat mill-MDGs u biex titkompla aġenda għall-iżvilupp ambizzjuża wara l-2015, li għandha tkun ibbażata fuq għajnuna ta' kwalità aħjar, koordinament imtejjeb u rispett għall-prinċipji tal-koerenza politika;

Q.  billi l-impenn tal-UE li tiżgura l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD), skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fl-2005, ġie mtenni fil-konklużjonijiet tagħha tal-14 ta' Mejju 2012(6);

R.  billi l-UE, bħala l-akbar donatur tad-dinja, hija determinata li tikseb l-MDGs fil-ħin u hija impenjata sew fin-negozjati dwar l-aġenda għall-iżvilupp wara l-2015;

S.  billi l-Parlament Ewropew jagħti rilevanza partikolari lil dan il-proċess u jqis li l-UE għandha taħdem bħala xprun għall-qafas għal wara l-2015;

T.  billi għadd sinifikanti ta' stati fraġli jew milquta minn konflitti ma laħqu l-ebda mira tal-MDGs(7);

U.  billi n-nuqqas ta' paċi, sigurtà, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u stabbiltà politika, flimkien mal-korruzzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, jipprevjenu lill-pajjiżi foqra milli jilħqu l-potenzjal ta' żvilupp tagħhom;

V.  billi 75 % tal-persuni foqra tad-dinja jgħixu f'pajjiżi b'introtju medju (MICs), minkejja t-tkabbir ekonomiku tagħhom u billi s-sitwazzjoni speċifika tal-MICs għalhekk m'għandhiex tiġi injorata meta jiġu riveduti l-MDGs, filwaqt li jittieħed kont tal-prinċipju ta' differenzazzjoni kif miftiehem fl-aġenda għall-iżvilupp il-ġdida;

I.Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u sfidi ġodda

1.  Jafferma li l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju definiti fis-sena 2000 jidhru fost il-ħafna suċċessi fil-pajjiżi b'introjtu medju u pajjiżi li qed jiżviluppaw u li dawn ir-riżultati għandhom jiġu analizzati tajjeb għall-qafas futur sabiex jinkisbu aktar riżultati globali u sostenibbli;

2.  Jenfasizza li x-xenarju globali nbidel b'mod drammatiku matul dan l-aħħar deċennju, bħan-natura tal-faqar, hekk kif differenzi u inugwaljanza dejjem akbar bejn u fi ħdan il-pajjiżi qed isiru kwistjoni prinċipali fil-kuntest tal-qerda tal-faqar;

3.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li għalkemm xi pajjiżi li qed jiżviluppaw saru donaturi, dawn għadhom qed jiffaċċjaw livelli ta' inugwaljanza li qed ikomplu jiżdiedu, u li jistgħu jitqabblu ma' dawk ta' pajjiżi oħra li qed jiżviluppaw; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, fost affarijiet oħrajn, it-tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' sigurtà tal-ikel, il-migrazzjoni, il-qgħad, it-tibdil demografiku, il-korruzzjoni, ir-restrizzjonijiet fir-riżorsi, it-tkabbir mhux sostenibbli, il-kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem iwasslu għal sfidi kumplessi u interrelatati;

4.  Ifakkar li d-degrad ambjentali jipperikola l-ilħuq tal-MDGs, inkluż l-objettiv li jinqered il-faqar estrem u l-ġuħ; b'mod partikolari, ifakkar li l-inugwaljanzi u l-ġlied persistenti fuq riżorsi skarsi huma fost il-katalizzaturi ewlenin tal-konflitti, il-ġuħ, in-nuqqas ta' sigurtà u l-vjolenza, li min-naħa tagħhom huma fatturi ewlenin li jżommu lura l-iżvilupp tal-bniedem u l-isforzi sabiex jinkiseb żvilupp sostenibbli; jitlob l-adozzjoni ta' approċċ aktar olistiku li jirrifletti l-eżitu u s-segwitu tal-Konferenza Rio+20 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli;

5.  Jenfasizza l-ħtieġa għal koerenza bejn il-politiki kummerċjali tal-UE u l-politiki tagħha dwar l-iżvilupp, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi;

6.  Iħeġġeġ lill-UE tmexxi b'vuċi waħda u b'saħħitha waqt id-diskussjonijiet dwar il-qafas għal wara l-2015 u sa ma jsir is-Samit tan-NU, u tadotta pożizzjoni komuni, effikaċi u ambizzjuża dwar il-prinċipji u l-għanijiet li għandhom ikunu parti mill-qafas ta' żvilupp ġdid għal wara l-2015; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, fl-istess ħin, għandu jkun hemm qafas uniku, komprensiv u integrat, b'punti ta' riferiment ċari, li jinkorpora l-kwistjonijiet ewlenin dwar l-iżvilupp u s-sostenibilità, u li dan il-qafas għandu jkollu natura universali u globali, u jippromwovi l-prosperità, id-drittijiet tal-bniedem u l-benessri għal kulħadd, u dan ifisser l-involviment dirett u attiv tal-pajjiżi kollha fil-ħolqien u l-implimentazzjoni tiegħu, u li tingħata attenzjoni lir-rwol u r-responsabbiltà ta' pajjiżi aktar sinjuri – lil hinn mill-finanzjament – fis-suċċess tiegħu;

7.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li s-sħubija globali għall-iżvilupp għandha tiġi orjentata mill-ġdid biex tqis il-kuntest mibdul u għandha tkun marbuta mill-qrib mad-dimensjonijiet il-ġodda tal-aġenda għal wara l-2015; jenfasizza li sħubija globali għall-iżvilupp imfassla u msaħħa mill-ġdid se tkun fundamentali għall-implimentazzjoni tal-aġenda għal wara l-2015 u biex tiżgura mekkaniżmi ta' responsabbiltà effikaċi fil-livelli kollha;

8.  Iqis li dan l-approċċ unifikat jirrikjedi koordinament adegwat bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha qabel jiġi ppreżentat fis-Samit tal-Ħarifa ta' New York, kif ukoll viżibilità għolja matul il-proċess ta' negozjati taħt it-tmexxija tal-Kummissarju Ewropew għall-Iżvilupp; jistieden lill-UE, li hija l-akbar donatur fid-dinja, tiżvolġi r-rwol tagħha bis-sħiħ bħala l-attur ewlieni fl-aġenda għal wara l-2015;

9.  Jitlob li l-għanijiet tal-qafas ta' żvilupp għal wara l-2015 jinkludu l-MDGs kif ukoll l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (SDGs) u jippromwovu l-prosperità u l-benessri għal kulħadd, inklużi gruppi żvantaġġati, bħal nisa, tfal, anzjani u persuni b'diżabbiltajiet; jenfasizza li għandu jkun hemm flessibbiltà ġenwina skont il-kapaċitajiet biex jiġu stabbiliti objettivi nazzjonali bl-involviment dirett u attiv ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u sħab fl-iżvilupp, speċjalment is-soċjetà ċivili; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li pajjiżi sinjuri għandhom jimpenjaw ruħhom ħafna, kemm b'rabta mal-iżvilupp tagħhom stess, kif ukoll b'rabta mal-politiki tagħhom li jaffettwaw lil pajjiżi oħrajn;

10.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' progress fuq dawk l-MDGs li jirrigwardaw il-pożizzjoni tan-nisa hu kkawżat mhux biss minn ostakoli finanzjarji jew tekniċi, iżda partikolarment minn nuqqas ta' rieda politika;

II.Qerda tal-faqar

11.  Iħeġġeġ b'urġenza sabiex il-qerda tal-faqar, li huwa l-objettiv primarju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, u l-kisba tal-iżvilupp soċjali u ambjentali sostenibbli fi ħdan il-limiti tal-pjaneta għandhom ikunu l-prijoritajiet globali imperattivi għall-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015;

12.  Jenfasizza li l-inugwaljanza tostakola l-iżvilupp ekonomiku u l-isforzi għat-tnaqqis tal-faqar; b'mod partikolari jfakkar li livelli għoljin ta' inugwaljanza jagħmluha diffiċli li jitfasslu sistemi tal-assistenza soċjali b'bażi wiesgħa ridistributtivi u sostenibbli mil-lat fiskali, li huma bbażati fuq prinċipji tas-solidarjetà soċjali, filwaqt li livelli għoljin ta' inugwaljanza jistgħu jgħollu l-livelli ta' kriminalità jew jikkawżaw konflitti vjolenti, speċjalment f'soċjetajiet multietniċi; jemmen li l-kawżi strutturali tal-faqar jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex issir bidla reali fis-soċjetà;

13.  Jirrikonoxxi l-modi kif l-iżvilupp u l-qerda tal-faqar huma marbuta mal-isfidi tal-paċi u s-sigurtà, l-ambjent, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, id-demokrazija u l-governanza tajba; għalhekk, jitlob approċċ imġedded għall-qerda tal-faqar li jkun jikkunsidra l-importanza tal-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiċi u inklużivi, it-tqassim mill-ġdid tal-ġid permezz ta' mezzi baġitarji, ix-xogħol deċenti, it-taħriġ professjonali effiċjenti, is-sostenibbiltà ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-governanza tajba;

14.  Jitlob sabiex ''l-aġenda għal wara l-MDG' tkun ibbażata fuq id-Dikjarazzjoni dwar id-Dritt għall-Iżvilupp tal-1986, li mhux biss tikkonferma l-iżvilupp bħala dritt tal-bniedem fundamentali, iżda tirreferi wkoll għall-iżvilupp bħala proċess;

15.  Jitlob biex l-integrazzjoni tas-sessi tiġi inkorporata f'approċċ orjentat lejn it-tkabbir sabiex jintemm il-faqar u li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi inkluża fil-programmi, il-politiki u l-istrateġiji kollha tal-UE u fil-qafas għal wara l-2015;

16.  Jenfasizza li s-sens ta' inklużjoni huwa kunċett dinamiku li jmur lil hinn minn strateġija “li tiffavorixxi l-foqra”, u jimplika enfasi usa' sabiex jiġu inklużi popolazzjonijiet vulnerabbli f'għajxien prekarju, li jirrikjedi li l-istrateġija għall-iżvilupp tkun ibbażata fuq il-qafas makroekonomiku; iqis li d-definizzjoni tal-indikaturi kwalitattivi se tkun essenzjali għall-monitoraġġ kemm tal-grad safejn il-progress għall-iżvilupp huwa inklużiv u sostenibbli, u ta' kemm il-ħtiġijiet ta' dawk il-gruppi l-aktar fil-bżonn u vulnerabbli qed jiġu indirizzati;

17.  Jitlob, f'dan ir-rigward, definizzjoni usa' tal-faqar minn dik ibbażata fuq il-prodott domestiku gross (PDG) biss; jenfasizza li l-medji globali u nazzjonali jeskludu numru kbir ta' foqra fid-dinja;

Saħħa, nutrizzjoni, edukazzjoni u protezzjoni soċjali

18.  Jirrikonoxxi li l-indirizzar tan-nutrizzjoni ħażina tat-tfal u tal-ommijiet teħtieġ strateġiji għall-iżvilupp fuq perjodu twil, li jiffukaw fuq setturi li jinfluwenzaw in-nutrizzjoni ħażina, bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-ilma u s-sanità, u l-agrikoltura;

19.  Ifakkar li l-multidimensjonalità tal-benessri tal-bniedem jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta bis-sħiħ; ifakkar f'dan ir-rigward, li s-saħħa, in-nutrizzjoni, il-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-edukazzjoni huma katalizzaturi ewlenin għall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku inklużiv;

20.  Jenfasizza l-importanza li jitnaqqsu d-differenzi bejn is-sessi, l-ewwel nett fil-qasam edukattiv, bil-ħsieb li tiżdied il-kwalità medja ta' kapital uman, u t-tieni nett fis-saħħa, biex isir progress aħjar fit-titjib tas-saħħa materna u fit-tnaqqis tar-rati ta' mortalità fost it-tfal;

21.  Jitlob lill-UE tiddefendi bil-qawwa d-dritt għall-ogħla standard ta' saħħa possibbli, inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi u l-integrazzjoni tal-HIV/AIDS, fost l-oħrajn permezz tal-għoti ta' ppjanar tal-familja volontarju, l-abort sikur u l-kontraċettivi;

22.  Jenfasizza li l-qafas tal-MDG għal wara l-2015 jinkludi għan speċifiku dwar l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa;

23.  Jenfasizza li l-aċċess għal kopertura tas-saħħa universali (UHC) – li jinkludi kemm trattament u kemm approċċ preventiv –, l-aċċess universali għal ikel sustanzjuż adegwat, u edukazzjoni ta' kwalità għolja għal kulħadd u fil-livelli kollha li jippermettu l-impjieg għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-għanijiet ewlenin tal-aġenda għal wara l-2015;

24.  Jinsisti li l-qafas għal wara l-2015 għl-kura tas-saħħa ta' kwalità b'enfasi fuq il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni u interventi ta' kura inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi u HIV/AIDS bħala elementi ewlenin, u t-tieni nett, passi prattiċi sabiex jiġu stabbiliti sistemi ta' kura tas-saħħa bażika li jiżguraw il-prevenzjoni, it-trattament, il-kura u l-appoġġ għall-persuni kollha, inklużi l-aktar gruppi emarġinati u żvantaġġati bħal minoranzi, priġunieri, migranti u persuni mhux dokumentati, dawk li joffru servizzi sesswali u persuni li jieħdu d-drogi;

25.  Jitlob li tittieħed azzjoni globali aċċelerata biex titnaqqas il-mortalità materna, tat-trabi u tat-tfal, u jtenni l-importanza ewlenija ta' aċċess universali għall-kura tas-saħħa riproduttiva;

26.  Jitlob li jkompli jingħata appoġġ għar-riċerka dwar programmi aktar effikaċi u sostenibbli ta' prevenzjoni u trattament, inkluża r-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta' forom effikaċi ta' interventi mediċi, fosthom vaċċini, mediċini u dijanjostika;

27.  Jinnota li n-nisa għandhom rwol kruċjali fil-qasam tan-nutrizzjoni u tas-sigurtà tal-ikel, billi huma responsabbli għal 80 % tal-agrikoltura fl-Afrika, minkejja li sa issa kważi qatt ma jkunu jistgħu ikunu s-sidien tal-artijiet li jikkultivaw; jenfasizza li l-eliminazzjoni tal-ġuħ konsegwentement tiddependi fuq l-għajnuna biex il-bdiewa żgħar jingħataw lok jipproduċu biżżejjed ikel għalihom u għall-familji tagħhom; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-parti l-kbira tal-bdiewa żgħar huma nisa; jitlob għal approċċ sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi li jkun integrat fl-elementi kollha tal-programmazzjoni għas-sigurtà tal-ikel; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi evitata u trattata n-nutrizzjoni ħażina b'interventi msejsa fuq il-provi, li jagħtu prijorità lin-nisa tqal u lit-tfal żgħar;

28.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mfassla u implimentati programmi tas-saħħa għat-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa, filwaqt li jitqies il-fatt li l-kriżi ekonomika dinjija xekklet il-progress fir-rigward tal-HIV/AIDs, it-tuberkolożi, il-malarja u mard tropikali li ma jingħatax attenzjoni;

29.  Jisħaq fuq l-importanza tal-għan ta' saħħa materna mtejba fir-rigward tat-tnaqqis tar-rata ta' mortalità materna u l-kisba ta' aċċess universali għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għall-ippjanar tal-familja; jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni u tas-sensibilizzazzjoni fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva bħala parti integrali mill-aġenda tas-saħħa tal-mara;

30.  Jistqarr li jeħtieġ tingħata attenzjoni partikolari lill-edukazzjoni għaż-żewġ sessi dwar kwistjonijiet tal-ġeneru sa mill-bidu tal-edukazzjoni tagħhom l-iskola, bil-għan li l-imġiba u l-istereotipi soċjali jinbidlu gradwalment u li l-ugwaljanza bejn is-sessi ssir prinċipju bażiku tas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tad-dinja;

31.  Iħeġġeġ l-għoti ta' għajnuna umanitarja tal-UE li tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-MDGs, u li din għandha tkun effettivament indipendenti mir-restrizzjonijiet fuq l-għajnuna umanitarja imposti mill-Istati Uniti jew donaturi oħra, b'mod partikolari billi jkun żgurat aċċess għall-abort għal nisa u bniet vittmi ta' stupru f'konflitti armati;

32.  Jirrikonoxxi li opportunitajiet ta' xogħol deċenti jippermettu lil unitajiet domestiċi foqra joħorġu mill-faqar u huma mezzi ewlenin għall-individwi u l-familji sabiex jiksbu stima tagħhom infushom, sens ta' appartenenza f'komunità u mod kif jagħtu kontribut produttiv; jitlob biex impjieg sħiħ u produttiv u xogħol deċenti jkunu għan ċentrali tal-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 u jitlob li dan l-għan jiġi appoġġat permezz tal-implimentazzjoni ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali nazzjonali mfassla tajjeb għat-tnaqqis tal-faqar u r-reżiljenza;

33.  Jinsisti li l-informazzjoni dwar is-saħħa u l-edukazzjoni huma elementi ewlenin biex ikun hemm saħħa pubblika aħjar;

34.  Jinsisti b'urġenza li għandha tingħata wkoll attenzjoni speċjali lill-ġlieda kontra mard li ma jitteħidx bħall-kanċer;

35.  Jitlob biex il-qafas tal-MDG għal wara l-2015 iġib 'il quddiem l-għoti ta' setgħa lin-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi billi jnaqqas id-differenzi fil-livelli kollha tal-edukazzjoni b'objettivi speċifiċi inklużi l-aċċess universali għal edukazzjoni ta' kwalità u t-tkomplija tagħha (fil-livell primarju, sekondarju u ogħla) u taħriġ vokazzjonali f'ambjent ta' politika għall-ħolqien tal-impjiegi għaż-żgħażagħ, l-eliminazzjoni tal-illitteriżmu fost in-nisa, aċċess għal edukazzjoni sesswali komprensiva fl-iskola u lil hinn minnha;

III.Governanza tajba

36.  Jenfasizza li l-qafas ta' żvilupp sostenibbli għal wara l-2015 jeħtieġ ir-rispett għall-prinċipju ta' governanza demokratika u tad-drittijiet tal-bniedem, istituzzjonijiet u msieħba effikaċi, trasparenti u responsabbli fil-livelli kollha u soċjetà ċivili li tkun ingħatat is-setgħa u li tkun involuta sistematikament fil-proċess demokratiku; jinsisti li l-qafas għandu jkun immexxi mill-kunċetti ewlenin tad-demokrazija parteċipattiva u ċ-ċittadinanza effikaċi permezz tal-eżerċizzju sħiħ u akbar tad-drittijiet ċiviċi u politiċi;

37.  Jistieden lill-UE tikkondividi l-esperjenza u l-għarfien espert tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi tipprovdi aċċess għal għarfien f'oqsma rilevanti bħall-iżvilupp sostenibbli, speċjalment billi tisfrutta l-esperjenza ta' tranżizzjoni tal-Istati Membri tal-UE;

38.  Iqis li n-negozjati u d-dibattitu li għaddejjin għandhom ikunu strutturati b'mod li jiżgura li fil-qafas ta' żvilupp il-ġdid jiġi rifless u mfittex impenn ċar lejn il-governanza demokratika;

39.  Jenfasizza li t-tibdil fil-klima, il-kriżi reċenti fil-prezzijiet tal-ikel u l-kriżi finanzjarja globali jistgħu kollha jkunu marbuta man-nuqqas ta' governanza globali adegwata; jenfasizza għaldaqstant, li l-governanza globali għandha tkun l-ingredjent fundamentali tal-Aġenda għall-Iżvilupp għal wara l-2015;

40.  Jiddeplora n-nuqqas ta' koerenza bejn l-istituzzjonijiet ta' governanza globali, b'mod partikolari fir-rigward tal-arkitetturi multilaterali għall-kummerċ, il-finanzi u dawk ambjentali; iqis li, filwaqt li n-nuqqasijiet ta' governanza globali wasslu sabiex il-pajjiżi jfittxu soluzzjonijiet reġjonali bħala mod kif iwieġbu għall-ħtiġijiet tal-iżvilupp speċifiċi għar-reġjun, tali arranġamenti jeħtieġu koordinament sabiex jiġu evitati l-frammentazzjoni fil-politiki u n-nuqqas ta' koerenza ma' reġimi multilaterali u standards internazzjonali; b'mod usa', iqis li hija meħtieġa azzjoni fil-livell globali biex tgħin l-isforzi nazzjonali;

41.  Jinnota li, għalkemm il-format tal-qafas tal-MDG ippermetta l-istabbiliment ta' għanijiet konkreti u marbuta biż-żmien u miri li jistgħu jiġu mmonitorjati minn indikaturi statistikament robusti, teżisti nuqqas ta' sjieda ta' dawn l-għanijiet; f'dan il-kuntest iwissi kontra approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd u jemmen li l-għanijiet u l-objettivi globali għandhom ikunu mfassla apposta u adattati għall-kuntesti nazzjonali u reġjonali u l-kundizzjonijiet inizjali;

42.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-awtoritajiet fil-livelli kollha jaqdu rwol kruċjali f'aġenda għall-iżvilupp sostenibbli billi jipparteċipaw f'dibattiti politiċi, jibdlu l-impenji f'leġiżlazzjoni, iżommu lill-gvernijiet responsabbli għall-politiki soċjali, ambjentali u ġudizzjarji tagħhom, u jibnu fuq il-prinċipju ta' sjieda;

43.  Iħeġġeġ b'urġenza lill-komunità internazzjonali tagħti attenzjoni speċjali lill-ħolqien ta' ambjent li jippermetti u parteċipattiv li fih l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ), is-settur privat, il-fondazzjonijiet filantropiċi u sħab indipendenti fl-iżvilupp oħra, kif ukoll il-parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet fil-livell lokali, nazzjonali u reġjonali jkunu jistgħu jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom għat-tfassil tal-politiki u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom, u b'hekk jaqdu rwol xieraq fil-qafas għal wara l-2015

44.  Jinsisti wkoll li ż-żgħażagħ, speċjalment il-bniet u t-tfajliet, għandhom jingħataw il-possibbiltà li jkollhom rwol ewlieni fil-qafas għal wara l-2015, filwaqt li jfakkar li l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-governanza jista' jkollha benefiċċji kbar, inklużi t-trawwim tal-istrutturi u l-proċessi demokratiċi għat-teħid tad-deċiżjonijiet u t-titjib fil-benessri taż-żgħażagħ u l-komunitajiet tagħhom;

Approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem

45.  Jitlob sabiex il-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem isostnu l-qafas għal wara l-2015, li għandu jindirizza, b'mod partikolari, kwistjonijiet ta' inugwaljanza, prattiki tradizzjonali li jagħmlu l-ħsara, diskriminazzjoni, vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, il-parteċipazzjoni u l-għoti ta' setgħa lil persuni emarġinati u żvantaġġati fis-soċjetà, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lid-drittijiet taż-żgħażagħ, in-nisa, il-migranti, il-persuni li għandhom l-HIV, il-persuni li jġarrbu diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta, il-persuni LGBT u persuni b'diżabilitajiet;

46.  Jitlob, f'dan ir-rigward, għal għan uniku biex jindirizza l-inugwaljanzi persistenti li qed jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet, li jrawwem ir-rieda politika, ir-riżorsi u s-sjieda meħtieġa biex tinħoloq azzjoni sostenibbli u effikaċi;

47.  Jenfasizza li l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU għal wara l-2015 trid twieġeb għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, li jħaddan drittijiet soċjali u ekonomiċi, filwaqt li jinkludi wkoll drittijiet ċivili u politiċi relatati mal-paċi u s-sigurtà, kif ukoll id-dritt għall-iżvilupp;

48.  Jirrakkomanda l-ħolqien ta' għan ta' ugwaljanza ġenerali;

49.  Iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-bini tar-rieda politika tagħhom u fiż-żieda tal-isforzi biex itejbu l-livell ta' implimentazzjoni tal-istrumenti ġuridiċi għad-drittijiet tal-bniedem biex jipprojbixxu d-diskriminazzjoni jew kull ostakolu u dispożizzjoni punittiva legali, tal-politika jew regolatorja bbażati fuq l-età, il-ġeneru, ir-razza, l-etnija, il-kasta, il-kultura, ir-reliġjon, it-twemmin, l-istat ċivili, id-diżabilità, l-istatus tal-HIV, l-oriġini nazzjonali, l-istatus ta' migrazzjoni, il-ħiliet fil-lingwi, l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru jew fatturi jew status oħrajn; iħeġġeġ ukoll lill-UE tappoġġa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-introduzzjoni ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali adegwati;

50.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tan-NU biex tkun promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi;

Paċi, sigurtà u żvilupp

51.  Jinsisti li l-konflitt armat u s-sitwazzjonijiet ta' wara konflitt huma xi wħud mill-ostakoli ewlenin għall-iżvilupp u t-tnaqqis tal-faqar u jheddu d-demokrazija; jinsisti wkoll li l-paċi u s-sigurtà, l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem huma interkonnessi u jinfurzaw lil xulxin; b'hekk iħeġġeġ lill-Unjoni tagħmel użu mill-istrumenti kollha rilevanti bħad-Dikjarazzjoni Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem jew dawk provduti fil-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou sabiex isaħħu l-prevenzjoni tal-konflitti;

52.  Jitlob, f'dan ir-rigward, għall-prijoritizzazzjoni tal-bini tal-kapaċità fi stati milquta minn konflitti u dawk fraġli; huwa tal-fehma li s-sħubijiet internazzjonali effikaċi, l-iskambju tal-għarfien u metodi għall-iżvilupp tal-kapaċità bbażati fuq l-esperjenza ta' tranżizzjoni tal-Istati Membri tal-UE, li jibnu fuq il-mudell tal-Ftehim Ġdid għal Impenn fi Stati Fraġli li tnieda matul ir-Raba' Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna f'Busan, huma meħtieġa għall-istabbilizzazzjoni u l-iżvilupp ta' dawn l-Istati;

53.  Jistieden lill-UE tkompli tinvolvi ruħha ħafna fi stati fraġli, billi tirreaġixxi b'mod integrat b'rabta mal-politiki ta' żvilupp, tipprovdi għajnuna umanitarja u tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri, il-prevenzjoni tal-konflitti u l-bini tal-istat;

54.  Iqis li l-qafas għal wara l-2015 għandu jirrifletti l-għanijiet ta' konsolidament tal-paċi u bini tal-istat (PBSB) miftiehma f'Busan;

55.  Jinsisti li l-prevenzjoni tal-vjolenza u d-diskriminazzjoni, speċjalment il-vjolenza sesswali kontra l-bniet u n-nisa, għandhom jiġu indirizzati fil-qafas għal wara l-2015 u li għandhom jiġu stabbiliti jew imsaħħa s-sistemi ta' protezzjoni komprensivi aċċessibbli għal kulħadd;

IV.Sostenibbiltà

56.  Jistieden lill-UE tikkontribwixxi, b'mod inklużiv u trasparenti, għat-tisħiħ tal-koerenza bejn l-SDGs fl-oqsma soċjali u ambjentali u l-għanijiet ta' żvilupp għal wara l-2015;

57.  Jenfasizza li r-riżultat finali għandu jkun “aġenda ta' żvilupp waħda”, li tevita d-duplikazzjoni tal-isforzi u r-riżorsi; jisħaq fuq il-fatt li, minħabba li l-kwistjonijiet ambjentali u ta' żvilupp normalment jiġu indirizzati separatament fil-livell globali, l-UE għandha tfittex modi ġodda biex tegħleb din id-diviżjoni u tibni rabtiet bejn dawk l-oqsma li huma interkonnessi mill-qrib, inkluż minn perspettiva istituzzjonali;

58.  Jenfasizza li s-sostenibbiltà hija sfida globali, fejn in-nuqqas tagħha x'aktarx li jhedded id-dimensjonijiet kollha tal-iżvilupp tal-bniedem; b'mod partikolari, jirrikonoxxi r-rabtiet inseparabbli bejn l-ikel, l-aċċess sostenibbli u sikur għall-enerġija, l-ilma, l-użu sostenibbli tal-art, l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali, il-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar u ta' ekosistemi oħrajn u l-bijodiversità, id-deforestazzjoni u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-adattament għad-diżastri u t-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri, il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, l-inklużjoni soċjali u x-xogħol deċenti fil-qafas ta' kontra l-faqar;

59.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-aċċess universali għall-ilma għax-xorb u s-sanità, bħala servizz soċjali bażiku u orizzontali sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha, u servizzi tal-enerġija moderni, affidabbli, bi prezzijiet raġonevoli, favur il-klima u sostenibbli għal kulħadd jikkostitwixxu katalizzatur ewlieni tal-qerda tal-faqar u t-tkabbir inklużiv;

60.  Jenfasizza li s-sigurtà tal-enerġija teħtieġ implimentazzjoni ta' strateġiji bbażati fuq id-diversifikazzjoni ta' sorsi, inklużi l-enerġija solari, il-protezzjoni tal-ekosistemi u r-riżorsi naturali, it-tnaqqis tar-riskji ta' diżastru, il-ġestjoni integrata tar-riżorsi tal-ilma, u t-titjib tas-swieq, l-infrastruttura u miżuri regolatorji.

61.  Jitlob ukoll azzjoni konkreta fil-promozzjoni u l-iżvilupp ta' ekosistemi tal-baħar b'saħħithom, sajd u akkwakultura sostenibbli, li jista' jkollhom rwol importanti fis-sigurtà tal-ikel u n-nutrizzjoni u fl-agrikoltura sostenibbli;

62.  Jenfasizza kemm hu importanti li l-prinċipju ta' differenzazzjoni mħaddan fl-aġenda għall-iżvilupp il-ġdida jiġi implimentat kif xieraq; iħeġġeġ lil pajjiżi b'ekonomiji emerġenti jassumu r-responsabbiltà tagħhom fir-ridistribuzzjoni tad-dħul bejn iċ-ċittadini tagħhom permezz tal-baġit tal-istat sabiex jeliminaw l-ispariġġ tal-faqar;

V.Noqorbu lejn pożizzjoni tal-UE dwar il-qafas għall-iżvilupp għal wara l-2015
Il-finanzjament tal-MDGs għal wara l-2015

63.  Ifakkar dwar l-impenn li sar biex jiġi allokat 0.7 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) lill-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) sal-2015; jinsisti li dan il-livell għandu jinżamm f'qafas futur u jistieden lill-Istati Membri kollha jintroduċu dan permezz ta' leġiżlazzjoni vinkolanti u jadottaw kalendarji tal-baġit pluriennali sabiex jilħqu dan il-objettiv;

64.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm baġit tal-UE li kapaċi jindirizza l-isfidi li qed tiffaċċja, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi u partikolarment f'termini ta' finanzjament għall-iżvilupp; f'dan ir-rigward u sabiex il-baġit tal-UE ma jibqax soġġett għall-kwistjoni unika tal-livell ta' approprjazzjonijiet ta' pagament, jitlob għall-ħolqien ta' riżorsi proprji, bħal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, li parti minnhom għandhom jiddaħħlu fl-Intestatura IV tal-baġit tal-UE;

65.  Jinsisti biex il-finanzjament għall-ġlieda kontra l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalihom tiegħu jkunu tassew addizzjonali għall-impenji eżistenti; jistieden għalhekk lill-UE tipproponi li jkunu disponibbli sorsi ta' finanzjament oħrajn minbarra l-ODA għall-finanzjament għall-klima, filwaqt li d-diskussjonijiet għal wara l-2015 jitħallew jikkjarifikaw ir-rwoli tal-ODA u tal-finanzjament għall-adattament fil-qerda sostenibbli tal-faqar;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ id-diskussjonijiet mal-partijiet interessati kollha dwar il-mekkaniżmi ta' finanzjament sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet finanzjarji f'xenarju ta' żvilupp wara l-2015;

67.  Ifakkar li, matul il-Forum ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tan-NU tal-2012, il-ħtieġa għal aktar koordinament aktar milli kompetizzjoni bejn il-mekkaniżmi differenti tal-għajnuna u d-donaturi kienet enfasizzata b'mod ċar. jistieden lill-UE tippromwovi aġenda għall-effikaċja tal-għajnuna peress li l-UE u l-Istati Membri għandhom responsabbiltà konġunta li jnaqqsu l-frammentazzjoni tal-għajnuna;

Mekkaniżmi finanzjarji innovattivi

68.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem flimkien ma' donaturi oħrajn fil-livell globali fuq l-iżvilupp ulterjuri ta' mekkaniżmi ta' finanzjament innovattivi għall-iżvilupp, peress li flimkien ma' sħubijiet ġodda, dawk se jaqdu rwol kruċjali f'ambjent ta' żvilupp ġdid, u se jikkomplementaw sorsi u kompromessi oħrajn dwar il-finanzjament għall-iżvilupp sostenibbli; ifakkar lill-Istati Membri tal-UE li qablu li jistabbilixxu taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji biex jiddedikaw parti minn dawk il-fondi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

69.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-UE għandha tippromwovi approċċ integrat u komplementari għall-finanzjament, inkluż permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati;

70.  Jistieden lill-UE tħeġġeġ l-akkwist pubbliku soċjali, etiku u favur l-ambjent fil-livell internazzjonali bħala għodda għall-implimentazzjoni tal-qafas għal wara l-2015;

71.  Jistieden lill-UE tevalwa kif xieraq il-mekkaniżmu ta' kombinament ta' self u għotjiet – b'mod partikolari f'termini tal-iżvilupp u l-addizzjonalità finanzjarja, it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, is-sjieda lokali u r-riskju ta' dejn – qabel ma tkompli tiżviluppa l-kombinament ta' self u għotjiet biex tagħti spinta lir-riżorsi finanzjarji għall-iżvilupp u biex tippromwovi l-mikrokreditu; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika linji gwida u kriterji preċiżi li jkunu bbażati fuq strateġiji armonizzati għat-tnaqqis tal-faqar u li jkollhom impatt ta' żvilupp sostenibbli ċar meta jiġu implimentati dawn l-arranġamenti l-ġodda;

It-tisħiħ tad-dħul nazzjonali permezz ta' tassazzjoni effikaċi u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

72.  Itenni t-talba tiegħu li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, ir-rifuġji fiskali, il-flussi illegali tal-kapital u l-istrutturi tat-taxxa li huma ta' ħsara ssir l-aktar prijorità importanti tal-aġenda tal-UE fl-istituzzjonijiet internazzjonali ta' finanzjament u żvilupp sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jżidu d-dħul nazzjonali tagħhom;

73.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal aktar mobilizzazzjoni ta' riżorsi interni u għalhekk jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jżidu l-appoġġ tagħhom għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'dak li għandu x'jaqsam mal-istabbiliment ta' politika fiskali effikaċi u bażi tat-taxxa sostenibbli, kif ukoll fit-tisħiħ tal-kapaċità, tal-ħiliet u l-kwalifiki tal-amministrazzjonijiet tagħhom bl-għan li jiġu indirizzati flussi finanzjarji illegali, l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi, u li jitjieb il-ġbir tat-taxxi;

74.  Ifakkar li l-kwalità tar-rapportar finanzjarju hija kruċjali biex l-evażjoni tat-taxxa tiġi miġġielda b'mod effikaċi; għalhekk, jenfasizza l-importanza ta' trasparenza sħiħa fir-rapportar korporattiv ta' profitti u taxxi mħallsa, speċjalment minn – iżda mhux biss – kumpaniji involuti fl-isfruttament ta' riżorsi naturali; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tippromwovi l-inklużjoni ta' rekwiżit fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju tal-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà li l-korporazzjonijiet multinazzjonali kollha jirrappurtaw l-introjtu tagħhom u t-taxxa li ħallsu abbażi ta' kull pajjiż individwalment; ifakkar li dan ir-rekwiżit huwa konsistenti mal-ħtieġa li tittejjeb ir-responsabbiltà soċjali korporattiva tal-impriżi multinazzjonali;

Mekkaniżmi ta' monitoraġġ u indikaturi

75.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li nersqu lejn taħlita adegwata ta' kejl kwantitattiv u kwalitattiv għall-iżvilupp;

76.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li huwa meħtieġ sett ġdid ta' indikaturi minbarra l-PDG sabiex jinkisbu l-prosperità u l-iżvilupp u jingħelbu sfidi soċjali u ambjentali ġodda, u għalhekk dawn għandhom jinkludu indikaturi bħall-indiċi tal-iżvilupp tal-bniedem, il-proporzjon tal-faqar, l-indiċi tal-ispariġġ tal-faqar u l-koeffiċjent Gini;

77.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu, inklużi l-prodotti u r-riżultati, huma kruċjali għall-monitoraġġ u r-rapportar dwar il-progress miksub fir-rigward ta' oqsma bħall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali, u għandhom jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-impjieg, il-protezzjoni soċjali (eż. l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-pensjonijiet, il-protezzjoni kontra r-riskji tal-qgħad, u l-protezzjoni kontra t-tiċħid tal-għajxien speċjali tan-nisa, it-tfal u l-anzjani), id-diżabbiltà, il-migrazzjoni u l-istatus ta' minoranza;

78.  Jistieden lill-UE tiżviluppa xenarji bażi, indikaturi u objettivi rilevanti għall-kejl tal-impatt tal-PCD;

Settur privat

79.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; f'dan il-kuntest, jistieden lill-pajjiżi kollha jistabbilixxu qafas regolatorju tan-negozju ġenwin, il-promozzjoni ta' impjieg sħiħ u produttiv u xogħol deċenti, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-istandards tal-ILO, it-trasparenza u standards soċjali u ambjentali;

80.  Iqis l-għan prinċipali tal-appoġġ lis-settur privat għandu jkun li joħroġ lill-persuni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw mill-faqar u li jgħin fit-tisħiħ tas-settur privat fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, peress li n-nuqqas ta' dan jirriżulta fi żvilupp u tkabbir mhux ibbilanċjat;

81.  Iħeġġeġ lill-kumpaniji bbażati fl-UE b'faċilitajiet tal-produzzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem, l-istandards soċjali u ambjentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-istandards fundamentali tax-xogħol, il-ftehimiet internazzjonali u l-ħlas ta' taxxi b'mod trasparenti;

82.  Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza tal-protezzjoni tal-proprjetà privata sabiex isir titjib f'ambjent ta' investiment u fl-istat tad-dritt;

83.  Jenfasizza li, għalkemm is-settur privat jaqdi rwol kruċjali fl-ekonomija, hija r-responsabbiltà ewlenija tal-Istat li jipprovdi servizzi bażiċi ta' kwalità liċ-ċittadini tiegħu, u li b'hekk jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-faqar;

84.  Jenfasizza li dawk involuti fis-settur pubbliku u dak privat iridu jsibu modi ġodda biex jikkombinaw l-interessi, il-kapaċitajiet u l-isforzi tagħhom sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-aġenda għal wara l-2015;

85.  Jenfasizza li t-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku għandhom ikunu sostenibbli, inklużivi u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi deċenti u l-inklużjoni soċjali għal kulħadd sabiex jippermettu lil pajjiżi li qed jiżviluppaw jittrasformaw l-ekonomiji tagħhom; jitlob l-istabbiliment ta' bażijiet ta' protezzjoni soċjali definiti fil-livell nazzjonali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex tintemm kwalunkwe forma ta' tħaddim tat-tfal;

86.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-Kummerċ Ġust huwa sħubija kummerċjali bbażata fuq id-djalogu, it-trasparenza u r-rispett, li l-għan tagħha huwa li tinkiseb aktar ekwità fil-kummerċ internazzjonali(8); huwa tal-fehma li l-Kummerċ Ġust huwa eżempju ta' sħubija ta' suċċess bejn ħafna partijiet interessati mid-dinja kollha u fi stadji differenti tal-katina tal-provvista, li jiżgura aċċess għas-swieq għal produtturi żvantaġġati, jiggarantixxi għajxien sostenibbli, jirrispetta l-istandards tax-xogħol, jelimina t-tħaddim tat-tfal u jħeġġeġ il-biedja u l-prattiki ta' produzzjoni sostenibbli mil-lat ambjentali;

Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) u koordinament fost id-donaturi

87.  Jistieden lill-UE, filwaqt li tiżgura li l-PCD tiġi inkorporata bis-sħiħ fil-qafas għal wara l-2015, tkompli tagħti attenzjoni partikolari lill-oqsma ta' prijorità li ġejjin: il-kummerċ u l-finanzi, is-saħħa u l-edukazzjoni, it-tibdil fil-klima, ir-riżorsi naturali, l-agrikoltura, is-sajd, il-kura tas-saħħa, in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel, il-migrazzjoni, l-enerġija, il-politiki ta' paċi u sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem;

88.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-kummerċ jista' jkun katalizzatur fundamentali għat-tnaqqis tal-faqar, li jwassal għal aktar ekwità u trasparenza u li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-bniedem u t-tkabbir ekonomiku; iħeġġeġ lill-UE, f'dan ir-rigward, tiżgura li l-politika kummerċjali tagħha tkun koerenti mal-għanijiet ta' żvilupp tal-UE;

89.  Huwa tal-fehma li, filwaqt li l-MDGs ċertament kisbu suċċess fis-sens li ngħatat aktar attenzjoni lill-għajnuna għall-iżvilupp, enfasi fuq l-għajnuna biss hija wisq limitata; jikkunsidra li huwa meħtieġ approċċ ġdid li jinkludi governanza tajba, b'enfasi qawwija fuq il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp u l-forniment ta' beni pubbliċi globali;

90.  Jemmen li aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 teħtieġ li tidentifika beni pubbliċi globali essenzjali, tistabbilixxi kif jiġu ffinanzjati u tispeċifika liema istituzzjonijiet globali jistgħu jitqiesu responsabbli għall-forniment tagħhom;

91.  Huwa tal-fehma li l-PCD għandha tmur lil hinn minn perspettiva li wieħed ma jagħmilx ħsara, kemm fl-Ewropa kif ukoll barra l-Ewropa, lejn approċċ aktar integrat fejn il-kummerċ internazzjonali, l-ambjent u l-arkitettura finanzjarja internazzjonali jiġu mifhuma bħala politiki pubbliċi globali li jgħinu fit-tisħiħ tal-objettivi globali tal-iżvilupp; jappoġġa, f'dan il-kuntest, l-idea tal-istabbiliment ta' Kunsill Ekonomiku Globali fil-kuntest tas-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti;

92.  Jindika li l-PCD tista' tikseb riżultati reali u effikaċi biss permezz ta' sforz kollettiv u l-involviment attiv ta' pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw, l-ekonomiji emerġenti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali;

93.  Jenfasizza li l-qafas ta' żvilupp futur għandu jinkludi referenza għall-għajnuna u l-kunċett ta' “effikaċja tal-iżvilupp”; b'mod partikolari, huwa tal-fehma li jekk l-“effikaċja tal-għajnuna” tinbidel f'aġenda tal-“effikaċja tal-iżvilupp”, dan jimplika taħlita ta' għajnuna għall-iżvilupp, assistenza għall-forniment ta' beni pubbliċi globali u l-adattament tal-istrutturi ta' governanza globali eżistenti sabiex tiżdied il-kapaċità tagħhom li jwieġbu għal sfidi globali;

94.  Iħeġġeġ lill-UE taġixxi bħala xprun, billi tiżgura l-komplementarjetà u d-diviżjoni tax-xogħol fil-proċess ta' żvilupp b'mod inklużiv u trasparenti, inkluż permezz ta' aktar użu tal-programmazzjoni konġunta;

Gwida komprensiva lejn qafas għall-iżvilupp għal wara l-2015

95.  Jilqa' l-komunikazzjoni ambizzjuża u attraenti tal-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2013 bit-titolu “Ħajja deċenti għal kulħadd”;

96.  Jenfasizza li l-prinċipji li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati fid-definizzjoni ta' pożizzjoni koerenti tal-UE bl-għan li jiġi negozjat qafas għall-iżvilupp ġdid:

   a. it-tfassil tal-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015 għandu jirrifletti realtajiet globali, reġjonali, nazzjonali u lokali u sfidi ġodda;
   b. id-definizzjoni tal-aġenda futura għandha tkun iggwidata mill-parteċipazzjoni sħiħa u s-sjieda tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk b'introjtu medju, filwaqt li r-responsabbiltajiet u l-piżijiet ġodda ġġenerati jeħtieġ li jiġu kondiviżi b'mod ugwali iżda wkoll ġust bejn il-pajjiżi kollha;
   c. l-aġenda futura għandha tkun ambizzjuża, universali, ta' natura globali, multidimensjonali u flessibbli, b'objettivi mfassla għal kull pajjiż li jkunu sempliċi, konċiżi, orjentati lejn l-azzjoni, faċli biex jiġu kkomunikati, u adattati għall-kuntesti lokali, nazzjonali u reġjonali, b'għadd limitat ta' objettivi konkreti u għanijiet li jistgħu jitkejlu;
   d. huwa essenzjali li jiġu rispettati l-prinċipji ta' responsabbiltà reċiproka, l-obbligu ta' rendikont, it-trasparenza, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, is-sjieda, il-governanza tajba, l-istat tad-dritt, il-paċi u s-sigurtà, l-ekwità u l-ġustizzja, u l-ugwaljanza bejn is-sessi, u li jiġi żgurat li dawn jiġu integrati fl-aġenda futura ;
   e. is-suċċess tal-għanijiet futuri huwa ddeterminat mill-kapaċità tal-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw li jwettqu r-responsabbiltà tagħhom għall-benessri taċ-ċittadini tagħhom, li joħorġu l-aktar nies vulnerabbli mill-faqar, li jiġġieldu l-inugwaljanza u fl-istess ħin isostnu l-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem;
   f. għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żieda mgħaġġla fl-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lil bniet u nisa fil-livelli kollha tas-soċjetà;
   g. jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-qafas il-ġdid għandu jgħaqqad flimkien id-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli;
  h. huwa indispensabbli li jiġu mobilizzati r-riżorsi finanzjarji kollha possibbli u l-mekkaniżmi ta' finanzjament innovattiv għall-iżvilupp, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari:
   i) lill-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ir-rifuġji fiskali, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa u l-flussi illegali tal-kapital;
   ii) lir-responsabbiltà ta' ekonomiji emerġenti fl-aġenda għall-iżvilupp, filwaqt li tiġi inkoraġġita wkoll il-kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar u dik trijangolari;
   iii) lit-titjib tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ;
   iv) lill-ODA; u
   v) lill-PCD;
   i. għandu jkun żgurat li l-qafas il-ġdid se jkun jinkludi wkoll sħab lil hinn mil-livell tal-gvern nazzjonali sabiex jipprovdu ambjent li jippermetti l-appoġġ għal sjieda demokratika reali u għal soċjetà ċivili;
   j. il-PCD se tkun assolutament kruċjali għas-suċċess ta' qafas futur, u se tqis in-natura li tinbidel tal-faqar u l-impatt tal-politiki nazzjonali fil-kuntest globali;
   k. huma meħtieġa mekkaniżmi ċari tal-obbligu ta' rendikont sabiex ikun żgurat li l-pajjiżi jwettqu l-impenji tagħhom u jirreaġixxu b'mod effikaċi għall-faqar u l-isfidi ta' sostenibbiltà li se jkun qed jindirizza l-qafas għal wara l-2015;
oo o

97.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
(2) Konklużjonijiet tal-Kunsill 9558/07, 15.5.2007.
(3) http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm
(4) ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 48.
(5) http://www.ecdpm-talkingpoints.org/african-consultations-post2015-development-agenda.
(6) Dok. 9317/12.
(7) OECD et al, 2011, 'Conflict, fragility and armed violence are major factors preventing the achievement of the MDGs'.
(8) Kif definit fil-Karta dwar il-Prinċipji ta' Kummerċ Ġust tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ Ġust.

Avviż legali - Politika tal-privatezza