Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0269/2013

Разисквания :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Гласувания :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0284

Приети текстове
PDF 317kWORD 30k
Четвъртък, 13 юни 2013 г. - Страсбург
Правовата държава в Русия
P7_TA(2013)0284RC-B7-0269/2013

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия (2013/2667(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции за Русия, по-конкретно своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия(1), резолюцията от 13 септември 2012 г. относно използването на правосъдието за политически цели в Русия(2) и резолюцията от 13 декември 2012 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите във връзка с новото споразумение между ЕС и Русия(3),

–  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга, както и текущите преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–  като взе предвид „Партньорството за модернизация“, започнало през 2010 г. в Ростов на Дон, и поетия от руското ръководство ангажимент за зачитане на принципите на правовата държава като фундаментална основа за модернизацията на Русия,

–  като взе предвид Конституцията на Русия, и по-специално член 118 от нея, според който правораздаването в Руската федерация се осъществява единствено от съдилищата, както и член 120 от нея, съгласно който съдиите са независими и са подчинени единствено на Конституцията на Русия и на федералното право,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС за правата на човека и демокрацията в света,

–  като взе предвид резултатите от среща на високо равнище между ЕС и Русия, проведена на 3–4 юни 2013 г., и консултации във връзка с правата на човека, проведени на 19 май 2013 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно асоциацията „ГОЛОС“, относно положението на НПО в Руската федерация и относно случая Магнитски,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека и Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи,

–  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2009 г. на руската неправителствена организация „Мемориал“, която, наред с другото, се бори за правата на политическите затворници в Русия, и като взе предвид разрастващата се подкрепа в Европейския парламент за кандидатурата на „Мемориал“ за Нобелова награда за мир,

–  като взе предвид становищата на Венецианската комисия относно руския федерален закон № 65 от 8 юни 2012 г. относно събранията, срещите, демонстрациите, шествията и участието в протестни демонстрации и кодекса за административни нарушения, относно руския федерален закон за борба с екстремистки дейности и относно руския федерален закон за Федералната служба за сигурност (ФСБ),

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде ангажиран с по-нататъшното задълбочаване и развитие на отношенията между ЕС и Русия в съответствие с принципите, залегнали в Партньорството за модернизация, въз основа на задълбочен взаимен ангажимент към демократичните принципи, спазване на основните права и на правата на човека, съблюдаване на принципите на правовата държава, свободата на словото, свободата на изразяване, свободата на събранията, зачитане на човешкото достойнство и равенство;

Б.  като има предвид, че като член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна по декларациите на ООН, Русия е поела ангажимент да защитава и насърчава правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че се запазва сериозната загриженост относно събитията в Руската федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на общоприетите демократични принципи, разпоредби и процедури;

Г.  като има предвид, че свободата на пресата и медиите, както онлайн, така и офлайн, е ключов аспект на демократичното и отворено общество, както и че е основен фактор за борбата с корупцията и защитаването на правата на човека и на принципите на правовата държава; като има предвид, че независимата преса, като колективна проява на свободно изразяване, е един от основните участници в медийното пространство, с функциите на пазител на демокрацията;

Д.  като има предвид, че през последните години няколко процеса и съдебни производства, като делата Магнитски, Ходорковски и Политковская, предизвикаха съмнение в независимостта и безпристрастността на съдебните институции на Руската федерация; като има предвид, че горепосочените нашумели дела са само най-известните дела извън Русия и че става въпрос за систематична неспособност на руската държава да гарантира принципите на правовата държава и да осигури правосъдие на своите граждани,

Е.  като има предвид, че срещу изтъкнатия юрист, борец срещу корупцията и социален активист Алексей Навални понастоящем се води дело в Русия по обвинения, които според него са политически мотивиран опит да бъде наказан, тъй като е един от най-изявените противници на правителството; като има предвид, че Навални последователно е разобличавал големи случаи на корупция по най-високите равнища на руския държавен апарат;

Ж.  като има предвид, че прокурорите продължават да преследват опозиционни активисти, които са участвали в „Марша на милионите“ на 6 май 2012 г., денят преди встъпването в длъжност на президента Путин; като има предвид, че според надеждни независими доклади, демонстрацията е била насилствено разпръсната на площад „Болотная“ от полицейските части за борба с безредиците, които са използвали несъразмерна сила и произволно насилие срещу участниците; като има предвид, че докладите, изготвени от Съвета по правата на човека към Президента, от Омбудсмана по правата на човека и от независима разследваща комисия, в която участват изтъкнати публични лица, посочиха за виновни за насилието както руските органи, така и полицията;

З.  като има предвид, че приемането на закони през последните няколко месеца относно регистрацията на политически партии, финансирането на НПО, правото на събрания, относно екстремизма, клеветата и ограниченията на интернет филтрирането, значително допринесоха за влошаването на климата що се отнася до развитието на истинско гражданско общество в Русия;

И.  като има предвид, че през юли 2012 г. Руският парламент прие закон, който предвижда статут „чуждестранен агент“ за руските нестопански организации, които участват в политическа дейност и получават финансиране от чужбина; като има предвид, че през последната година законите за НПО и за правото на свобода на събранията се използват за потискане на гражданското общество, задушаване на опозиционните политически възгледи и за тормоз на НПО, демократичната опозиция и медиите;

Й.  като има предвид, че федералните органи не предприеха мерки, за да спрат влизането в сила в девет региона на Русия на дискриминационното законодателство, забраняващо „хомосексуалната пропаганда“; като има предвид, че Думата наскоро прие подобен закон на национално равнище;

К.  като има предвид, че членовете на Съвета по правата на човека към Президента се оплакаха от тормоз, сплашване, разпити, претърсвания на офисите и на имуществото им и от други мерки, проведени от служители на руските правоприлагащи органи;

Л.  като има предвид, че по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Русия продължава да бъде забавяно, тъй като Русия не успява изцяло да възприеме демократичните ценности и да укрепи прилагането на принципите на правовата държава;

1.  Припомня на Русия важността на пълното спазване на нейните международни правни задължения, като член на Съвета на Европа, и на съблюдаването на основните права на човека и на принципите на правовата държава, залегнали в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Международния пакт за граждански и политически права;

2.  Изразява сериозна загриженост относно последните репресивни закони и тяхното произволно прилагане от страна на руските органи, което често води до тормоз на НПО, на активисти на гражданското общество, на защитници на правата на човека и на малцинствата;

3.  Изразява дълбоко безпокойство, че Русия не спазва международните си задължения да защитава свободата на сдруженията, на изразяване и на събранията, което създава заплаха както за жизнеспособността на активното гражданско общество, така и за сътрудничеството с ЕС;

4.  Отново потвърждава своето разочарование от закона, който предвижда статут „чуждестранен агент“ за руските нестопански организации, които са ангажирани с политическа дейност и получават финансиране от чужбина; настоятелно призовава руските органи да преустановят регистрацията на НПО като „чуждестранен агент“ въз основа на закон, който разшири държавния контрол върху НПО, като използва неясното определение за политически дейности, включено в този закон, заклеймява НПО и създава атмосфера, която е враждебна спрямо гражданското общество;

5.  Счита, че широко разпространените, целенасочени и натрапчиви проверки, конфискацията на имущество и административните глоби, налагани на руски НПО и техните активисти, за които се твърди, че получават чуждестранно финансиране, са недопустими и нарушават правото на свобода на сдруженията; освен това критикува проверката и оказвания натиск върху международни политически фондации; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че срещу няколко НПО вече се водят дела, като „Мемориал“ в Санкт Петербург, а други вече са осъдени – „ГОЛОС“ и „Център Левада“; изразява загриженост по отношение на разследванията, предприети срещу международни неправителствени организации, които се стремят да изградят демокрация в Русия, включително международни институти;

6.  Призовава настоятелно руските органи да се справят с тези проблеми, като приведат горепосочените закони в съответствие с международните стандарти и международните и конституционните ангажименти на Русия по отношение на правата на човека, включително със собствената й конституция, по-специално чрез премахване на неоправданите правни, административни и други ограничения за дейността на НПО;

7.  Настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и Комисията по време на текущите преговори по следващата многогодишна финансова рамка и на етапа на програмиране да вземат предвид влошаващото се положение на гражданското общество, принудителното оттегляне на други международни донори и увеличаващия се брой искания за помощ от ЕС, и да предвидят значително увеличение на финансовата подкрепа от Съюза съответно за НПО и гражданското общество;

8.  Изразява дълбока загриженост във връзка с отрицателните последици от приемането на федерален закон относно „хомосексуалната пропаганда“, който може да засили дискриминацията и насилието спрямо представители на ЛГБТИ;

9.  Призовава руските органи да гарантират политически плурализъм, свобода на медиите, принципите на правовата държава, независимостта и безпристрастността на съдебната власт, свобода на словото и събранията, включително в интернет, ефективни и независими профсъюзи, както и недопускане на дискриминация, като необходима предпоставка за по-нататъшното развитие и модернизация на Русия по начин, който да признава и защитава индивидуалните и колективните права на всички граждани на страната; припомня, че съгласно международното право държавите имат задължение да подкрепят, пряко или косвено, финансирането на дейностите на гражданското общество, по-специално чрез създаване на благоприятна среда, без да се намесват в тяхната независимост;

10.  Изразява дълбока загриженост във връзка с докладите за политически мотивирани процеси, несправедливи производства и провал при разследването на тежки престъпления, като например убийства, тормоз и други актове на насилие, както се вижда от случаите Магнитски, Ходорковски, Политковская и други; призовава руските съдебни и правоприлагащи органи да изпълняват задълженията си по ефективен, безпристрастен и независим начин, така че да подведат извършителите под съдебна отговорност;

11.  Припомня своята препоръка относно общите визови ограничения за руски длъжностни лица, участвали в случая „Сергей Магнитски“, и призовава Съвета и Комисията да приложат валидна за целия ЕС забрана за издаване на визи и да замразят финансовите активи в ЕС на всички длъжностни лица, свързани със смъртта на Магнитски, която се разследва след смъртта му, както и на други сериозни нарушители на правата на човека в Русия; подчертава, че тези лица не трябва да се възползват от никакво споразумение за визови облекчения между ЕС и Русия;

12.  Настоятелно призовава държавите членки да улеснят и да дават положителен отговор на исканията за виза на преследвани руски политически активисти;

13.  Приветства неотдавнашното възобновяване на производството по делото за убийството на Анна Политковская, което става повече от шест години след като тя беше застреляна, но споделя опасението, че въпросът за това кой е поръчал убийството е малко вероятно да получи своя отговор в хода на делото;

14.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със случая на Алексей Навални и осъжда предполагаемия политически мотивиран характер на преследването срещу него; настоятелно призовава руските органи да гарантират, че той се ползва от пълните си права и че делото срещу него отговаря на международно приетите стандарти за справедлив процес; във връзка с това призовава делегацията на ЕС и мисиите на държавите членки в Русия да наблюдават делата срещу всички защитници на правата на човека, включително това на Навални и на други, по-специално на регионално равнище;

15.  Настоятелно призовава Русия да извърши по отношение на „Марша на милионите“ независимо разследване във връзка с проявата на насилие на площад „Болотная“, и по-специално да разследва твърденията за прекомерна употреба на сила срещу демонстрантите; изразява загриженост във връзка с предполагаемия политически мотивиран характер на преследването, свързано с насилието на площад „Болотная“;

16.  Настоятелно призовава руските органи да гарантират свобода на пресата и медиите, както онлайн, така и офлайн, да насърчават едно плуралистично медийно пространство, да позволят на медийните платформи, журналистите и блогърите да изпълняват по независим начин своята важна роля в руското общество, да защитават свободния поток на информация и да гарантират свободата на изразяване; подчертава значението на законите за свободата на информацията, които са от съществено значение, за да могат журналистите и гражданското общество да изпълняват функциите си на пазители;

17.  Призовава Русия да си сътрудничи изцяло със специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека, включително чрез издаване на постоянна покана за посещения в страната и положителен отговор на висящите искания за достъп до Русия от специалните докладчици на ООН за закрила на защитниците на правата на човека, за свободата на събранията и сдруженията и за свободата на изразяване; призовава Русия също така да приеме препоръките, направени в контекста на общия периодичен преглед на Русия в рамките на Съвета по правата на човека, да отмени или преразгледа законодателството, засягащо работата на НПО, и да спре да възпрепятства работата, свързана с правата на човека;

18.  Призовава Съвета да приеме заключенията на Съвета на ЕС по външни работи относно правата на човека в Русия, които да послужат за осигуряване на подкрепа от ключово значение за всички в Русия, които работят за защита на правата на човека, както и да обвърже 27-те държави – членки на ЕС, и институциите на ЕС с едно общо послание и подход във връзка с правата на човека в Русия;

19.  Настоятелно призовава Русия да предприеме всички възможни мерки, за да гарантира, че на всички членове на Съвета по правата на човека към президента, и по-общо казано, на всички, които работят в защита на правата на човека в Русия, се осигурява закрила от тормоз и сплашване;

20.  Насърчава председателите на Съвета и Комисията, както и заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и сигурността, да продължат да следят тези случаи отблизо, да повдигат тези въпроси в рамките на различните формати и срещи с Русия, както и да докладват на Парламента относно техния обмен с руските органи;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и сигурността, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, президента, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) ОВ C 188 E, 28.6.2012 г., стр. 37.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0352.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0505.

Правна информация - Политика за поверителност