Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0269/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0284

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 298kWORD 31k
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Κράτος δικαίου στη Ρωσία
P7_TA(2013)0284RC-B7-0269/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία (2013/2667(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία(1), της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς(2) και της 13ης Δεκεμβρίου 2012, το οποίο περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ρωσίας(3),

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, καθώς και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», η οποία άρχισε το 2010 στο Rostov-on-Don και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας ότι το κράτος δικαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, ιδίως το άρθρο 118, το οποίο ορίζει ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία απονέμεται μόνον από δικαστήρια, καθώς και το άρθρο 120 το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο Ρωσικό Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουνίου 2013 και τις διαβουλεύσεις της 19ης Μαΐου 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την οργάνωση GOLOS, την κατάσταση των ΜΚΟ στη Ρωσική Ομοσπονδία και την υπόθεση Magnitsky,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και την προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη ότι απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ 2009 για την Ελευθερία της Σκέψης στη ρωσική μη κυβερνητική οργάνωση Memorial, η οποία αγωνιζόταν, μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία, και έχοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα της οργάνωσης «Memorial» για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης υποστηρίζεται ολοένα και περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τον ρωσικό ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 65 της 8ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το συνέρχεσθαι, τις συναντήσεις, τις διαδηλώσεις, τις πορείες και τις πικετοφορίες, και τον κώδικα διοικητικών παραβάσεων, σχετικά με τον ρωσικό ομοσπονδιακό νόμο περί καταπολέμησης εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων και σχετικά με τον ρωσικό ομοσπονδιακό νόμο περί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας(FSB),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δέσμευσή της για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, η οποία βασίζεται στη βαθιά αμοιβαία προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές, στον σεβασμό των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτος δικαίου, την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ισότητα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ως συμβαλλόμενο μέρος των διακηρύξεων των Ηνωμένων Εθνών, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των από κοινού συμφωνηθεισών δημοκρατικών αρχών, διατάξεων και διαδικασιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακών και μη, συνιστά σημαντική πτυχή μιας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας, καθώς και ότι έχει θεμελιώδη σημασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανεξάρτητος Τύπος, ως συλλογικό μέσο ελεύθερης έκφρασης, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, ενεργώντας ως θεματοφύλακας της δημοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πολλές δίκες και δικαστικές διαδικασίες, όπως οι υποθέσεις Magnitsky, Khodorkovsky, Politkovskaya, έχουν προκαλέσει αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι απλώς και μόνο οι πλέον γνωστές περιπτώσεις εκτός Ρωσίας σε ό,τι αφορά στη συστηματική παράλειψη του ρωσικού κράτους να τηρεί το κράτος δικαίου και να αποδίδει δικαιοσύνη στους πολίτες του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιφανής δικηγόρος, αγωνιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και κοινωνικός ακτιβιστής Alexei Navalny δικάζεται σήμερα στη Ρωσία με κατηγορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνιστούν μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια τιμωρίας του επειδή είναι ένας από τους πιο επιφανείς αντίπαλους της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Navalny απεκάλυπτε συστηματικά εκτεταμένα περιστατικά διαφθοράς στα υψηλότερα επίπεδα του ρωσικού κρατικού μηχανισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγγελικές αρχές εξακολουθούν να καταδιώκουν ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στην «πορεία των εκατομμυρίων» στις 6 Μαΐου 2012, την ​​ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Προέδρου Πούτιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες ανεξάρτητες εκθέσεις, η διαδήλωση διεκόπη βίαια στην πλατεία Bolotnaya από τις μονάδες αποκατάστασης της τάξης, οι οποίες άσκησαν δυσανάλογη βία και προέβησαν σε αυθαίρετες βιαιοπραγίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του Προεδρικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του διαμεσολαβητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιας ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής που αποτελείται από ανώτερα δημόσια πρόσωπα την ευθύνη για τις βιαιοπραγίες φέρουν τόσο οι ρωσικές αρχές όσο και η αστυνομία·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση νόμων κατά τους τελευταίους μήνες σχετικά με την καταχώριση των πολιτικών κομμάτων, τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, τον εξτρεμισμό, τη συκοφαντική δυσφήμιση, τους περιορισμούς μέσω του φιλτραρίσματος του διαδικτύου έχει συμβάλει σημαντικά στην επιδείνωση του κλίματος όσον αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε, τον Ιούλιο 2012, νομοσχέδιο με το οποίο παραχωρεί καθεστώς «ξένου πράκτορα» σε ρωσικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το προηγούμενο έτος η νομοθεσία περί ΜΚΟ και η νομοθεσία σχετικά με το δικαίωμα για ελευθερία του συνέρχεσθαι χρησιμοποιούνται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, τη φίμωση των αντίθετων πολιτικών απόψεων και την παρενόχληση των ΜΚΟ, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για να σταματήσουν τη θέση σε ισχύ, σε εννέα περιφέρειες της Ρωσίας, νομοθεσίας που απαγορεύει την «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα» και που δημιουργεί διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δούμα ενέκρινε πρόσφατα παρόμοια νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες από τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παρενόχληση, εκφοβισμό, ανακρίσεις, έρευνες των γραφείων και των κατοικιών τους και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται από τα όργανα επιβολής του νόμου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας εξακολουθεί να παρακωλύεται επειδή η Ρωσία δεν ενστερνίζεται πλήρως τις δημοκρατικές αξίες και δεν ενισχύει το κράτος δικαίου·

1.  υπενθυμίζει στη Ρωσία ότι, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι σημαντικό να συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της και με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

2.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τους πρόσφατους κατασταλτικούς νόμους και την αυθαίρετη επιβολή τους από τις ρωσικές αρχές, η οποία συχνά οδηγεί στην παρενόχληση των ΜΚΟ, των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της για προστασία των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, με αποτέλεσμα να απειλείται τόσο η βιωσιμότητα της δραστήριας κοινωνίας των πολιτών της Ρωσίας όσο και η συνεργασία της με την ΕΕ·

4.  εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του για το νομοσχέδιο με το οποίο παραχωρείται καθεστώς «ξένου πράκτορα» σε ρωσικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν να καταχωρίζουν τις ΜΚΟ ως «ξένους πράκτορες» με βάση έναν νόμο που επέκτεινε τον κρατικό έλεγχο στις ΜΚΟ, να μην χρησιμοποιούν τον αόριστο ορισμό των πολιτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνεται στον εν λόγω νόμο, να μην στιγματίζουν τις ΜΚΟ και σταματήσουν δημιουργούν εχθρικό κλίμα για την κοινωνία των πολιτών·

5.  θεωρεί ότι οι διαδεδομένες, στοχευμένες και παρεμβατικές επιθεωρήσεις, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στις ρωσικές ΜΚΟ και στους ακτιβιστές που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό συνιστούν μέτρα απαράδεκτα που θίγουν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι· επικρίνει επίσης τις επιδρομές που πραγματοποιούνται και την πίεση που ασκείται στα διεθνή πολιτικά ιδρύματα· θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένες ΜΚΟ έχουν ήδη παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, όπως η οργάνωση Memorial στην Αγία Πετρούπολη, ή έχουν ήδη καταδικαστεί, όπως η οργάνωση GOLOS και το κέντρο Levada· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι άρχισαν να διεξάγονται έρευνες σχετικά με διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιδιώκουν την οικοδόμηση της δημοκρατίας στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ινστιτούτων·

6.  ζητεί από τις ρωσικές αρχές να διασκεδάσουν αυτές τις ανησυχίες, εναρμονίζοντας τους ανωτέρω νόμους με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς και συνταγματικές δεσμεύσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου της του Συντάγματος, ιδίως μέσω της άρσης των αδικαιολόγητων νομικών, διοικητικών και λοιπών περιορισμών της λειτουργίας των ΜΚΟ·

7.  απευθύνει έκκληση στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο , στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη, κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού, την επιδείνωση της κατάστασης της κοινωνίας των πολιτών, την αναγκαστική απόσυρση άλλων διεθνών χορηγών και τα ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα για στήριξη από την ΕΕ, καθώς και να προβλέψουν σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες της έγκρισης του ομοσπονδιακού νόμου περί «ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας», ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει τις διακρίσεις και τη βία κατά των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων, διεμφυλικών και ερμαφρόδιτων ατόμων (ΛΟΑΔΕ)·

9.  ζητεί από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τον πολιτικό πλουραλισμό, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος, την ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, αποτελεσματικές και ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και την απαγόρευση των διακρίσεων, δεδομένου ότι τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας, ώστε να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των πολιτών της· υπενθυμίζει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος χωρίς, ωστόσο, να θίγουν την ανεξαρτησία τους·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για πολιτικά υποκινούμενες δίκες, άδικες διαδικασίες και περιπτώσεις μη διεξαγωγής ερευνών για σοβαρά εγκλήματα, όπως δολοφονίες, παρενοχλήσεις και άλλες πράξεις βίας, όπως καταδεικνύεται από υποθέσεις όπως οι Magnitsky, Khodorkovsky και Politkovskaya· παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο, προκειμένου να παραπέμπονται οι δράστες στη δικαιοσύνη·

11.  υπενθυμίζει τη σύστασή του σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πανενωσιακή απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων και να παγώσουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ όλων των αξιωματούχων που ενέχονται στον θάνατο του Magnitsky, ο οποίος διώκεται ποινικά μετά θάνατον, καθώς και άλλων καταπατητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· τονίζει ότι τα εν λόγω άτομα δεν πρέπει να επωφελούνται από καμία συμφωνία απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να αξιολογούν θετικά τις αιτήσεις που υποβάλλουν ρώσοι πολιτικοί ακτιβιστές για χορήγηση θεώρησης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επανεκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Anna Politkovskaya, περισσότερο από έξι χρόνια αφότου πυροβολήθηκε· συμμερίζεται ωστόσο τις ανησυχίες ότι είναι απίθανο να αποκαλυφθεί από τη διαδικασία ποιος διέταξε τη δολοφονία·

14.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την υπόθεση του Alexei Navalny και εκφράζει τη λύπη του για τα, κατά τους ισχυρισμούς, πολιτικά κίνητρα της δίωξής του· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων του, καθώς και ότι στην δίκη του θα πληρούνται τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα της δίκαιης δίκης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την αντιπροσωπία της ΕΕ και τις αποστολές των κρατών μελών στη Ρωσία να παρακολουθούν τις δίκες όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Navalny και άλλων, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο·

15.  ζητεί από τη Ρωσία, όσον αφορά την «πορεία των εκατομμυρίων», να αναθέσει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις βιαιοπραγίες στην πλατεία Bolotnaya και να διερευνήσει ιδίως τις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών· εκφράζει την ανησυχία του για τα, κατά τους ισχυρισμούς, πολιτικά κίνητρα των διώξεων που συνδέονται με τη βία στην πλατεία Bolotnaya·

16.  ζητεί από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακών και μη, να προωθήσουν τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης, να επιτρέψουν στις πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης, στους δημοσιογράφους και στους συντάκτες ιστολογίων (bloggers) να διαδραματίσουν ανεξάρτητα τον καίριο ρόλο τους στη ρωσική κοινωνία, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών και να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης· τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας για την ελευθερία της πληροφόρησης, η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι δημοσιογράφοι και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν να εκτελούν το έργο τους όσον αφορά την επαγρύπνηση·

17.  ζητεί από τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων εκδίδοντας διαρκή πρόσκληση για επισκέψεις στη χώρα και αντιδρώντας θετικά όσον αφορά τις τρέχουσες αιτήσεις για πρόσβαση στη Ρωσία των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και για την ελευθερία της έκφρασης· ζητεί επίσης από τη Ρωσία να αποδεχθεί τις συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασής της από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να καταργήσει ή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία που επηρεάζει το έργο των ΜΚΟ και να σταματήσει να παρεμποδίζει τις εργασίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει τα συμπεράσματά του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντική υποστήριξη σε όλους όσους εργάζονται στη Ρωσία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να δεσμεύσει τα 27 κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν κοινό μήνυμα και κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία·

19.  ζητεί από τη Ρωσία να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι παρέχεται προστασία από την παρενόχληση και τον εκφοβισμό σε όλα τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και γενικότερα σε όλους όσους εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία·

20.  ενθαρρύνει τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και την Ύπατη Εκπρόσωπο για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις υποθέσεις, να θέτουν αυτά τα ζητήματα με διάφορους τρόπους και σε διάφορες συναντήσεις με τη Ρωσία και να υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επαφές τους με τις ρωσικές αρχές·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) ΕΕ C 188 E, 28.6.2012, σ. 37.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0352.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0505.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου