Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2667(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0269/2013

Keskustelut :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Äänestykset :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0284

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 26k
Torstai 13. kesäkuuta 2013 - Strasbourg
Oikeusvaltioperiaate Venäjällä
P7_TA(2013)0284RC-B7-0269/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. kesäkuuta 2013 oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä (2013/2667(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä(1), 13. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä(2) ja 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta(3),

–  ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn voimassa olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–  ottaa huomioon Donin Rostovissa vuonna 2010 käynnistetyn modernisaatiokumppanuuden ja Venäjän johdon nimenomaisen sitoutumisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Venäjän uudistamisessa,

–  ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 pykälän, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 pykälän, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–  ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa,

–  ottaa huomioon 3.–4. kesäkuuta 2013 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset ja 19. toukokuuta 2013 järjestetyn ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lausunnot Golos-järjestöstä, Venäjän federaatiossa toimivien kansalaisjärjestöjen tilanteesta sekä Magnitskin tapauksesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista ja YK:n julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon, että se myönsi vuoden 2009 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon venäläiselle valtiosta riippumattomalle Memorial-järjestölle, joka kampanjoi muun muassa Venäjän poliittisten vankien oikeuksien puolesta, ja ottaa huomioon, että Memorial-järjestön ehdokkuus Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi saa Euroopan parlamentissa yhä enemmän kannatusta,

–  ottaa huomioon Venetsian komission lausunnot 8. kesäkuuta 2012 annetusta Venäjän federaation laista nro 65, joka koskee kokoontumisia, kokouksia, mielenosoituksia, marsseja ja hallintorikkomuslakia, ja Venäjän federaation laista, joka koskee ääriryhmien toiminnan torjumista, sekä Venäjän federaation laista, joka koskee Venäjän federaation turvallisuuspalvelua (FSB),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan unioni on edelleen sitoutunut syventämään ja kehittämään entisestään EU:n ja Venäjän välisiä suhteita modernisaatiokumppanuuden periaatteiden mukaisesti, ja katsoo, että niiden perustana on molempien osapuolten syvä sitoumus demokraattisten periaatteiden noudattamiseen, perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen, sanan- ja ilmaisunvapauteen, kokoontumisvapauteen sekä ihmisarvon kunnioitukseen ja tasa-arvoon;

B.  toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) jäsenenä ja YK:n julistusten allekirjoittajana sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen ja edistämiseen;

C.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa edelleen syytä tuntea vakavaa huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelusta sekä yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen kunnioittamisesta;

D.  toteaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus verkossa tai muissa välineissä on oleellinen osa demokraattista ja avointa yhteiskuntaa ja sillä on keskeinen rooli korruption torjunnassa ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen turvaamisessa; toteaa, että riippumaton lehdistö ilmaisunvapauden kollektiivisena ilmentymänä on yksi mediaympäristön keskeisistä toimijoista, jonka tehtävänä on valvoa demokratiaa;

E.  toteaa, että monet viime vuosien oikeudenkäynnit ja oikeusmenettelyt ja erityisesti Magnitskin, Hodorkovskin ja Politkovskajan tapaukset ovat asettaneet kyseenalaisiksi Venäjän federaation oikeudellisten elinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden; katsoo, että edellä mainitut suurta julkisuutta saaneet tapaukset ovat vain Venäjän ulkopuolella tunnetuimmat tapaukset ja osoittavat, että Venäjän valtio on epäonnistunut kautta linjan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja kansalaistensa oikeudenmukaisessa kohtelussa;

F.  huomauttaa, että Venäjällä on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti tunnettua asianajajaa, korruption vastustajaa ja yhteiskunta-aktivistia Aleksei Navalnyita vastaan ja että Navalnyin mukaan häntä vastaan esitetyt syytteet ovat poliittisia ja niillä yritetään rangaista häntä eräänä näkyvimmistä hallituksen vastustajista; ottaa huomioon, että Navalnyi on paljastanut massiivisia korruptiotapauksia Venäjän valtionhallinnon korkeimmilla paikoilla;

G.  toteaa, että päivää ennen presidentti Putinin virkaanastumista, 6. toukokuuta 2012 järjestettiin ”miljoonamarssi”, johon osallistuneita oppositioaktivisteja ollaan nyt asettamassa syytteeseen; ottaa huomioon, että luotettavista, riippumattomista lähteistä saatujen tietojen mukaan mellakkapoliisit tukahduttivat mielenosoituksen Bolotnaja-aukiolla voimakeinoin käyttäen kohtuutonta voimaa ja mielivaltaista väkivaltaa; ottaa huomioon, että presidentin ihmisoikeusneuvoston, ihmisoikeusasiamiehen ja tärkeistä julkisuuden henkilöistä koostuvan riippumattoman tutkintakomission raportit syyttivät sekä Venäjän viranomaisia että poliisivoimia väkivallasta;

H.  ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana on hyväksytty lakeja, jotka koskevat poliittisten puolueiden rekisteröintiä, kansalaisjärjestöjen rahoitusta, kokoontumisoikeutta, ääriliikkeitä, kunnianloukkauksia ja internetin käytön rajoituksia ja jotka ovat heikentäneet Venäjällä merkittävästi aidon kansalaisyhteiskunnan kehittämisen ilmapiiriä;

I.  panee merkille, että Venäjän parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2012 lakiehdotuksen, jonka mukaan venäläiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka osallistuvat poliittiseen toimintaan ja saavat rahoitusta ulkomailta, katsotaan ”ulkomaisiksi agenteiksi”; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjä ja kokoontumisvapautta koskevia lakeja käytettiin viime vuonna kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukahduttamiseen, opposition poliittisten näkemysten vaientamiseen sekä kansalaisjärjestöjen, demokraattisen opposition ja tiedotusvälineiden häirintään;

J.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset eivät ole puuttuneet millään keinoin syrjivään lainsäädäntöön, joka on astumassa voimaan yhdeksällä Venäjän alueella ja joka kieltää ”homoseksuaalisen propagandan”; ottaa huomioon, että duuma hyväksyi äskettäin vastaavan kansallisen lain;

K.  ottaa huomioon, että presidentin ihmisoikeusneuvoston jäsenet ovat valittaneet vainoamisesta, pelottelusta, kuulusteluista, heidän toimistoissaan tehdyistä etsinnöistä ja kotietsinnöistä sekä muista Venäjän lainvalvontaviranomaisten toteuttamista toimista;

L.  toteaa, että EU:n ja Venäjän suhteiden kehittämistä haittaa edelleen se, että Venäjä ei kykene omaksumaan täysipainoisesti demokraattisia arvoja eikä lujittamaan oikeusvaltioperiaatetta;

1.  muistuttaa Venäjälle, että Euroopan neuvoston jäsenenä sen on tärkeä noudattaa täysin kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa vahvistettuja ihmisen perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;

2.  pitää erittäin huolestuttuvana viimeaikaisia sortavia lakeja ja Venäjän viranomaisten mielivaltaista lainkäyttöä, joka on johtanut usein kansalaisjärjestöjen, kansalaisaktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vähemmistöjen vainoamiseen;

3.  on erittäin huolestunut siitä, että Venäjä ei ole kyennyt noudattamaan kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan suojella yhdistymisvapautta, ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta, ja toteaa, että tämä on uhka sekä Venäjän vireän kansalaisyhteiskunnan kannalta että sen yhteistyölle EU:n kanssa;

4.  toistaa olevansa pettynyt siitä, että Venäjällä hyväksyttiin lakiehdotus, jonka mukaan venäläiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, jotka osallistuvat poliittiseen toimintaan ja saavat rahoitusta ulkomailta, katsotaan ”ulkomaisiksi agenteiksi”; vaatii Venäjän viranomaisia lopettamaan kansalaisjärjestöjen rekisteröinnin ”ulkomaisiksi agenteiksi” tämän lain perusteella, joka ulotti valtion valvonnan kansalaisjärjestöihin sen ansiosta, että poliittinen toiminta määriteltiin laissa epämääräisesti, ja joka leimaa kansalaisjärjestöt ja joka luo kansalaisyhteiskunnalle vihamielisen ilmapiirin;

5.  ei pidä hyväksyttävänä laajamittaisia, kohdennettuja ja aggressiivisia tarkastuksia, omaisuuden takavarikointia ja hallinnollisia sakkoja, joita kohdistetaan sellaisiin venäläisiin kansalaisjärjestöihin ja niiden aktivisteihin, joiden väitetään saavan ulkomaista rahoitusta, ja katsoo, että ne ovat vastoin yhdistymisvapauden periaatetta; arvostelee lisäksi kansainvälisiin poliittisiin säätiöihin tehtyjä ratsioita ja niihin kohdistuvaa painostusta; pitää erittäin valitettavana, että Memorialin tavoin kansalaisjärjestöjä on haastettu oikeuteen Pietarissa tai ne on jo tuomittu, kuten Golos ja Levada-keskus; on huolissaan Venäjällä demokratiaa edistäviä kansainvälisiä valtioista riippumattomia järjestöjä, myös kansainvälisiä instituutteja, vastaan käynnistetyistä tutkimuksista;

6.  vaatii Venäjän viranomaisia puuttumaan näihin huolenaiheisiin mukauttamalla edellä mainitut lait kansainvälisiä normeja ja Venäjän kansainvälisiä ja perustuslaillisia ihmisoikeussitoumuksia vastaaviksi, myös sen oman perustuslain sitoumuksia vastaaviksi, ja poistamaan etenkin kansalaisjärjestöjen toimintaan kohdistuvat kohtuuttomat oikeudelliset, hallinnolliset ja muut rajoitukset;

7.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja komissiota ottamaan kansalaisyhteiskunnan tilanteen heikkenemisen, muiden kansainvälisten tukijoiden vetäytymään pakottamisen sekä lisääntyneet EU-tukipyynnöt huomioon uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa ja ohjelmasuunnitteluvaiheen aikana ja lisäämään tässä mielessä merkittävästi unionin rahoitustukea kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnalle;

8.  on erittäin huolissaan ”homoseksuaalista propagandaa” koskevan lain hyväksymisen kielteisistä vaikutuksista, sillä se saattaa lisätä LGBTI-väestöön kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa;

9.  kehottaa Venäjän viranomaisia takaamaan poliittisen pluralismin, tiedotusvälineiden vapauden, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden, sanan- ja kokoontumisvapauden myös verkossa, todelliset ja riippumattomat ammattiyhdistykset sekä syrjimättömyyden; katsoo, että nämä ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että Venäjä kehittyy ja modernisoituu ja että maassa tunnustetaan kaikkien kansalaisten yksilölliset ja yhteisölliset oikeudet ja suojellaan niitä; palauttaa mieliin, että kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtio on velvoitettu tukemaan suoraan tai epäsuorasti kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoittamista erityisesti luomalla suotuisan toimintaympäristön ja pidättäytymällä kansalaisjärjestöjen riippumattomuuden rajoituksista;

10.  on erittäin huolestunut tiedoista, jotka koskevat poliittisin perustein aloitettuja oikeudenkäyntejä, epäoikeudenmukaisia menettelyjä ja vakavien rikosten, kuten tappojen, vainon ja muunlaisen väkivallan, tutkimatta jättämistä, kuten Magnitskin, Hodorkovskin, Politkovskajan ja muiden tapauksessa on todettu tapahtuneen; kehottaa Venäjän oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia toimimaan tehokkaasti, puolueettomasti ja riippumattomasti, jotta rikoksentekijät saadaan oikeuden eteen;

11.  muistuttaa antaneensa suosituksen yhteisistä viisumirajoituksista Sergei Magnitskin tapauksessa osallisina olleita venäläisviranomaisia varten ja kehottaa neuvostoa ja komissiota panemaan täytäntöön EU:n laajuisen viisumikiellon ja jäädyttämään kaikkien Magnitskin, jonka tapauksesta käydään oikeutta postuumisti, kuolemaan osallisina olevien viranomaisten EU:ssa olevat varat, kuten myös muiden vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Venäjällä syyllistyneiden henkilöiden varat; korostaa, että kyseiset henkilöt eivät saa hyötyä mistään EU:n ja Venäjän välisestä viisumikäytäntöjen helpottamista koskevasta sopimuksesta;

12.  kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan vainottujen venäläisten poliittisten aktivistien viisumihakemuksia ja antamaan niistä myönteisen lausunnon;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että äskettäin eli yli kuusi vuotta murhan jälkeen käynnistettiin uudelleen Anna Politkovskajan murhatutkimuksia koskeva oikeudenkäynti, mutta on myös huolissaan siitä, että murhan tilaajan henkilöllisyys jää mitä todennäköisimmin selvittämättä;

14.  on erittäin huolissaan Aleksei Navalnyin tapauksesta ja pitää valitettavana häntä koskevan oikeudenkäynnin poliittiseksi väitettyä luonnetta; kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan, että Navalnyille taataan kaikki oikeudet ja että oikeudenkäynnissä noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita; esittää tässä yhteydessä, että Navalnyin ja kaikkien muiden ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäynteihin Venäjällä ja etenkin maan alueellisissa tuomioistuimissa lähetetään EU:n valtuuskunta ja jäsenvaltioiden tarkkailumissioita;

15.  kehottaa Venäjää toteuttamaan riippumattoman tutkinnan ”miljoonamarssiin” liittyneistä väkivaltaisuuksista Bolotnaja-aukiolla ja tutkimaan erityisesti väitteitä, jotka liittyvät kohtuuttomien voimakeinojen käyttöön mielenosoittajia vastaan; on huolissaan Bolotnaja-aukion väkivaltaisuuksia koskevien oikeudenkäyntien väitetystä poliittisesta luonteesta;

16.  vaatii Venäjän viranomaisia varmistamaan lehdistön ja tiedostusvälineiden vapauden – oli sitten kyse perinteisestä tai sähköisestä mediasta – vahvistamaan moniarvoista mediaympäristöä, hyväksymään sen, että viestintäfoorumit, toimittajat ja bloginpitäjät toteuttavat keskeistä tehtäväänsä venäläisessä yhteiskunnassa riippumattomasti, turvaamaan vapaan tiedonkulun ja varmistamaan ilmaisunvapauden; pitää tärkeänä tiedonvapauslainsäädäntöä, jonka ansiosta toimittajat ja kansalaisyhteiskunta voivat hoitaa valvontatehtäväänsä;

17.  vaatii Venäjää tekemään täysimittaista yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyissä ja esittämään myös pysyviä kutsuja maavierailuille sekä vastaamaan myönteisesti YK:n erityisedustajien esittämiin pyyntöihin saada tutustua ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun, yhdistymis- ja kokoontumisoikeuteen sekä ilmaisunvapauteen Venäjällä; pyytää Venäjää hyväksymään lisäksi sitä koskevassa ihmisoikeusneuvoston yleisessä määräaikaisarvioinnissa esitetyt suositukset, jotka koskevat kansalaisjärjestöjen työhön vaikuttavien lakien kumoamista tai tarkistamista ja ihmisoikeustyön häirinnän lopettamista;

18.  kehottaa neuvostoa hyväksymään Venäjän ihmisoikeustilannetta koskevat EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät, jotka tarjoaisivat tärkeää tukea kaikille Venäjällä ihmisoikeustyötä tekeville ja joiden perusteella EU:n 27 jäsenvaltiota ja sen toimielimet sitoutuisivat Venäjän ihmisoikeustilannetta koskevaan yhteiseen viestiin ja lähestymistapaan;

19.  vaatii Venäjää varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin, että presidentin ihmisoikeusneuvoston kaikki jäsenet ja yleisesti ottaen kaikki Venäjällä ihmisoikeustyötä tekevät ovat suojassa vainolta ja pelottelulta;

20.  kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia sekä komission varapuheenjohtajaa / ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan näitä tapauksia edelleen tiiviisti, nostamaan nämä asiat esille eri tilaisuuksissa ja kokouksissa Venäjän kanssa sekä raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käymistään keskusteluista;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

(1) EUVL C 188 E, 28.6.2012, s. 37.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0352.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0505.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö