Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0269/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.1
CRE 13/06/2013 - 12.1

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 13.1
CRE 13/06/2013 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0284

Prijaté texty
PDF 223kWORD 30k
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
Právny štát v Rusku
P7_TA(2013)0284RC-B7-0269/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 o dodržiavaní zásad právneho štátu v Rusku (2013/2667(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä zo 17. februára 2011 o politickom využívaní justície v Rusku(1), z 13. septembra 2012 o právno štáte v Rusku(2) a z 13. decembra 2012, ktoré obsahuje odporúčanie Parlamentu Rade, Komisii a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom(3),

–  so zreteľom na platnú dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane, a na prebiehajúce rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom,

–  so zreteľom na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré vzniklo v roku 2010 v Rostove na Done, a na záväzok vedúcich predstaviteľov Ruska presadzovať právny štát ako nevyhnutný základ pre modernizáciu Ruska,

–  so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 118, v ktorom sa uvádza, že spravodlivosť v Ruskej federácii je vykonávaná výlučne súdmi, a článok 120, v ktorom sa stanovuje, že sudcovia sú nezávislí a sú podriadení len ruskej ústave a federálnemu právu,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete,

–  so zreteľom na výsledky samitu EÚ a Ruska v dňoch 3. až 4. júna 2013 a konzultácií o ľudských právach z 19. mája 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o združení GOLOS, o situácii mimovládnych organizácií v Ruskej federácii a o prípade Magnitského,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv a Deklaráciu OSN o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia v roku 2009 ruskej mimovládnej organizácii Memorial, ktorá sa zasadzuje okrem iného za práva politických väzňov v Rusku, a so zreteľom na rastúcu podporu v Európskom parlamente organizácii Memorial za kandidáta na Nobelovu cenu za mier,

–  so zreteľom na stanoviská Benátskej komisia k ruskému federálnemu zákonu č. 65 z 8 júna 2012 o zhromaždeniach, mítingoch, demonštráciách, pochodoch a štrajkoch a ku kódexu administratívnych trestných činov, k ruskému federálnemu zákonu o boji proti aktivitám extrémistov a k ruskému federálnemu zákonu o Federálnej bezpečnostnej služby (FSB),

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únie je stále odhodlaná ďalej prehlbovať a rozvíjať vzťahy medzi EÚ a Ruskom v súlade so zásadami zakotvenými v partnerstve pre modernizáciu, vychádzajúc z hlbokého spoločného záväzku presadzovania demokratických zásad, dodržiavanie základných a ľudských práv, právneho štátu, slobody prejavu, slobody zhromažďovania, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a rovnosti;

B.  keďže Rusko sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ako zmluvná strana deklarácií OSN zaviazalo na ochranu a presadzovanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu,

C.  keďže pretrváva vážne znepokojenie nad vývojom v Ruskej federácii v súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a s rešpektovaním spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov;

D.  keďže sloboda tlače a médií tak online, ako aj offline je rozhodujúcim aspektom demokratickej a otvorenej spoločnosti rovnako ako zásadný postoj v potláčaní korupcie a pri zaručovaní ľudských práv a zásad právneho štátu; keďže nezávislá tlač ako kolektívne vyjadrenie slobody prejavu je jedným z kľúčových aktérov v mediálnom prostredí, pričom pôsobí ako strážkyňa demokracie;

E.  keďže viaceré súdne procesy a konania za uplynulých niekoľko rokov, ako sú prípady Magnitského, Chodorkovského a Politkovskej, vniesli pochybnosti do nezávislosti a nestrannosti súdnych inštitúcií v Ruskej federácii; keďže uvedené medializované prípady patria k tým najznámejším mimo Ruska a sú prejavom systematickej neschopnosti ruského štátu zabezpečiť právny štát a zaručiť spravodlivosť svojim občanom;

F.  keďže prominentný právnik, bojovník proti korupcii a sociálny aktivista Aleksej Navaľnyj je v súčasnosti súdený v Rusku pre obvinenia, ktoré podľa jeho názoru predstavujú politicky motivovaný pokus o potrestanie jeho osoby ako jedného z najprominentnejších oponentov vlády; keďže Navaľnyj sústavne odhaľoval prípady obrovskej korupcie na najvyšších úrovniach aparátu ruského štátu;

G.  keďže žalobcovia pokračujú v stíhaní opozičných aktivistov, ktoré sa zúčastnili na Pochode miliónov 6. mája 2012, deň pred inauguráciou prezidenta Putina; keďže podľa spoľahlivých nezávislých správ demonštráciu na Blatnom námestí násilne prerušila poriadková polícia, ktorá použila voči účastníkom neprimeranú silu a despotické násilie; keďže v správach prezidentskej rady pre ľudské práva, ombudsmana pre ľudské práva a nezávislej vyšetrovacej komisie zloženej z vysokých verejných činiteľov sa kladie vina za násilie tak ruským orgánom, ako aj polícii;

H.  keďže prijatie zákonov v uplynulých mesiacoch o registrovaní politických strán, financovaní mimovládnych organizácií, práve zhromažďovania, extrémizme, hanobení a obmedzení na filtrovanie internetu výrazne prispelo k zhoršeniu ovzdušia, čo sa týka rozvoja skutočnej občianskej spoločnosti v Rusku;

I.  keďže ruský Parlament v júli 2012 prijal zákon, ktorým sa udeľuje štatút „agenta zahraničných služieb“ ruským nekomerčným organizáciám zapojeným do politických aktivít a financovaným zo zahraničia; keďže nové zákony o mimovládnych organizáciách a o slobode zhromažďovania sa v uplynulom roku využívali na potláčanie občianskej spoločnosti, opozičných politických názorov a ohrozovanie mimovládnych organizácií, demokratickej opozície a médií;

J.  keďže federálne orgány neurobili nič na to, aby zabránili nadobudnutiu účinnosti diskriminačných zákonov zakazujúcich „homosexuálnu propagandu“ v deviatich regiónoch Ruska; keďže Duma nedávno prijala podobný zákon na celoštátnej úrovni;

K.  keďže členovia prezidentskej rady pre ľudské práva sa sťažovali na vyhrážanie, zastrašovanie, vypočúvania, prehliadky v ich kanceláriách a bytoch a na ďalšie kroky, ktoré vykonávajú príslušníci ruskej polície;

L.  keďže ďalší vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom stále brzdí to, že Rusko nedokáže v plnej miere pojať demokratické hodnoty a posilniť právny štát;

1.  pripomína Rusku, že je dôležité, aby v plne miere dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky, ako člen Rady Európy, a základné ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (ICCPR);

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnymi represívnymi zákonmi a ich svojvoľným presadzovaním ruskými orgánmi, čo často vedie k ohrozovaniu mimovládnych organizácií, aktivistov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a menšín;

3.  má vážne obavy z toho, že Rusko nedodržiava medzinárodné právne záväzky na ochranu slobody združovania, prejavu a zhromažďovania, čo ohrozuje životaschopnosť energickej občianskej spoločnosti Ruska, ako aj jeho spoluprácu s EÚ;

4.  pripomína svoje sklamanie zo zákona, ktorým sa udeľuje štatút „agenta zahraničných služieb“ ruským nekomerčným organizáciám zapojeným do politických aktivít a financovaným zo zahraničia; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby prestali registrovať mimovládne organizácie ako „agentov zahraničných služieb“ na základe zákona, ktorým sa posilňuje štátna kontrola nad mimovládnymi organizáciami, využívajúceho vágnu definíciu politických aktivít obsiahnutú v tomto zákone, stigmatizujúceho mimovládne organizácie a vytvárajúceho atmosféru, ktorá je nepriaznivo naklonená občianskej spoločnosti;

5.  domnieva sa, že rozsiahle, cielené a rušivé inšpekcie, zabavovanie majetku a administratívne postihy uvaľované na ruské mimovládne organizácie a ich aktivistov, ktorí sú údajne financovaní zo zahraničia, sú neprípustné a zasahujú do práva na slobodu združovania; ďalej kritizuje útoky a nátlak vyvíjaný na medzinárodné politické nadácie; považuje za veľmi poľutovaniahodnú skutočnosť, že mimovládne organizácie už stoja pred súdom, napríklad Memorial, v Petrohrade, alebo už boli odsúdené ako GOLOS a centrum Levada; vyjadruje znepokojenie zo začatia vyšetrovaní proti medzinárodným mimovládnym organizáciám, ktoré sa usilujú o budovanie demokracie v Rusku, vrátane medzinárodných inštitútov;

6.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby riešili tieto obavy zladením uvedených zákonov s medzinárodnými normami a medzinárodnými a ústavnými záväzkami Ruska v otázke ľudských práv, spolu s jeho vlastnou ústavou, predovšetkým odstránením zbytočných právnych, administratívnych a iných obmedzení činnosti mimovládnych organizácií;

7.  naliehavo vyzýva podpredsedníčku / vysokú predstaviteľku, ESVČ a Komisiu, aby počas terajších rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci a vo fáze plánovania brali do úvahy zhoršujúcu sa situáciu pre občiansku spoločnosť, nútené odstúpenie iných medzinárodných darcov a rastúci počet žiadostí o podporu zo strany EÚ, a aby zo strany Únie zároveň zabezpečili výrazné zvýšenie finančnej podpory mimovládnym organizáciám a občianskej spoločnosti;

8.  je hlboko znepokojený z negatívnych dôsledkov prijatia federálneho zákona o „homosexuálnej propagande“, pre ktorý by sa mohol zvýšiť počet prípadov diskriminácie a násilia proti príslušníkom LGBTI;

9.  vyzýva ruské orgány, aby zaručili politickú pluralitu, slobodu médií, dodržiavanie zásad právneho štátu, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, slobodu prejavu a zhromažďovania aj na internete, efektívne a nezávislé odbory a zákaz diskriminácie ako nevyhnutnú podmienku ďalšieho rozvoja a modernizácie Ruska tak, že bude uznávať a chrániť individuálne a kolektívne práva všetkých svojich občanov; pripomína, že podľa medzinárodného práva štáty majú povinnosť podporovať, priamo alebo nepriamo, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, najmä vytvorením priaznivého prostredia bez zasahovanie do ich nezávislosti;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie zo správ o politicky motivovaných súdnych procesoch, nespravodlivých postupoch a nezdaroch pri vyšetrovaní vážnych trestných činov ako zabíjania, prenasledovania a iných násilných činov, ako vyšlo najavo v prípadoch Magnitského, Chodorkovského, Politkovskej a ďalších; naliehavo vyzýva ruské súdne orgány a orgány presadzovania práva, aby účinne, objektívne a nezávisle vykonávali svoje povinnosti s cieľom postaviť páchateľov pred spravodlivosť;

11.  pripomína svoje odporúčanie na všeobecné vízové obmedzenia pre ruských činiteľov zaangažovaných v prípade Sergeja Magnitského a žiada Radu a Komisiu, aby uplatňovali zákaz vydávania víz v celej EÚ a zmrazili v EÚ finančné aktíva všetkých predstaviteľov zapojených Magnitského, ktorého stále stíhajú posmrtne, a ďalších osôb, ktoré vážne porušovali ľudské práva v Rusku; zdôrazňuje, že títo jednotlivci nesmú profitovať z nijakej dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ruskom;

12.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby uľahčili a kladne hodnotili žiadosti prenasledovaných ruských politických aktivistov o vydanie víz;

13.  víta nedávne znovu otvorenie konania v prípade vraždy Anny Politkovskej po šiestich rokoch od jej zastrelenia, ale takisto sa obáva, že nie je pravdepodobné nájdenie odpovede na otázku, kto si objednal jej vraždu;

14.  vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad prípadom Alekseja Navaľného a odsudzuje údajne politicky motivovanú povahu jeho stíhania; naliehavo vyzýva ruské orgány na zabezpečenie toho, aby sa mu poskytli všetky práva a aby súdny proces spĺňal medzinárodne uznávané normy riadneho procesu; v tejto súvislosti vyzýva delegáciu EÚ a misie členských štátov v Rusku, aby monitorovali súdne procesy so všetkým obhajcami ľudských práv vrátane Navaľného a ďalších, predovšetkým na regionálnej úrovni;

15.  naliehavo vyzýva Rusko, v súvislosti s Pochodom miliónov, aby si objednalo nezávislé vyšetrenie násilia na Blatnom námestí a predovšetkým aby vyšetrilo obvinenia z použitia nadmerného násilia proti demonštrantom; vyjadruje obavy z údajne politicky motivovanej povahy stíhaní súvisiacich s násilím na Blatnom námestí;

16.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby zabezpečili slobodu tlače a médií online, ako aj offline, podporovali pluralistické mediálne prostredie, aby umožnili mediálnym platformám, novinárom a blogerom nezávisle plniť ich kľúčovú úlohu v ruskej spoločnosti, aby zaručili voľný tok informácií a zabezpečili slobodu prejavu; zdôrazňuje dôležitosť zákonov o slobode informácií, ktoré sú pre novinárov a občiansku spoločnosť veľmi potrebné pre ich prácu ako strážcov;

17.  vyzýva Rusko, aby plne spolupracovalo s osobitnými postupmi Rady Organizácie spojených národov pre ľudské práva, aj vydaním trvalého pozvania na návštevu krajiny a kladnou odpoveďou na dosiaľ nevybavené žiadosti o vstup osobitných spravodajcov OSN o ochrane obhajcov ľudských práv, o slobode združovania a zhromažďovania a o slobode prejavu v Rusku; vyzýva Rusko, aby prijalo odporúčania vydané v kontexte všeobecného pravidelného hodnotenia Ruska realizovaného Radou pre ľudské práva, zrušilo alebo revidovalo zákony ovplyvňujúce prácu mimovládnych organizácií a prestalo klásť prekážky práci v oblasti dodržiavania ľudských práv;

18.  vyzýva Radu, aby prijala závery Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v oblasti ľudských práv v Rusku, čo by slúžilo na poskytovanie rozhodujúcej podpory všetkým tým ľuďom v Rusku, ktoré pracujú v záujme ochrany ľudských práv, a zároveň aby zaviazala 27 členských štátov EÚ a inštitúcie EÚ na vyslanie spoločného posolstva a zaujatie spoločného postoja v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Rusku;

19.  naliehavo vyzýva Rusko na prijatie všetkých možných opatrení na zabezpečenie toho, aby sa všetkým členom prezidentskej rady pre ľudské práva a všeobecnejšie tým, ktorí sa venujú obhajovaniu ľudských práv v Rusku, poskytovala ochrana pred prenasledovaním a ponižovaním;

20.  podporuje predsedov Rady a Komisie, ako aj podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby naďalej pozorne sledovali tieto prípady, aby tieto otázky nastoľovali na rozličných fórach a stretnutiach s Ruskom a predkladali Parlamentu správy o ich výmenách názorov s ruskými orgánmi;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0352.
(2) Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 37.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0505.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia