Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2669(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0295/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Hlasování :

PV 13/06/2013 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0286

Přijaté texty
PDF 230kWORD 28k
Čtvrtek, 13. června 2013 - Štrasburk Konečné znění
Situace muslimů z etnické skupiny Rohingya
P7_TA(2013)0286RC-B7-0295/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o situaci rohingyjských muslimů (2013/2669(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Barmy/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1), 13. září 2012(2)a ze dne 22. listopadu 2012(3),

  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o znovuzavedení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí(4);

  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 22. dubna 2013 týkající se Myanmaru/Barmy/,

  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 27. listopadu 2012 o rezoluci Valného shromáždění OSN z roku 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru,

  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 1. června 2013 o dohodě uzavřené mezi vládou Myanmaru/Barmy a Kačjinskou organizací pro nezávislost,

  s ohledem na prohlášení komisařky EU pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové ze dne 9. srpna 2012 o situaci rohingyjských muslimů,

  s ohledem na závěrečnou zprávu delegace svého podvýboru pro lidská práva k Barmě/Myanmaru ze dnů 3–5. dubna 2013,

  s ohledem na soubor omezujících opatření Evropské unie uvedených v rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010, která byla naposledy pozměněna nařízením Rady (EU) č. 1083/2011 ze dne 27. října 2011,

  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 23. března 2013 o násilných střetech ve městě Meiktila v Barmě/Myanmaru,

  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 2. dubna 2013 o údajném úmrtí 13 dětí způsobeném požárem v muslimské škole v Barmě,

  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 67/233 ze dne 24. prosince 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru,

  s ohledem na výzvu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ze dne 13. listopadu 2012 adresovanou vládám v jihovýchodní Asii, aby nechaly své hranice pro osoby prchající z Barmy po moři otevřené,

  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru ze dne 6. března 2013 a na jeho prohlášení ze dne 11. června 2013 o tom, že „porušování lidských práv, k němuž dochází v případě Rohingyů v Arakanském státě, je velmi rozšířené a systematické“,

  s ohledem na prohlášení Aun Schan Su Ťij ze dne 27. května 2013 o „politice dvou dětí“ v případě rohingyjských muslimů,

  s ohledem na rozhodnutí ze summitu organizace ASEAN konaného v listopadu 2011 o tom, že této organizaci bude v roce 2014 předsedat Barma/Myanmar,

  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch nazvanou „Můžete se pouze modlit: zločiny proti lidskosti a etnické čistky rohingyjských muslimů v barmském Arakanském státě“ ze dne 22. dubna 2013,

  s ohledem na článek 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stíhání rohingyjské menšiny a násilí proti ní neustále sílí, zejména na základě ničení majetku a míst pro konání bohoslužeb, masového zatýkání, svévolného zadržování, mučení, znásilňování a omezování svobody pohybu, práva na uzavření sňatku a přístupu ke vzdělání;

B.  vzhledem k tomu, že náboženské násilí, které začalo v Arakanském státě, se nadále šíří po celé zemi; vzhledem k tomu, že v období mezi březnem a květnem 2013 bylo v oblasti Rangún, Mandalaj a Pegu a také v Kačjinském a Šanském státě hlášeno několik protimuslimských útoků, které vedly ke 46 úmrtím a k vyhnání 14 000 lidí;

C.  vzhledem k tomu, že sektářské násilí v Barmě se nyní rozšířilo do nové oblasti a že dne 28. května 2013 vypálil rozvášněný dav ve městě Lašio v Šanském státě obchody a dne 4. června 2013 zabila policie ve vesnici Parein při střetech týkající se ubytování pro menšinu, která musela utéci ze svých domovů, tři rohingyjské ženy;

D.  vzhledem k tomu, že v táborech a dalších oblastech zůstává přes 130 000 Rohingyů, kteří museli utéct ze svých domovů, a vláda Barmy/Myanmaru povolila přístup k ohrožené populaci pouze omezenému a nedostatečnému počtu humanitárních pracovníků; vzhledem k tomu, že Rohingyové jsou uzavřeni v záplavových oblastech, kde jsou vystaveni monzunovým dešťům a cyklonám; vzhledem k tomu, že z důvodu přetrvávajícího násilí nebo zničených domů se nemohou vrátit do svých domovů a bezpečnostní síly jim brání opustit tábory, kde jsou zadržováni;

E.  vzhledem k tomu, že tisíce Rohingyů uprchly ze země po moři, aby unikly pronásledování, a vzhledem k tomu, že stovky jich ztratily životy v potopených člunech nebo proto, že byly zahnáni zpět na moře; vzhledem k tomu, že 1 700 Rohingyů prchajících z Barmy je údajně drženo v katastrofálních podmínkách v thajských záchytných střediscích pro přistěhovalce;

F.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2013 nezávislá vyšetřovací komise ustavená v srpnu 2012, aby vyšetřila sektářské násilí v Arakanském státě, vydala zprávu s doporučeními ohledně uvolnění napětí, nicméně odmítla uznat rohingyjskou identitu, z porušování lidských práv, k němuž v průběhu nepokojů docházelo, nikoho neobvinila, přiklonila se k „dočasnému oddělení“ muslimských a buddhistických komunit a doporučila provádění nepřijatelných programů na kontrolu porodnosti mezi muslimy;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Thein Sein se ve svém projevu dne 6. května 2013 zavázal, že jeho vláda zajistí základní práva muslimů v Arakanském státě, a přestože přijal řadu kroků k rozšíření občanských práv v zemi, mohla by dramatická situace Rohingyů a vztahy mezi etniky vůbec podkopat celý reformní proces v Barmě/Myanmaru; vzhledem k tomu, že důvěryhodné zprávy poukazují na spoluúčast barmských orgánů při páchání trestných činů proti lidskosti, které se zaměřují na rohingyjské obyvatelstvo, což vedlo k tomu, že je Arakanský stát z velké části rozdělen podle náboženských hranic;

H.  vzhledem k tomu, že vláda Barmy/Myanmaru nedávno prohlásila, že znovu zavede politiku dvou dětí; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro problematiku lidských práv v Barmě/Myanmaru Tomás Ojea Quintana tuto politiku odsoudil jako opatření, které je vůči Rohingyům v Arakanském státě diskriminační a nátlakové a které porušuje základní lidská práva Rohingyů a také povinnosti a závazky Barmy v oblasti mezinárodních lidských práv;

I.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství barmskou vládu důrazně vybízí k revizi zákona o státním občanství z roku 1982, aby jej bylo možno udělit Rohingyům a aby byly odstraněny hlavní důvody jejich dlouhodobé diskriminace;

J.  vzhledem k tomu, že v červnu 2012 byl zatčen Dr. Tun Aung, 65letý lékař a uznávaná vůdčí osobnost komunity z Arakanského státu, který byl odsouzen k 17 letům vězení na základě politicky motivovaného obvinění, jak veřejně kritizovala většina skupin sdružujících ochránce lidských práv, včetně organizace Amnesty International;

K.  vzhledem k tomu, že podle zprávy organizace Human Rights Watch s názvem „Můžete se pouze modlit: zločiny proti lidskosti a etnické čistky rohingyjských muslimů v barmském Arakanském státě“, která byla publikována dne 22. dubna 2013, zločiny spáchané proti Rohingyům minulý rok, do nichž byly údajně zapojeny i státní úřady, představují zločiny proti lidskosti a etnické čistky; vzhledem k tomu, že tato zpráva obsahuje také důkazy o čtyřech místech s masovými hroby, které vznikly v Arakanském státě v roce 2012;

L.  vzhledem k tomu, že svoboda tisku a internetových i jiných sdělovacích prostředků hraje při odhalování a dokumentaci případů porušování lidských práv a při pohnání vlád k odpovědnosti zásadní úkolu;

M.  vzhledem k tomu, že podle Všeobecné deklarace lidských práv má každý právo žádat o azyl před pronásledováním;

1.  odsuzuje závažné porušování lidských práv a násilí páchané proti rohingyjským muslimům v Barmě/Myanmaru a vyzývá všechny strany, aby se zdržely používání násilí;

2.  vyjadřuje svou soustrast s oběťmi násilí a nezákonného pronásledování v Barmě/Myanmaru;

3.  uznává kroky, které učinil prezident Thein Sein a další reformátoři v Barmě/Myanmaru za poslední roky pro zavedení demokratických reforem; s politováním však konstatuje, že se vládě nepodařilo ochránit Rohingye před organizovaným násilím, a vyzývá vládu a celou barmskou/myanmarskou společnost, aby začala okamžitě jednat s cílem ukončit porušování lidských práv a soudně stíhat pachatele násilných útoků a dalších s tím spojených trestných činů;

4.  naléhavě vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby zajistila, že její bezpečnostní složky učiní vše, co je v jejich silách, aby ochránily rohingyjské muslimy před násilím; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad údajnou účastí členů barmských bezpečnostních sil při násilí a opakuje svou naléhavou výzvu, aby byla tato obvinění s pomocí OSN beze zbytku a nezávisle vyšetřena;

5.  zdůrazňuje, že je nutné okamžitě jednat, má-li se vyřešit humanitární riziko, kterému v Barmě/Myanmaru čelí všechny osoby, jež musely opustit své domovy, zejména Rohingyové; opakovaně vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby umožnila agenturám OSN a humanitárním nevládním organizacím, novinářům a diplomatům bezproblémový přístup do všech oblastí země, včetně Arakanského státu, a aby poskytla neomezený přístup k humanitární pomoci všem komunitám postiženým konfliktem a sektářským násilím; vyzývá barmské orgány, aby co nejrychleji zlepšily podmínky v táborech pro vysídlené Rohingye;

6.  naléhavě vyzývá všechny země regionu, aby dostály svým mezinárodním závazkům, pokud jde o práva uprchlíků, otevřely hranice Rohingyům, kteří žádají o azyl, a poskytly jim alespoň dočasnou ochranu a aby zároveň podpořily barmskou vládu při hledání dlouhodobého spravedlivého řešení základních příčin tohoto konfliktu;

7.  vyzývá thajskou vládu, aby okamžitě ukončila nehumánní zadržování alespoň 1 700 Rohingyů, kteří žádají o azyl, a zajistila jim přístup k agenturám OSN pro uprchlíky; s politováním konstatuje, že thajská vláda Vysokému komisaři OSN pro uprchlíky zatím nepovolila, aby prováděl stanovování uprchlického statusu Rohingyů, kteří žádají o azyl;

8.  naléhavě vyzývá barmskou vládu, aby v zemi povolila vytvoření Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, který by měl v provinciích pobočky, aby bylo možné v této zemi řádně sledovat situaci v oblasti lidských práv;

9.  vítá slib prezidenta Thein Seina, že všichni pachatelé násilí budou stíhání, i jeho závazek k vytvoření multikulturní mnohonárodnostní společnosti s řadou různých náboženství; vyzývá prezidenta, aby se dále zasazoval o posílení právního státu a řešení hlavních příčin násilí;

10.  vítá prohlášení prezidenta Thein Seina ze dne 4. června 2013 o propuštění všech politických vězňů v Barmě/Myanmaru; opakuje své stanovisko, že je nutné bezodkladně a bezpodmínečně propustit všechny politické vězně, včetně Dr. Tun Aunga, a znovu nastolit jejich práva a svobody;

11.  naléhavě vyzývá vládu, aby i nadále usilovala o nalezení a uplatňování trvalých řešení hlavních příčin napětí, včetně řešení otázky statusu Rohingyů; opakuje své dřívější výzvy k novelizaci nebo zrušení Zákona o občanství z roku 1982, aby mohli barmské občanství, které s sebou nese práva i povinnosti, získat i Rohingyové, a k tomu, aby byl tento novelizovaný nebo nahrazený zákon dán do souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a s povinnostmi Barmy podle článku 7 Úmluvy OSN o právech dítěte;

12.  kritizuje prohlášení barmského ministra pro přistěhovalectví Khin Yiho ze dne 11. června 2013, v němž vyjádřil svou podporu pro znovuzavedení politiky dvou dětí;

13.  vítá nedávné prohlášení opoziční vedoucí představitelky Aun Schan Su Ťij na protest proti znovuzavedení politiky dvou dětí v případě Rohingyů a naléhavě vyzývá barmskou vládu, aby toto nařízení spolu s dalšími nátlakovými nebo diskriminačními strategiemi, pravidly, předpisy či zákony okamžitě zrušila;

14.  zdůrazňuje význam provedení legislativních a administrativních změn, které jsou nutné k zajištění co největší účasti barmského lidu, včetně menšin, ve volbách v roce 2014;

15.  vyzývá místopředsedkyni/vysokou představitelku, aby se v rámci svých kontaktů s Barmou/Myanmarem a s dalšími členskými státy uskupení ASEAN touto problematikou zabývala na nejvyšší možné politické úrovni;

16.  připomíná, že Evropská unie nedávno v případě Barmy/Myanmaru znovu zavedla všeobecný systém celních preferencí; opakuje, že tyto preference jsou podmíněny dodržováním základních svobod a lidských práv; naléhavě vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala pokrok barmských orgánů při dodržování těchto podmínek;

17.  žádá Komisi, aby k aktu v přenesené pravomoci týkajícího se pokračování systému všeobecných celních preferencí pro Barmu/Myanmar po 31. prosinci 2013, který bude předkládat Parlamentu a Radě, přiložila doprovodnou zprávu prokazující neexistenci závažného a systematického porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v tomto nařízení, se zvláštním zaměřením na Rohingye;

18.  žádá Komisi, aby účinně a komplexně posoudila lidskoprávní dopady zamýšlené dvoustranné dohody o investicích dříve, než zformuluje svůj návrh směrnic pro jednání, a aby v rámci tohoto procesu úzce konzultovala s Parlamentem a občanskou společností;

19.  očekává, že ESVČ bude konzultovat s Parlamentem a pravidelně jej informovat o procesu navazování lidskoprávního dialogu s Barmou/Myanmarem; žádá ESVČ a členské státy, aby vytvořily seznam přesných ukazatelů v oblasti lidských práv, proti němuž by se hodnotil pokrok, který barmské orgány dosahují při provádění reforem; zdůrazňuje, že další rozvoj vztahů mezi EU a barmským vedením by měl být podmíněn dosažením hmatatelného pokroku, především pokud jde o situaci Rohingyů;

20.  požaduje začlenění silného a viditelného prvku občanské společnosti, v němž by byly zastoupeni i Rohingyové, do pracovní skupiny mezi EU a Barmou, která má zahájit činnost ke konci tohoto roku, a aby byly v rámci této snahy využity zkušenosti pracovní skupiny vytvořené mezi EU a Egyptem;

21.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru, vysoké komisařce OSN pro uprchlíky, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům dalších států v daném regionu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0355.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0464.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0218.

Právní upozornění - Ochrana soukromí