Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2669(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0295/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0286

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 303kWORD 31k
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya
P7_TA(2013)0286RC-B7-0295/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya (2013/2669(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βιρμανία/Μιανμάρ, και ειδικότερα εκείνα της 20ής Απριλίου 2012(1), της 13ης Σεπτεμβρίου 2012(2) και της 22ας Νοεμβρίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Βιρμανίας/Μιανμάρ στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 22ας Απριλίου 2013 σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2012 (UNGA) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 1η Ιουνίου 2013 δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τη συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ και της Απελευθερωτικής Οργάνωσης του Kachin,

–  έχοντας υπόψη την από 9 Αυγούστου 2012 δήλωση της Επιτρόπου της ΕΕ για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων κυρίας Kristalina Georgieva σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία/Μιανμάρ από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκτέθηκαν στην απόφαση 2010/232/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 και τροποποιήθηκαν πιο πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) του Συμβουλίου αριθ. 1083/2011 της 27ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την από 23 Μαρτίου 2013 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τις βίαιες συγκρούσεις στην πόλη Meiktila της Βιρμανίας/Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 2 Απριλίου 2013 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τον καταγγελθέντα θάνατο 13 παιδιών από πυρκαγιά σε μουσουλμανικό σχολείο στη Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/233 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) της 24ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 13 Νοεμβρίου 2012 έκκληση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) προς τις κυβερνήσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας να αφήσουν ανοιχτά τα σύνορά τους για τους βιρμανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους από θαλάσσης,

–  έχοντας υπόψη την από 6 Μαρτίου 2013 έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ, καθώς και τη δήλωσή του της 11ης Ιουνίου 2013 ότι «οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε βάρος των Rohingyas στο κρατίδιο Rakhine είναι διαδεδομένες και συστηματικές»·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Aun San Suu Kyi της 27ης Μαΐου 2013 σχετικά με την «πολιτική των δυο παιδιών» για τους μουσουλμάνους Rohingya,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Νοέμβριο του 2011 η σύνοδος κορυφής του ASEAN να ανατεθεί στη Βιρμανία/Μιανμάρ η προεδρία του ASEAN το 2014,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να προσεύχεσθε: εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εθνοκάθαρση των μουσουλμάνων Rohingya στο κρατίδιο Rakhine» της 22ας Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τo άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι η δίωξη και η βία κατά της μειονότητας των Rohingya συνεχίζουν να εντείνονται, κυρίως μέσω της καταστροφής της ιδιοκτησίας και των τόπων λατρείας, των μαζικών συλλήψεων, της αυθαίρετης φυλάκισης, των βασανιστηρίων, των βιασμών και των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, στα δικαιώματα γάμου και πρόσβασης στην εκπαίδευση·

Β.  εκτιμώντας ότι η θρησκευτική βία που άρχισε στο κρατίδιο του Rakhine συνέχισε και απλώθηκες σε όλη τη χώρα· εκτιμώντας ότι κατά την περίοδο από Μάρτιο έως Μάιο 2013 καταγγέλθηκαν πολλές επιθέσεις κατά των μουσουλμάνων στην περιοχή της Rangoon, του Mandalay και Pegu, καθώς και στα κρατίδια του Kachin και Shan, με αποτέλεσμα το θάνατο 46 ανθρώπων και την εκτόπιση πάνω από 14 000 ατόμων·

Γ.  εκτιμώντας ότι η θρησκευτική βία έχει πλέον εξαπλωθεί σε μια νέα περιοχή της Βιρμανίας, καθώς στις 28 Μαΐου 2013 κάηκαν από τον όχλο καταστήματα στην πόλη Lashio του κρατιδίου Shan και τρεις γυναίκες Rohingya φονεύθηκαν από την αστυνομία στο χωριό Parein κατά τη διάρκεια σύγκρουσης για την στέγαση της εκτοπισθείσας μειονότητας στις 4 Ιουνίου 2013·

Δ.  εκτιμώντας ότι πάνω από 130 000 εκτοπισθέντων Rohingyas παραμένουν σε στρατόπεδα σε άλλες περιοχές, και ότι η Κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ έχει επιτρέψει πολύ περιορισμένη και ανεπαρκή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους κινδυνεύοντες πληθυσμούς Rohingya· εκτιμώντας ότι πολλοί Rohingyas στριμώχνονται σε απειλούμενες από πλημμύρες περιοχές όπου εκτίθενται στο κίνδυνο του μουσώνα και των κυκλώνων· εκτιμώντας ότι τους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στα σπίτια τους εξ αιτίας της συνεχιζόμενης βίας ή επειδή τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ή τους εμποδίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα στα οποία κρατούνται·

Ε.  εκτιμώντας ότι δέκα χιλιάδες Rohingyas έχουν τραπεί σε φυγή δια θαλάσσης για να γλυτώσουν το διωγμό, και ότι εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους σε ναυάγια ή επειδή τους έσπρωξαν πίσω στη θάλασσα· εκτιμώντας ότι περίπου 1 700 τραπέντες σε φυγή Rohingyas λέγεται πως κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες σε ταϊλανδέζικα κέντρα κράτησης για μετανάστες·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι στις 23 Απριλίου 2013 η Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2012 για να διερευνήσει τα κρούσματα θρησκευτικής βίας στο κρατίδιο Rakhine, δημοσίευσε έκθεση με συστάσεις για εκτόνωση των εντάσεων αλλά αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ταυτότητα Rohingya, δεν καταλόγισε σε κανέναν την ευθύνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, τάχθηκε υπέρ μιας «προσωρινής διάστασης» μεταξύ της μουσουλμανικής και βουδιστικής κοινότητας, και πρότεινε να εφαρμοσθούν απαράδεκτα προγράμματα ελέγχου των γεννήσεων για τους μουσουλμάνους·

Ζ.  εκτιμώντας ότι μολονότι ο Βιρμανός Πρόεδρος U Thein Sein δεσμεύτηκε στο λόγο του της 6ης Μαΐου 2013 ότι η κυβέρνησή του θα εξασφάλιζε τα βασικά δικαιώματα των μουσουλμάνων στο κρατίδιο Rakhine, και μολονότι έχει λάβει μέτρα για επέκταση των ατομικών ελευθεριών στη χώρα, η τραγική κατάσταση των Rohingyas, και μεταξύ των εθνοτήτων σχέσεις γενικότερα, έχει τη δύναμη να υποσκάψει ολόκληρη τη διαδικασία μεταρρύθμισης στη Βιρμανία/Μιανμάρ· εκτιμώντας ότι αξιόπιστες ανεξάρτητες εκθέσεις επισημαίνουν τη συνενοχή των αρχών της Βιρμανίας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν ως στόχο τον πληθυσμό Rohingya, με αποτέλεσμα το κρατίδιο Rakhine να έχει χωριστεί στα δυο για θρησκευτικούς λόγους·

Η.  εκτιμώντας ότι η Κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει την πολιτική των δυο παιδιών· εκτιμώντας ότι η πράξη αυτή έχει καταδικαστεί από τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ, κύριο Tomás Ojea Quintana, ως μέτρο που επιφέρει διακρίσεις και καταναγκασμό σε βάρος των Rohingyas στο κρατίδιο Rakhine, πράγμα που παραβιάζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των Rohingyas καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Βιρμανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ.  εκτιμώντας ότι η διεθνής κοινότητα έχει απαιτήσει από τη Βιρμανική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει το Νόμο του 1982 περί ιθαγενείας ώστε να πάψουν πλέον οι Rohingyas να είναι ανιθαγενείς και να εξαλειφθούν τα αίτια των μακροχρόνιων διακρίσεων κατά του πληθυσμού των Rohingyas·

I.  εκτιμώντας ότι ο Δρ Tun Aung, ένας 65χρονος ιατρός και αξιοσέβαστος αρχηγός της κοινότητας από το κρατίδιο Rakhine, συνελήφθη τον Ιούνιο του 2012 και καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλακή με σαφώς πολιτικές κατηγορίες, όπως έχουν καταγγείλει ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της Amnesty International·

ΙΑ.  εκτιμώντας την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να προσεύχεσθε: εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εθνοκάθαρση των μουσουλμάνων Rohingya στο κρατίδιο Rakhine» της 22ας Απριλίου 2013, οι καταχρήσεις που διεπράχθησαν σε βάρος των Rohingyas πέρυσι, όπου λέγεται πως συμμετείχαν κρατικές δυνάμεις, ανάγονται σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σε εθνοκάθαρση· εκτιμώντας ότι η εν λόγω έκθεση παρέχει επίσης αποδεικτικά στοιχεία για τέσσερις χώρους μαζικής ταφής που αφορούν το κρατίδιο Rakhine το 2012·

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι η ελευθερία του Τύπου και τα μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και μη, διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στην αποκάλυψη και απόδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον καταλογισμό ευθυνών στις κυβερνήσεις·

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όλοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο όταν υφίστανται διωγμό·

1.  καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις βιαιοπραγίες εις βάρος των μουσουλμάνων Rohingya στην Βιρμανία/Μιανμάρ και καλεί όλες τις πλευρές να απέχουν από τη χρήση βίας·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στα θύματα βίας και παράνομων διώξεων στην Βιρμανία/Μιανμάρ·

3.  αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε ο Πρόεδρος U Thein Sein και άλλοι μεταρρυθμιστές στην Βιρμανία/Μιανμάρ για την εισαγωγή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων κατά το περασμένο έτος· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατέψει τους μουσουλμάνους Rohingya από την οργανωμένη βία και καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο της κοινωνίας της Βιρμανίας/Μιανμάρ να δράσουν άμεσα για να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των βίαιων επιθέσεων και άλλων σχετικών πράξεων βίας·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μουσουλμάνων Rohingya από βίαιες ενέργειες· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους ισχυρισμούς ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βιρμανίας/Μιανμάρ συμμετείχαν στις βιαιοπραγίες και επαναλαμβάνει τις επείγουσες εκκλήσεις του για πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των ισχυρισμών αυτών, με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κινδύνων για όλους τους εκτοπισμένους, και ιδίως τους μουσουλμάνους Rohingya, στην Βιρμανία/Μιανμάρ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να επιτρέψει στους οργανισμούς του ΟΗΕ και στις ανθρωπιστικές ΜΚΟ, καθώς και στους δημοσιογράφους και διπλωμάτες, ανεμπόδιστη είσοδο σε όλες τις περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κράτους του Rakhine, και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη και πλήρη πρόσβαση όλων των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις και τη θρησκευτική βία στην ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί τις αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ να βελτιώσουν επειγόντως τις συνθήκες στα στρατόπεδα εκτοπισθέντων Rohingya·

6.  καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να εκπληρώσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων, να ανοίξουν τα σύνορά τους στους Rohingya που ζητούν άσυλο και να τους παράσχουν έστω προσωρινή προστασία, και, παράλληλα, να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων δίκαιων λύσεων για τα βαθύτερα αίτια·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να θέσει άμεσα τέλος στην απάνθρωπη κράτηση τουλάχιστον 1700 Rohingya που ζήτησαν άσυλο και να τους παράσχει πρόσβαση στους οργανισμούς του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης δεν έχει μέχρι σήμερα επιτρέψει στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) τη διεξαγωγή ελέγχων για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα στους Rohingya που ζήτησαν άσυλο·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να επιτρέψει την ίδρυση γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) στη χώρα, με παραρτήματα στις επαρχίες, προκειμένου να μπορεί να διεξαχθεί επαρκής έλεγχος της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

9.  χαιρετίζει την υπόσχεση του Προέδρου U Thein Sein ότι θα διωχθούν όλοι οι δράστες βιαιοτήτων, καθώς και τη δέσμευσή του όσον αφορά τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής, πολυεθνοτικής και πολυθρησκευτικής κοινωνίας· καλεί τον Πρόεδρο να αναλάβει περαιτέρω δράση για την παγίωση του κράτους δικαίου και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της βίας·

10.  χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου U Thein Sein στις 4 Ιουνίου 2013 σχετικά με την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στην Βιρμανία/Μιανμάρ· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Δρ Tun Aung, πρέπει να πραγματοποιηθεί αμελλητί και με πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους·

11.  καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να επιδιώκει και να εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των εντάσεων, ρυθμίζοντας, μεταξύ άλλων, το καθεστώς των μουσουλμάνων Rohingya· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για τροποποίηση ή κατάργηση του Νόμου του 1982 περί ιθαγένειας, ούτως ώστε οι μουσουλμάνοι Rohingya να έχουν ίση πρόσβαση στη βιρμανική ιθαγένεια, πράγμα που ενέχει τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις, καθώς και για εναρμόνιση του νόμου που θα τροποποιηθεί ή θα αντικατασταθεί με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

12.  επικρίνει τη δήλωση του Khin Yi, υπουργού Μετανάστευσης της Βιρμανίας/Μιανμάρ, της 11ης Ιουνίου 2013, με την οποία εξέφρασε την υποστήριξή του για την επαναφορά της «πολιτικής των δυο παιδιών»·

13.  χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi κατά της επαναφοράς της «πολιτικής των δυο παιδιών» για τους μουσουλμάνους Rohingya και καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να ανακαλέσει άμεσα τον κανονισμό αυτό, καθώς και άλλες πολιτικές, κανόνες, κανονισμούς ή νόμους που επιφέρουν διακρίσεις ή καταναγκασμό·

14.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του πληθυσμού της Βιρμανίας/Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, στις εκλογές του 2014·

15.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ασχοληθεί με το εν λόγω ζήτημα στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με την Βιρμανία/Μιανμάρ και με άλλα κράτη μέλη του ASEAN·

16.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκατέστησε πρόσφατα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) έναντι της Βιρμανίας/Μιανμάρ· δίνει έμφαση στις προϋποθέσεις των προτιμήσεων αυτών όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των αρχών της Βιρμανίας/Μιανμάρ σε σχέση με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών·

17.  ζητεί από την Επιτροπή, όταν υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συνέχιση της εφαρμογής του ΣΓΠ στην Βιρμανία/Μιανμάρ πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, να περιλάβει συνοδευτική έκθεση που να καταδεικνύει την απουσία σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών που ορίζονται στις συμβάσεις που απαριθμούνται στον κανονισμό ΣΓΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στους μουσουλμάνους Rohingya·

18.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σφαιρικά και ουσιαστικά τον αντίκτυπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της υπό εξέταση διμερούς επενδυτικής συμφωνίας πριν διατυπώσει την πρότασή της για διαπραγματευτικές οδηγίες, και κατά τη διαδικασία αυτή να έχει στενή διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών·

19.  αναμένει πως η ΕΥΕΔ θα ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου και θα το ενημερώνει τακτικά ως προς τη διαδικασία καθιέρωσης διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Βιρμανία/Μιανμάρ· ζητεί από την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλογο συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον οποίο θα αξιολογείται η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων των αρχών της Βιρμανίας/Μιανμάρ· τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με την ηγεσία της Βιρμανίας/Μιανμάρ πρέπει να εξαρτάται από την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, ιδίως σε σχέση με την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya·

20.  ζητεί να περιληφθεί μια ισχυρή και ορατή συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών, με εκπροσώπηση των μουσουλμάνων Rohingya, στην Ειδική Ομάδα ΕΕ-Βιρμανίας που θα δημιουργηθεί αργότερα φέτος, και να αξιοποιηθεί εν προκειμένω η πείρα που αποκομίστηκε από την Ειδική Ομάδα ΕΕ-Αιγύπτου·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Μιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια άλλων κρατών της περιοχής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0142.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0355.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0464.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0218.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου