Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0295/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0286

Prijaté texty
PDF 139kWORD 31k
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
Situácia rohingyjských moslimov
P7_TA(2013)0286RC-B7-0295/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 o situácii rohingyjských moslimov (2013/2669(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 20. apríla 2012(1), 13. septembra 2012(2) a 22. novembra 2012(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o obnovení prístupu k všeobecným colným preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko z 23. mája 2013(4),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Barme/Mjanmarsku z 22. apríla 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 27. novembra 2012 o rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z roku 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 1. júna 2013 o dohode medzi vládou Mjanmarska/Barmy a kačjínskou organizáciou za nezávislosť,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky EÚ pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 9. augusta 2012 o situácii rohingyjských moslimov,

–  so zreteľom na záverečnú správu delegácie svojho podvýboru pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku, ktorá sa uskutočnila 3. až 5. apríla 2013,

–  so zreteľom na súbor reštriktívnych opatrení Európskej únie uvedený v rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010 a naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (EÚ) č. 1083/2011 z 27. októbra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 23. marca 2013 o násilných stretoch v meste Meiktila v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 2. apríla 2013, ktoré sa týka smrti 13 detí spôsobenej požiarom v moslimskej škole v Barme;

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/233 z 24. decembra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na výzvu UNHCR adresovanú vládam štátov juhovýchodnej Ázie z 13. novembra 2012, aby zachovali otvorené hranice pre ľudí, ktorí sú na úteku z Barmy po mori,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN zo 6. marca 2013 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku, ako aj na jeho vyhlásenie z 11.júna 2013, že porušovanie ľudských práv proti Rohingyom v štáte Arakan je veľmi rozšírené a systematické,

–  so zreteľom na vyhlásenie Aun San Suu Kyi z 27. mája 2013 o „politike pripúšťajúcej maximálne dve deti“ pre rohingyjských moslimov,

–  so zreteľom na rozhodnutie zo samitu združenia ASEAN v novembri 2011 o udelení predsedníctva združenia Barme/Mjanmarsku v roku 2014,

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z 22. apríla 2013 s názvom Jediné, čo môžeš urobiť, je modliť sa: zločiny proti ľudskosti a etnické čistky na rohingyjských moslimoch v Jakchainskom štáte v Barme;

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prenasledovanie na rohingyjských moslimov a násilie voči nim sa naďalej stupňuje, a to najmä ničením ich majetku a miest určených na bohoslužby, masovým zatýkaním, svojvoľným uväznením, mučením, znásilňovaním a obmedzovaním slobody pohybu, práva uzavrieť manželstvo a prístupu k vzdelávaniu;

B.  keďže náboženské násilie, ktoré sa začalo v Jakchinskom štáte, sa naďalej šíri po celej krajine; keďže v období medzi marcom a májom 2013 boli hlásené viaceré útoky proti moslimom v obvode Rangún a oblastiach okolo Mandalaj a Pegu, ako aj v Kačiínskom a Šanskom štáte, pri ktorých zomrelo 46 osôb a vyše 14 000 bolo vysídlených;

C.  keďže sektárske násilie sa teraz rozšírilo do novej oblasti v Barme, pričom 28. mája 2013 vypálila banda útočníkov obchody v šanskom meste Lashio a 4. júna 2013 zabila polícia tri rohingyjské ženy v dedine Parein počas konfliktu o príbytky vysídlenej menšiny;

D.  keďže vyše 130 000 vysídlených rohingyjských obyvateľov zostáva v táboroch a iných oblastiach a keďže vláda Barmy/Mjanmarska umožňuje len obmedzený a neadekvátny prístup humanitárnej pomoci pre ohrozené rohingyjské obyvateľstvo; keďže rohingyjskí občania boli vykázaní do povodňových oblastí, kde sú vystavení monzúnovým dažďom a cyklónom; keďže domov sa nemôžu vrátiť z dôvodu pokračujúceho násilia alebo preto, že ich domovy boli zničené, alebo že im bezpečnostné sily bránia opustiť tábory, v ktorých sú držaní;

E.  keďže desaťtisíce rohingyjských obyvateľov uteká po mori, aby sa vyhlo prenasledovaniu a keďže stovky z nich prišli o život v potápajúcich sa člnoch alebo tak, že boli poslaní naspäť na more; keďže takmer 1 700 Rohingyov, ktorí sú na úteku z Barmy, je údajne zadržiavaných v hrozných podmienkach v thajských zadržiavacích centrách pre imigrantov;

F.  keďže 23. apríla 2013 nezávislá vyšetrovacia komisia vytvorená v auguste 2012 s cieľom vyšetriť sektárske násilie v Jakchinskom štáte vydala správu s odporúčaniami zameranými na zmiernenie napätia, no napriek tomu odmietla uznať rohingyjskú identitu, nedokázala nad nikým vyniesť zodpovednosť za zneužívanie ľudských práv páchaným počas nepokojov, priklonila sa k „dočasnému rozdeleniu“ moslimských a budhistických spoločenstiev a odporučila vykonávanie neakceptovateľného programu kontroly pôrodnosti pre moslimov;

G.  keďže hoci sa barmský prezident U Thein Sein vo svojom prejave 6. mája 2013 zaviazal, že jeho vláda zaručí základné práva moslimov v Jakchinskom štáte, a hoci podnikol určité kroky na rozšírenie občianskych slobôd v krajine, môže dramatická situácia Rohingyov, a celkovo vzťahy medzi menšinami, ohroziť celkový reformný proces v Barme/Mjanmarsku; keďže dôveryhodné nezávislé správy poukazujú na spoluvinu barmských orgánov v zločinoch proti ľudskosti cielených proti rohingyjskému obyvateľstvu, v ktorých dôsledku bol Jakchinský štát v prevažnej miere izolovaný pozdĺž náboženských línií;

H.  keďže vláda Barmy/Mjanmarska nedávno oznámila, že opätovne zavedie politiku pripúšťajúcu maximálne dve deti; keďže osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku Tomás Ojea Quintana to odsúdil ako diskriminačné a donucovacie opatrenie porušujúce základné ľudské práva rohingyjskej menšiny a medzinárodné povinnosti a záväzky Barmy v oblasti ľudských práv;

I.  keďže medzinárodné spoločenstvo vyzvalo barmskú vládu, aby prehodnotila zákon o štátnom občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť, aby rohingyjské obyvateľstvo už nebolo bez štátnej príslušnosti, ako aj riešiť dlhotrvajúcu diskrimináciu rohingského obyvateľstva;

J.  keďže Dr. Tun Aung, 65 ročný lekár a uznávaný vodca komunity pochádzajúci z Jakchinského štátu bol v júni 2012 zatknutý a odsúdený na 17 rokov väzenia z dôvodov, ktoré skupiny pre ľudské práva, vrátane Amnesty International, všeobecne označili ako politicky motivované obvinenia;

K.  keďže podľa správy organizácie Human Rights Watch z názvom Jediné, čo môžeš urobiť, je modliť sa: zločiny proti ľudskosti a etnické čistky na rohingyjských moslimoch v Jakchainskom štáte v Barme z 22. apríla 2013 sa zneužívanie páchané na Rohingyoch v minulom roku, ktoré údajne zahŕňalo aj štátne orgány, prejavilo ako zločiny proti ľudskosti a etnické čistky; keďže táto správa predkladá aj dôkaz o štyroch masových hroboch v Jakchinskom štáte pochádzajúcich z roku 2012;

L.  keďže sloboda tlače a sloboda médií online aj offline zohráva zásadnú úlohu pri odhaľovaní a dokumentovaní zneužívania ľudských práv a zabezpečovaní zodpovednosti vlád;

M.  keďže v súlade so Všeobecnou deklaráciou pre ľudské práva má každý právo požiadať o azyl pred prenasledovaním;

1.  odsudzuje hrubé porušovanie ľudských práv a násilie páchané na rohingyjských moslimoch v Barme/Mjanmarsku a vyzýva všetky strany, aby sa vzdali používania násilia;

2.  vyjadruje sústrasť obetiam násilia a protiprávneho prenasledovania v Barme/Mjanmarsku;

3.  uznáva kroky, ktoré za posledné roky podnikol prezident U Thein Sein a ďalší zástancovia reforiem v Barme/Mjanmarsku na zavedenie demokratických reforiem; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vláda nedokáže chrániť rohingyjských občanov pred organizovaným násilím a vyzýva vládu a celú barmskú/mjanmarskú spoločnosť, aby okamžite skoncovala so zneužívaním ľudských práv a páchateľov násilných útokov a ostatných súvisiacich činov postavila pred súd;

4.  nalieha na vládu Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečila, aby jej bezpečnostné sily urobili všetko, čo je v ich moci, aby ochránili Rohingyov pred násilnými akciami; vyjadruje hlboké znepokojenie nad údajným podieľaním sa členov barmských bezpečnostných síl na násilí a opakuje naliehavú výzvu, aby sa tieto obvinenia s pomocou OSN v plnej miere a nezávislým spôsobom vyšetrili;

5.  zdôrazňuje, že ak sa má vyriešiť humanitárne riziko, ktorému čelia všetky osoby, ktoré museli opustiť svoje domovy v Barme/Mjanmarsku, najmä Rohingyovia, je potrebné okamžite konať; opätovne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby umožnila agentúram OSN a humanitárnym mimovládnym organizáciám, novinárom a diplomatom bezproblémový prístup do všetkých oblastí krajiny vrátane Jakchainského štátu a aby poskytla neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci všetkým komunitám postihnutým konfliktom a sektárskym násilím; vyzýva barmské orgány, aby čo najrýchlejšie zlepšili podmienky v táboroch pre presídlené rohingyjské obyvateľstvo;

6.  naliehavo vyzýva všetky krajiny regiónu, aby dodržiavali svoje medzinárodné povinnosti, pokiaľ ide o práva utečencov, otvorili hranice rohingyjským utečencom, ktorí žiadajú o azyl, a poskytli im aspoň dočasnú ochranu, a aby zároveň podporili barmskú vládu pri hľadaní dlhodobého spravodlivého riešenia základných príčin tejto situácie;

7.  vyzýva thajskú vládu, aby okamžite zastavila nehumánne zadržiavanie najmenej 1 700 Rohingyov, ktorí žiadajú o azyl, a aby im zabezpečila prístup k agentúram OSN pre utečencov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že thajská vláda zatiaľ nepovolila Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, aby vykonával kontrolu stanovovania utečeneckého štatútu Rohingyov, ktorí žiadajú o azyl;

8.  naliehavo vyzýva barmskú vládu, aby v krajine povolila otvorenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva , ktorý by mal v provinciách pobočky, aby bolo možné riadne sledovať situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine;

9.  víta prísľub prezidenta U Thein Seina, že všetci páchatelia násilia budú stíhaní, ako aj jeho záväzok vytvoriť multikultúrnu, multietnickú spoločnosť s rôznymi náboženstvami; vyzýva prezidenta, aby sa ďalej zasadzoval o posilnenie právneho štátu a riešenie hlavných príčin násilia;

10.  víta vyhlásenie prezidenta U Thein Seina zo 4. júna 2013 o prepustení všetkých politických väzňov v Barme/Mjanmarsku; opakuje svoje stanovisko, že je potrebné bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane dr. Tun Aunga a obnovenie ich práv a slobôd;

11.  naliehavo vyzýva vládu, aby pokračovala v úsilí o trvalé riešenia základných príčin napätia, ku ktorým patrí aj riešenie otázky postavenia Rohingyov, ako aj v uskutočňovaní týchto riešení, opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby sa novelizoval alebo zrušil zákon o občianstve z roku 1982, aby aj Rohingyovia mohli získať barmské občianstvo a mať pritom práva aj povinnosti a aby bol tento novelizovaný alebo nahradený zákon zosúladený s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a s povinnosťami Barmy podľa článku 7 Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

12.  kritizuje vyhlásenie barmského ministra pre prisťahovalectvo Khin Yia z 11. júna 2013, v ktorom vyjadril svoju podporu pre opätovné zavedenie politiky dvoch detí;

13.  víta nedávne vyhlásenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťij na protest proti opätovnému zavedeniu politiky dvoch detí v prípade Rohingyov a naliehavo vyzýva barmskú vládu, aby toto nariadenie spolu s ďalšími nátlakovými alebo diskriminačnými politikami, pravidlami, predpismi alebo zákonmi okamžite zrušila;

14.  zdôrazňuje význam uskutočnenia legislatívnych a administratívnych zmien, ktoré sú potrebné na zabezpečenie čo najväčšej účasti barmského obyvateľstva vrátane menšín vo voľbách v roku 2014;

15.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby sa v rámci svojich kontaktov s Barmou/Mjanmarskom a s ďalšími členskými štátmi združenia ASEAN touto problematikou zaoberala na najvyššej možnej politickej úrovni;

16.  pripomína, že Európska únia nedávno v prípade Barmy/Mjanmarska opätovne zaviedla všeobecný systém colných preferencií; opakuje, že tieto preferencie sú podmienené dodržiavaním základných slobôd a ľudských práv; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala pokrok barmských orgánov pri dodržiavaní týchto podmienok;

17.  žiada Komisiu, aby k delegovanému aktu týkajúcemu sa pokračovania systému všeobecných colných preferencií pre Barmu/Mjanmarsko po 31. decembri 2013, ktorý bude predkladať Parlamentu a Rade, priložila sprievodnú správu preukazujúcu neexistenciu závažného a systematického porušovania princípov stanovených v dohovoroch uvedených v nariadení o systéme všeobecných colných preferencií, s osobitným zameraním na Rohingyov;

18.  vyzýva Komisiu, aby účinným a komplexným spôsobom posúdila vplyv v oblasti ľudských práv plánovanej bilaterálnej investičnej dohody pred vypracovaním návrhu smerníc pre vyjednávanie a aby počas procesu podrobne konzultovala s Parlamentom a občianskou spoločnosťou;

19.  očakáva, že ESVČ bude konzultovať s Parlamentom a informovať ho o procese vytvorenia dialógu o ľudských právach s Barmou/Mjanmarskom; žiada ESVČ a členské štáty, aby vytvorili zoznam presných ukazovateľov v oblasti ľudských práv, na základe ktorých by sa hodnotil pokrok, ktorý barmské orgány dosahujú pri vykonávanie reforiem; zdôrazňuje skutočnosť, že ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a barmským vedením by mal byť podmienený dosiahnutím hmatateľného pokroku, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu Rohingyov;

20.  požaduje začlenenie silného a viditeľného prvku občianskej spoločnosti, v ktorom by boli zastúpení aj Rohingyovia, do pracovnej skupiny EÚ – Barma, ktorá má začať činnosť neskôr v tomto roku, a aby sa v rámci tejto snahy využili skúsenosti pracovnej skupiny vytvorenej medzi EÚ a Egyptom;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládneho výboru združenia ASEAN pre ľudské práva , osobitnému zástupcovi OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku, vysokej komisárke OSN pre utečencov, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom ďalších štátov v regióne.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0355.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0464.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0218.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia