Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0455(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0156/2012

Indgivne tekster :

A7-0156/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 7.2
CRE 02/07/2013 - 7.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0287

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 30k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0890),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0507/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Domstolen af 22. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 14. juni 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7–0156/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 205 af 12.7.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik