Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0455(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0156/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0156/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 7.2
CRE 02/07/2013 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0287

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 31k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0890),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 336 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0507/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 22. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 14. kesäkuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0156/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 205, 12.7.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö