Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0455(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0156/2012

Predkladané texty :

A7-0156/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 7.2
CRE 02/07/2013 - 7.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0287

Prijaté texty
PDF 280kWORD 30k
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg
Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ ***I
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0890),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 336 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0507/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora z 22. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 14. júna 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0156/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 205, 12.7.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia