Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2325(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0236/2013

Indgivne tekster :

A7-0236/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.5
CRE 02/07/2013 - 9.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0292

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 24k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet
P7_TA(2013)0292A7-0236/2013

Europa-Parlamentets afgørelse af 2. juli 2013 om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (2012/2325(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister den 26. november 2012 i forbindelse med en anmodning af 7. november 2012 fra lederen af anklagemyndigheden ved appelretten i Lyon, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 10. december 2012,

–  der har hørt Bruno Gollnisch, MEP, på vegne af Marine Le Pen, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0236/2013),

A.  der henviser til, at lederen af anklagemyndigheden ved appelretten i Lyon har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for et medlem af Europa-Parlamentet, Marine Le Pen, i forbindelse med en verserende sag om en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at medlemmerne af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af ​​deres hverv;

D.  der henviser til, at Marine Le Pen anklages for tilskyndelse til diskrimination, had eller vold mod en gruppe personer på grund af deres tilhørsforhold til en religion, hvilket efter fransk ret er strafbart i henhold til artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i lov af 29. juli 1881 og artikel 93, tredje led, i lov 82-652 af 29. juli 1982, jf. strafferammerne i artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, i lov af 29. juli 1881 og artikel 131, stk. 26, nr. 2 og 3, i straffeloven;

E.  der henviser til, at den påståede handling ikke har nogen direkte og klar forbindelse med Marine Le Pens udøvelse af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet eller udgør meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

F.  der henviser til, at anklagen ikke har nogen forbindelse til Marine Le Pens hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

G.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis;

1.  vedtager at ophæve Marine Le Pens immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og til Marine Le Pen.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (Sml. 1954-1964, s. 483), dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391), dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849), dom af 21.oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929), dom af 19.marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135), og dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565). og dom af 17. september 2013 i forenede sager T-346/11 og T-347/11, Gollnisch mod Parlamentet (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik