Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0186(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0207/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0207/2013

Viták :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Szavazatok :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Elfogadott szövegek
PDF 490kWORD 54k
2013. július 2., Kedd - Strasbourg
A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

Az Európai Parlament 2013. július 2-án elfogadott módosításai az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az időszakos műszaki vizsgálat azon szélesebb körű rendszer része, amelynek célja annak biztosítása, hogy a gépjárművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. E rendszernek ki kell terjednie a valamennyi gépjárművet érintő rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra használt járműveket érintő közúti műszaki ellenőrzésekre, valamint a járművek nyilvántartásbavételi eljárására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell annak biztosítása érdekében, hogy a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járművek ne vegyenek részt a forgalomban.
(3)  Az időszakos műszaki vizsgálat azon szélesebb körű rendszer része, amelynek célja annak biztosítása, hogy a gépjárművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. E rendszernek ki kell terjednie a valamennyi gépjárművet érintő rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra használt járműveket érintő közúti műszaki ellenőrzésekre, valamint a járművek nyilvántartásba vételi eljárására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell. Fő eszközként az időszakos műszaki vizsgálat hivatott biztosítani a műszaki alkalmasságot. A haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzése csupán kiegészíti az időszakos vizsgálatot, és kizárólag a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő, forgalomban részt vevő járművek kiszűrésére szabad irányulnia.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Számos uniós szinten elfogadott, a gépjárművek biztonságára vonatkozó műszaki előírás és követelmény van érvényben. Szükséges azonban a járművek szúrópróbaszerű közúti ellenőrzésének rendszerén keresztül annak biztosítása, hogy a járművek forgalomba helyezésüket követően is, egész élettartamuk alatt megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.
(4)  Számos uniós szinten elfogadott, a gépjárművek biztonságára vonatkozó műszaki előírás és követelmény, valamint környezetvédelmi előírás van érvényben. Szükséges azonban a járművek szúrópróbaszerű közúti műszaki ellenőrzésének rendszerén keresztül annak biztosítása, hogy a járművek forgalomba helyezésüket követően egész élettartamuk alatt megőrizzék műszaki alkalmasságukat.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Mivel – mint arra a 200/30/EK irányelv végrehajtásáról készített jelentés is rámutat – számos közúti műszaki ellenőrzésre megállított jármű esetében, nem tárnak fel hibát, járművek közúti műszaki ellenőrzésre való kiválasztását a szereplők kockázati profilja alapján kell végezni, és magas kockázatú vállalkozásokat kell megcélozni a járműveiket megfelelően karbantartó szereplők terheinek csökkentése érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A közúti műszaki ellenőrzéseket kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani. A tagállamok használhatják a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében meghatározott kockázatértékelő rendszert.
(6)  A közúti műszaki ellenőrzéseket ezért az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken a közúti alkalmassági tanúsítvány, illetve a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentés tanúsága szerint talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszeren keresztül kell végrehajtani.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Figyelembe véve a tagállamok közötti haszongépjármű-forgalmat, valamint a nyilvántartásba vevő ország szerinti bármilyen megkülönböztetés elkerülése érdekében a kockázatértékelő rendszert az uniószerte alkalmazni kell, és annak az időszakos műszaki vizsgálatok és közúti ellenőrzések tagállamok általi megfelelő harmonizációs szintjén kell alapulnia;
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet létrehozta a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartását (ERRU). A közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása lehetővé teszi a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásainak uniószerte, a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően történő összekapcsolását. Ez a tagállamok illetékes hatósága által működtetett rendszer elősegíti a tagállamok közötti együttműködést, valamint a vállalkozások és a közigazgatási szervek számára egyaránt csökkenti az ellenörzéssel kapcsolatos költségeket.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A tehergépjárművek helyett esetenként olyan mezőgazdasági gépjárművet használnak közúti árufuvarozási célokra, melyek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t. Fontos biztosítani, hogy az ily módon használt mezőgazdasági járműveket a közúti műszaki vizsgálat szempontjából is hasonló módon kezeljék.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A szükségtelen adminisztratív terhek és költségek elkerülése, valamint az ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében elsősorban a közúti biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat be nem tartó vállalkozások által üzemeltett járműveket indokolt kiválasztani ellenőrzésre, míg a felelősségteljes és biztonságtudatos gazdasági szereplők által üzemeltetett, megfelelően karbantartott járműveket kevésbé gyakran indokolt ellenőrizni, ezáltal jutalmazva az üzemeltetők magatartását.
(10)  A szükségtelen adminisztratív terhek és költségek elkerülése, valamint az ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében az illetékes nemzeti hatóságok számára biztosítani kell, hogy dönthessenek úgy is, hogy elsősorban a közúti biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat be nem tartó vállalkozások által üzemeltett járműveket indokolt kiválasztani ellenőrzésre, míg a felelősségteljes és biztonságtudatos gazdasági szereplők által üzemeltetett, megfelelően karbantartott járműveket kevésbé gyakran indokolt ellenőrizni, ezáltal jutalmazva az üzemeltetők magatartását.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A közúti műszaki ellenőrzés egy kezdeti, és szükség esetén egy részletesebb ellenőrzésből áll. Mindkét esetben ki kell terjednie a jármű valamennyi lényeges részére és rendszerére. Az összehangoltabb vizsgálatok érdekében valamennyi lehetséges vizsgálati elemre vonatkozóan meg kell határozni a vizsgálati módszereket, a hiányosságok típusait és a súlyosságuk foka szerinti értékelésüket.
(11)  A közúti műszaki ellenőrzés egy kezdeti, és szükség esetén egy részletesebb ellenőrzésből áll. Mindkét esetben ki kell terjednie a jármű valamennyi lényeges részére és rendszerére, többek között a rakomány rögzítésére. Az összehangoltabb vizsgálatok érdekében valamennyi lehetséges vizsgálati elemre vonatkozóan meg kell határozni a vizsgálati módszereket, a hiányosságok típusait és a súlyosságuk foka szerinti értékelésüket. Ösztönözni kell a szabványok használatát a rakomány rögzítése és a rögzítés ellenőrzése vonatkozásában.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Mivel a gumiabroncsok megfelelő teljesítménye szorosan összefügg az abroncsnyomással, mérlegelni kell az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek 64.02. számú ENSZ-EGB (ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága)-előírásban meghatározott kötelező beszerelésének haszongépjárművekre való kiterjesztését, és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzések során ellenerőzni kell e rendszerek működését.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A tagállamok meglévő szabványok szerint elvégezhetik a rakományrögzítés ellenőrzését a közúti műszaki ellenőrzések során. Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeit a rakományrőgzítésre vonatkozó szabályok uniós szintű harmonizálásáig nem szabad bevezetni a kockázatértékelő rendszerbe. Eddig a harmonizációig ösztönözni kell az európai szabványok és a közúti fuvarozás rakományrögzítésére vonatkozó európai legjobb gyakorlatok útmutatójának értékelési célból való használatát.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A közúti műszaki ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek számos tagállamban elektronikus eszközökkel készülnek. Ez esetben az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet nyomtatott formában a jármű vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani. Valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések során összegyűjtött adatot és információt továbbítani kell a tagállam központi adattárába az adatok könnyebb feldolgozhatósága, valamint a további adminisztratív akadályoktól mentes adatátvitel érdekében.
(12)  A közúti műszaki ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek számos tagállamban elektronikus eszközökkel készülnek. Ez esetben fontos kihasználni minden elektronikus kommunikációs lehetőség előnyeit, és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek kinyomtatását minimalizálni kell. Valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések során összegyűjtött adatot és információt továbbítani kell a tagállam központi adattárába az adatok könnyebb feldolgozhatósága, valamint a bármely további adminisztratív akadályoktól mentes adatátvitel érdekében.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Bizonyos körülmények között műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére.
(13)  A mobil ellenőrzési egységek használata csökkenti a gazdasági szereplők számára okozott késedelmet és költségeket, mivel közvetlenül a közúton történő, részletesebb ellenőrzés elvégzése is lehetővé válik. Műszaki vizsgálóállomások is használhatók a részletesebb ellenőrzések elvégzésére, amennyiben közel helyezkednek el.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A kezdeti közúti ellenőrzéseket végző személyzetnek megfelelő készségekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékony módon tudják elvégezni a szemrevételezéssel történő ellenőrzést.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  A kezdeti közúti műszaki ellenőrzés elvégzésével kapcsolatban nem szabad díjat felszámolni a vállalkozásoknak és a gépjárművezetőknek. A részletes közúti ellenőrzés során, illetve a mobil ellenőrzési egységek vagy a közelben lévő vizsgálóállomások által használt műszaki berendezések költségeinek csökkentése érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjat számoljanak fel, amennyiben olyan súlyos vagy veszélyes hiányosságokat találtak, amelyekből kiderül, hogy a gépjárművet üzemeltető vállalkozás nem felelt meg az arra vonatkozó kötelezettségének, hogy a gépjárművet műszakilag alkalmas állapotban tartsa. Az ilyen vállalkozások pénzügyi terhének csökkentése érdekében a díj összege nem haladhatja meg az azonos járműkategória járművén végrehajtott időszakos műszaki alkalmassági ellenőrzésért fizetendő díjat. Az ezen díjak kiszabásából eredő valamennyi bevételt és jövedelmet a közúti biztonsági intézkedések javítására kell felhasználni.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A tagállamok közötti hatékony információcsere érdekében minden tagállamon belül egyetlen szerv tartja kapcsolattartóként a kapcsolatot más illetékes hatóságokkal. Az említett szerv állítja össze az ide vonatkozó statisztikai adatokat is. A tagállamok ezenfelül területükön következetes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak, és kijelölhetnek egyetlen szervet a végrehajtás koordinálására. Az egyes tagállamok illetékes hatóságai megállapítják a határidők, valamint a továbbítandó információk tartalmának meghatározására vonatkozó eljárásokat.
(16)  A tagállamok közötti hatékony információcsere érdekében minden tagállamon belül egyetlen szerv tartja kapcsolattartóként a kapcsolatot más illetékes hatóságokkal. Az említett szerv állítja össze az ide – különösen a közúti műszaki ellenőrzések során ellenőrzött haszongépjárművek kategóriáira, a felfedezett hiányosságok mennyiségére és típusára, illetve súlyosságára – vonatkozó statisztikai adatokat is. A tagállamok ezenfelül területükön következetes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak, és kijelölhetnek egyetlen szervet a végrehajtás koordinálására. Az egyes tagállamok illetékes hatóságai megállapítják a határidők, valamint a továbbítandó információk tartalmának meghatározására vonatkozó eljárásokat.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A közúti műszaki ellenőrzések rendszerének az uniós tagállamokban történő végrehajtásának nyomon követésének biztosítása érdekében a tagállamok kétévenként tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett közúti műszaki ellenőrzések eredményeiről. A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.
(17)  A közúti műszaki ellenőrzések rendszerének az uniós tagállamokban történő végrehajtásának nyomon követésének biztosítása érdekében a tagállamok kétévenként, március 31. előtt tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett közúti műszaki ellenőrzések eredményeiről. A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A vállalkozások és gépjárművezetők időveszteségének minimalizálása és az általános hatékonyság növelése érdekében ösztönözni kell a közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok – különösen a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1, a 2006/22/EK irányelv és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet2 – betartásának ellenőrzése érdekében végzett ellenőrzéseket és közúti műszaki ellenőrzéseket.
1 HL L 102., 2006.4.11., 1. o.
2 HL L 370., 31.12.85, 8. o.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
Ez a rendelet megállapítja a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzésének rendszerét.

(1)  Ez a rendelet megállapítja a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságát ellenőrző közúti műszaki ellenőrzésének rendszerét.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A közúti műszaki ellenőrzést a járművezető nemzetisége vagy az érintett haszongépjárművet nyilvántartásba vevő ország vagy forgalomba helyező ország szerinti bármilyen megkülönböztetés nélkül végzik.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
(1)  E rendelet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű haszongépjárművek következő kategóriára alkalmazandó:
(1)  E rendelet a 2007/46/EK és a 2003/37/EK irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű haszongépjárművek következő kategóriára alkalmazandó:
– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek – M2 és M3 járműkategória,
– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek és minden hozzájuk kapcsolt pótkocsi – M2 és M3 járműkategória,
– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű és legalább négykerekű gépjárművek, amelyek rendes körülmények között a közúti árufuvarozásra szolgálnak – N1 járműkategória,
– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek és minden hozzájuk kapcsolt pótkocsi – N1 járműkategória
– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek – N2 és N3 járműkategória,
– több mint 3500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek és minden hozzájuk kapcsolt pótkocsi – N2 és N3 járműkategória,
– legfeljebb 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O1 és O2 járműkategória,
– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O3 és O4 járműkategória.
– a T5 kategóriába tartozó kerekes traktorok, amelyeket főként a közúti árufuvarozásra szolgáló közutakon használják, és amelyek maximális tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6. „haszongépjármű”: árufuvarozásra vagy személyszállításra üzletszerűen használt gépjármű és pótkocsija;
6. „haszongépjármű”: árufuvarozásra vagy személyszállításra közúton, járművel, díj ellenében végzett szállítás céljából használt gépjármű és pótkocsija,
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9. „közúti műszaki ellenőrzés”: egy tagállam területén belül, közúton közlekedő haszongépjármű váratlan, hatóságok vagy közvetlenül a hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése;
9. „közúti műszaki ellenőrzés”: egy tagállam területén belül, közúton közlekedő haszongépjármű és rakománya rögzítésének váratlan, hatóságok vagy közvetlenül a hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése;
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10. „műszaki vizsgálat”: annak hitelesítése, hogy a gépjármű részei és alkatrészei megfelelnek a jármű jóváhagyásakor, első nyilvántartásba vételekor vagy forgalomba helyezésekor, vagy utólagos módosításakor fennálló biztonsági és környezetvédelmi jellemzőknek;
10. „műszaki vizsgálat: annak biztosítására irányuló vizsgálat, hogy a gépjármű biztonságosan közlekedjen a közutakon és a jármű jóváhagyásakor, első nyilvántartásba vételekor vagy forgalomba helyezésekor, vagy utólagos módosításakor megfeleljen a szükséges biztonsági és környezetvédelmi jellemzőknek;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
11. „illetékes hatóság”: a közúti műszaki ellenőrzések nemzeti rendszerének irányításáért felelős hatóság vagy állami szerv;
11. „illetékes hatóság”: a közúti műszaki ellenőrzések rendszerének irányításáért, adott esetben a közúti műszaki ellenőrzések elvégzéséért felelős, a tagállam által megbízott hatóság vagy állami szerv;
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
12a. „vállalkozás”: bármely természetes vagy jogi személy, társulás vagy jogi személyiség nélküli személyek csoportja, függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt vagy nem nyereségérdekelt szervezetről van szó, vagy bármely hivatalos szerv, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel bír-e vagy olyan hatóságtól függ, mely jogi személyiséggel rendelkezik, amely közúti szállítást végez, függetlenül attól, hogy azt bérmunkában, díj ellenében vagy saját számlára végzi;

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
14a. „biztonsági ellenőrzés”: a haszongépjármű alvázának és a futóművének, kapcsolószerkezetének, kormányművének, abroncsainak, kerekeinek és fékberendezésének szemrevételezése, teljesítményvizsgálata és funkcionális ellenőrzése;

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)
14b. „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki vizsgálatok elvégzésére tagállami engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó vagy magánszervezet vagy létesítmény;

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)
14c. „üzemeltető”: az a magánszemély vagy jogi személy, aki a járművet tulajdonosként üzemelteti, vagy aki számára a tulajdonos engedélyezte a jármű üzemeltetését.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
Minden tagállam minden naptári évben összesen a területén nyilvántartásba vett, a 3. cikk (1) bekezdésében említett összes jármű legalább 5%-ának megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre.

Minden tagállam minden naptári évben megfelelő számú kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt végre.

Az összes közúti műszaki ellenőrzés száma megegyezik a 2. cikk (1) bekezdésében említett, a területén nyilvántartásba vett összes következő haszongépjármű legalább 5%-ával:

– személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek – M2 és M3 járműkategória,
– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű, árufuvarozásra használt gépjárművek – N2 és N3 járműkategória,
– több mint 3 500 kg megengedett össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O3 és O4 járműkategória.
Arányosan ellenőrzést hajt végre a területén nyilvántartásba nem vett, de ott működő haszongépjárművek tekintetében.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
(1)  A közúti műszaki ellenőrzéseknek az egyes vállalkozások által üzemeltett járműveken talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszerét nemzeti szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszert a tagállami illetékes hatóság működteti.
(1)  A közúti műszaki ellenőrzések hatékonyságának javítása érdekében a közúti műszaki ellenőrzéseknek a haszongépjárműveken az időszakos műszaki alkalmassági ellenőrzések és a közúti műszaki ellenőrzések során talált hiányosságok számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszerét uniós szinten kell létrehozni. A kockázatértékelő rendszer az egész Unióban egymáshoz kapcsolódó nemzeti elektronikus nyilvántartásokon alapul, és azt az egyes tagállamok illetékes hatóságai működtetik.
A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló XX európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a közúti alkalmassági tanúsítványoknak és a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentéseknek egységes uniós formátumnak kell megfelelniük.

(2) Az I. mellékletben meghatározott kritériumok alkalmazásával valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerében azonosított vállalkozáshoz kockázati profilt kell rendelni.
(2)  Az (1) bekezdésben említett időpont után az I. melléklettel összhangban lévő következő kritériumok alkalmazásával valamennyi, a kockázatértékelő rendszerben azonosított vállalkozáshoz kockázati profilt kell rendelni:
– a hiányosságok száma;
– a hiányosságok súlyossága;
– az ellenőrzések vagy vizsgálatok száma;
– az időzítés.
A vállalkozásokat a következő kockázati profilok egyikébe sorolják be:

A vállalkozásokat a következő kockázati profilok egyikébe sorolják be:

– magas kockázatú,
– magas kockázatú,
– közepes kockázatú,
– közepes kockázatú,
– alacsony kockázatú.
– alacsony kockázatú.
Annak érdekében, hogy a vállalkozások javíthassák a kockázati profiljukat, egy vállalkozás kockázati besorolásának megállapításakor figyelembe kell venni az arra vonatkozó információt, hogy a vállalkozás az alábbi rendszerességgel elvégzett rendszeres önkéntes biztonsági ellenőrzések során megfelelt a műszaki vizsgálati követelményeknek:

– több mint 7,5 t megengedett össztömegű, N2 kategóriájú járművek: először az első nyilvántartásba vétel után 42 hónappal, a továbbiakban pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően;
  N3 kategóriájú járművek: először az első nyilvántartásba vétel után 30 hónappal, a továbbiakban pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően;
  O4 kategóriájú járművek: először az első nyilvántartásba vétel után 30 hónappal, a továbbiakban pedig hathavonta az utoljára elvégzett műszaki vizsgálatot követően.
(3)  A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerének végrehajtása érdekében a tagállamok alkalmazhatják a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkével összhangban létrehozott kockázatértékelő rendszert.
(3)  A közúti műszaki ellenőrzések kockázatértékelő rendszerének végrehajtása érdekében a tagállamok alkalmazzák az 1071/2009/EK rendelet által létrehozott kockázatértékelő rendszert.
A kockázatértékelő rendszer a 2. cikkben felsorolt járművek műszaki alkalmasságára vonatkozó információt e rendelet hatálybalépése után négy évig tartalmazza.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállami nyilvántartásba vett gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálatról szóló műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja.
(1)  A tagállami nyilvántartásba vett gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálatról szóló műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja. Amennyiben a bizonyítvány és a jegyzőkönyv elektronikus formában is elérhető a jármű nyilvántartási helye szerinti tagállamban, a hatóságok nem kérik, hogy azok papír alapú példányait a gépjárműben tartsák.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az egyedi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.
(3)  Az e rendelet hatálya alá tartozó gépjárműveket üzemeltető vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek, és hogy a műszaki vizsgálati bizonyítványt és a legutóbbi műszaki ellenőrzésről az időszakos műszaki vizsgálatról szóló XXX/XXX/EU rendelet 10. cikkével összhangban kiadott vizsgálati igazolást a gépjárműben tartsák.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az egyedi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek mindenkor műszakilag megfelelő állapotban legyenek.
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk
A közúti műszaki ellenőrzésnek alávetendő járművek kijelölésekor az ellenőrök elsősorban a 6. cikk (2) bekezdésében említett, magas kockázati profilú vállalkozások által üzemeltetett járműveket választják ki. Más járműveket is ki lehet választani ellenőrzésre, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a jármű veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.
Ha a tagállam úgy határoz, a közúti műszaki ellenőrzésnek alávetendő járművek kijelölésekor az ellenőröknek lehetőségük van elsősorban a 6. cikk (2) bekezdésében említett, magas kockázati profilú vállalkozások által üzemeltetett járművek kiválasztására. Más járműveket is ki lehet választani ellenőrzésre, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a jármű veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az ellenőr egy jármű valamennyi közúti műszaki ellenőrzése során:

Az ellenőr egy jármű valamennyi közúti műszaki ellenőrzése során:

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a gépjárműben tartott műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;
a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a gépjárműben tartott, a legutóbbi műszaki ellenőrzésnek megfelelő műszaki vizsgálati bizonyítványt, az időszakos műszaki vizsgálatról szóló XXX/XXX/EU rendelet 10. cikkével összhangban kiadott vizsgálati igazolást és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;
b) szemrevételezés útján értékeli a járművet és rakományát.
b) szemrevételezés útján műszakilag értékeli a járművet;
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)
ba) megfelelőségi ellenőrzést végezhet minden olyan egyéb szabályozási követelmény tekintetében, amely a haszongépjárművek Európai Unión belüli használatához kapcsolódik.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
– alváz/ futómű,
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés
– a tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés,
– a kerekek és gumiabroncsok,
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
– a csatlakozó-alkatrészek,
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 4 francia bekezdés
– a környezetterhelés vizsgálata.
– a környezetterhelés vizsgálata: zajszint és kipufogógáz-kibocsátási szint.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Minden említett terület ellenőrzésének a II. mellékletben felsorolt, ezen területekhez kapcsolódó tételek közül egyre, többre vagy valamennyire ki kell terjednie.

Minden említett terület ellenőrzésének a II. mellékletben felsorolt, ezen területekhez szükségesnek ítélt és kapcsolódó valamennyi tételre ki kell terjednie.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
Az ellenőr ezenfelül ellenőrizheti a II. melléklet 1. pontjában felsorolt egyéb ellenőrzési területeket is, amelyek az ugyanazon mellékletben felsorolt tételek közül egyre, többre vagy valamennyire kiterjednek.

Az ellenőr ezenfelül – és adott esetben esetleges biztonsági kockázatok miatt – ellenőrizheti a II. melléklet 1. pontjában felsorolt egyéb ellenőrzési területeket is, amelyek az ugyanazon mellékletben felsorolt, ezen területekhez szükségesnek ítélt és kapcsolódó valamennyi tételre kiterjednek.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés
Abban az esetben, ha a műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a II. mellékletben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.

Abban az esetben, ha a legutóbbi műszaki vizsgálatra vagy rendszeres önkéntes biztonsági ellenőrzésre vonatkozó műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a II. mellékletben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző három hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ha az ellenőrzéseket műszaki vizsgálóállomáson kell elvégezni, a kezdeti közúti műszaki ellenőrzés helye e vizsgálóállomástól legfeljebb 10 km távolságban jelölhető ki.
(2)  Ha az ellenőrzéseket műszaki vizsgálóállomáson kell elvégezni, akkor azokat a lehető legrövidebb időn belül és a legközelebbi állomáson kell lefolytatni.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
(3)  A mobil ellenőrzési egységek tartalmazzák a közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló és a jármű kibocsátását mérő berendezéseket.
(3)  A mobil ellenőrzési egységek tartalmazzák a közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló, valamint a jármű kibocsátását és tömegét mérő berendezéseket.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés
– a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő veszélyes hiányosságok, amelyek miatt a jármű részvétele a közúti forgalomban semmilyen körülmények között nem engedhető meg.
– a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik a jármű közúti forgalomban való használatának az érintett tagállam vagy illetékes hatóságai által történő megtiltását.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk
13. cikk
13. cikk
A rakományrögzítés ellenőrzésére vonatkozó különös szabályok

A rakományrögzítés ellenőrzése

Az ellenőr a IV. melléklettel összhangban ellenőrizheti a járművet a rakományrögzítés tekintetében. A 14. cikkben említett nyomonkövetési eljárások alkalmazandók a rakományrögzítéssel kapcsolatos súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetében is.

Az ellenőr a meglévő szabványokkal összhangban ellenőrizheti a járművet a rakományrögzítés tekintetében. Ennek az ellenőrzésnek az eredményét a rakományrőgzítésre vonatkozó szabályok uniós szintű harmonizálásáig nem szabad bevezetni a kockázatértékelő rendszerbe.

A Bizottság [hozzáigazítandó az időszakos műszaki vizsgálatről szóló javaslat 18a. cikkének dátumához]-ig benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, a közúti fuvarozás rakományrögzítésének és arra irányuló közúti ellenőrzésnek a harmonizációs szintjéről szóló jelentést, és az olyan módszerek elemzésének eredményeit, amelyek biztosítják, hogy a gépjárművet üzemeltető vállalkozások, valamint a rakomány kezelésében résztvevő feladók, szállítmányozók, rakodók és egyéb érintett szereplők megfeleljenek a rakományrögzítési követelményeknek.

A jelentést adott esetben jogalkotási javaslat kíséri.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az ellenőr dönthet úgy, hogy a gépjárművet az ellenőr által meghatározott határidőn belül műszaki vizsgálatnak kell alávetni, ha a jármű annak a tagállamnak a nyilvántartásában szerepel, ahol a közúti műszaki ellenőrzésre sor került.
(1)  Bármely, egy kezdeti vagy részletes ellenőrzés során feltárt súlyos hibát haladéktalanul ki kell javítani, a kezdeti vagy a részletes ellenőrzéshez legközelebb eső olyan helyszínen, amely arra műszakilag alkalmas.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
(3)  Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén ki nem javítják. Az ellenőr engedélyezheti egy ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.
(3)  Az ellenőr nem engedélyezi olyan jármű további használatát, amely veszélyes hiányosságokat mutat, mindaddig, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén vagy a legközelebbi autószerelő műhelyek egyikében ki nem javítják. Ha a feltárt hiányosságok a gépjárműnek a 10. cikk (2) bekezdésében említett területein találhatók, az ellenőr engedélyezi az ilyen jármű további használatát annak érdekében, hogy az elérje a legközelebbi, a hibák megjavítását lehetővé tevő autószerelő műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes hiányosságok helyszínen történő kijavításának köszönhetően a jármű meg tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt sem a jármű utasai, sem a többi úthasználó biztonságára nézve.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az ellenőr engedélyezheti, hogy a veszélyes hiányosságokat mutató gépjárművet közvetlenül a legközelebbi olyan helyszínre szállítsák, ahol meg lehet javítani vagy le lehet foglalni a járművet.

Az ellenőr engedélyezheti, hogy a veszélyes hiányosságokat mutató gépjárművet közvetlenül a lehető legközelebbi olyan elérhető helyszínre szállítsák, ahol meg lehet javítani vagy le lehet foglalni.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ellenőr az ellenőrzéseket követő ésszerű határidőn belül megküldi az illetékes hatóságnak a részletes közúti műszaki ellenőrzések eredményeit. Az illetékes hatóság ezeket az információkat a kézhezvételüktől számított 36 hónapig megőrzi.
(2)  Az ellenőr az ellenőrzéseket követő ésszerű határidőn belül elektronikus úton megküldi az illetékes hatóságnak a részletes közúti műszaki ellenőrzések eredményeit. Az illetékes hatóság ezeket az információkat beviszi az 1071/2009/Ek rendeletben említett nemzeti nyilvántartásba és a kézhezvételüktől számított 36 hónapig megőrzi.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
(3)  A közúti műszaki ellenőrzés eredményét közölni kell a gépjárművet nyilvántartó hatósággal.
(3)  A közúti műszaki ellenőrzés eredményét elektronikus úton – és amennyiben gépjárműveket más tagállamban tartják nyilván az 1071/2009/EK rendelet rendelkezései szerint a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásán keresztül – közölni kell a gépjárművet nyilvántartó hatósággal.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha egy, nem az ellenőrzés tagállamában nyilvántartott járművön találnak súlyos vagy veszélyes hiányosságokat, különös tekintettel azokra a hiányosságokra, amelyek a jármű használatának tilalmához vezetnek, a kapcsolattartó tájékoztatja a járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatóságát az ellenőrzés eredményeiről.
(1)  Ha egy, nem az ellenőrzés tagállamában nyilvántartott járművön találnak súlyos vagy veszélyes hiányosságokat, különös tekintettel azokra a hiányosságokra, amelyek a jármű használatának tilalmához vezetnek, a kapcsolattartó tájékoztatja a járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatóságát az ellenőrzés eredményeiről.
A nyilvántartás szerinti tagállam figyelembe veszi ezt az információt a vállalkozások 6. cikk (2) bekezdése szerint történő besorolása során.

E tájékoztatásnak ki kell terjednie a közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvnek a VI. mellékletben meghatározott elemeire.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvnek a VI. mellékletben meghatározott elemeire, szabványos formában kell lennie és az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartáson keresztül kell történnie.
A Bizottság a nyilvántartás szerinti tagállam illetékes hatóságának a súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművekről történő értesítési eljárására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

A Bizottság a nyilvántartás szerinti tagállam illetékes hatóságának a súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművekről történő értesítési eljárására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatósága értesíti az ellenőrzést végző tagállamot a meghozott intézkedésekről.

A járművet nyilvántartó tagállam illetékes hatósága értesíti az ellenőrzést végző tagállam illetékes hatóságát a meghozott intézkedésekről, és bevezeti az információt a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásába

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Ha súlyos vagy veszélyes hiányosságokat találnak, az üzemeltető nevét közölni kell a 16. cikk szerinti kapcsolattartóval.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A bejegyzés helye szerinti tagállam információt nyújt a közúti műszaki ellenőrzést végző hatóságnak annak a vállalkozásnak a kockázati profiljára vonatkozóan, amelynek a járművét ellenőrzik. Ezt az információt elektronikus úton, ésszerű határidőn belül kell biztosítani. A Bizottság az e hatóságoknak nyújtott ilyen információval kapcsolatos eljárásokra vonatkozó részletes szabályokra irányuló végrehajtási aktusokat fogad el.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

A Bizottság az összegyűjtött adatokat összefoglaló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés
(2) A 21. cikkben említett felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től határozatlan időre szól.
(2) A 21. cikkben a Bizottság részére adott felhatalmazás [e rendelet hatálybalépésének időpontjá]-tól/-től ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a hatáskörről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott szabályok kiterjednek azokra a szankciókra is, amelyek abban az esetben alkalmazandók, ha a jármű vezetője vagy üzemeltetője nem működik együtt az ellenőrrel, és nem javítja ki az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat.
(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott szabályok kiterjednek azokra a szankciókra is, amelyek abban az esetben alkalmazandók, ha a jármű vezetője vagy üzemeltetője nem működik együtt az ellenőrrel, és ha a 14. cikk betartásának elmulasztásából kifolyólag a járművet jogosulatlanul üzemeltetik.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – 5.2.2 tétel– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.2. Kerekek

Minden egyes kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

A Parlament módosítása

5.2.2. Kerekek

Minden egyes kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

da) A kerék nem kompatibilis a kerékaggyal

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – 2 oszlop: Módszer (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3.Gumi-abroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a jármű előre-hátra görgetésével.

A Parlament módosítása

5.2.3.Gumi-abroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a jármű előre-hátra görgetésével.

Abroncsnyomás-mérő használata, és a kapott érték összehasonlítása a gyártó által megadott értékkel.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – cím: Veszélyes hiányosságok – 1 bekezdés
Olyan hiányosságok, amelyek közvetlen és azonnali kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra. A jármű további közúti használata nem engedélyezett, azonban bizonyos esetekben megengedhető, hogy meghatározott feltételek mellett közvetlenül egy meghatározott helyre vezessék, például a jármű azonnali javítása vagy lefoglalása céljából.

Olyan hiányosságok, amelyek közvetlen és azonnali kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra, és indokolttá teszik a jármű közúti forgalomban való használatának az érintett tagállam által történő megtiltását, azonban bizonyos esetekben megengedhető, hogy meghatározott feltételek mellett közvetlenül egy meghatározott helyre vezessék, például a jármű azonnali javítása vagy lefoglalása céljából.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3. Gumiabroncsok

e) A futófelület mélysége nem felel meg a követelményeknek1.

X

X

A futófelület mélysége az előírt mélység kevesebb mint 80%-a.

A Parlament módosítása

5.2.3. Gumiabroncsok

e) A futófelület mélysége eléri a hivatalos minimumszintet.

X

X

A futófelület mélysége a hivatalos minimumszint alatt van

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5.2.3 tétel – g a pont (új))

A Bizottság által javasolt szöveg

5.2.3. Gumiabron-csok

A Parlament módosítása

5.2.3. Gumiabron-csok

ga) A gépjármű egyik kerekében az üzemi gumiabroncsnyomás 20%-kal csökkent

X

X

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet
[...]
törölve

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0207/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat