Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0186(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0207/2013

Testi mressqa :

A7-0207/2013

Dibattiti :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Votazzjonijiet :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Testi adottati
PDF 615kWORD 59k
It-Tlieta, 2 ta' Lulju 2013 - Strasburgu
Spezzjoni teknika waqt it-tragitt tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi kummercjali li jiccirkolaw fl-Unjoni ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit--2 ta' Lulju 2013 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta' vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2000/30/KE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012– 2012/0186(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn reġim usa’ li jiżgura li l-vetturi jinżammu f’kundizzjoni sikura u ambjentali aċċettabli matul l-użu tagħhom. Din is-sistema għandha tkopri testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali għall-vetturi kollha u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġit għall-vetturi użati għal attivitajiet kummerċjali tat-trasport tat-triq kif ukoll dispożizzjonijiet dwar proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vetturi biex ikun żgurat li vetturi li huma ta' riskju immedjat għas-sikurezza stradali ma jintużawx fit-toroq.
(3)  L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn reġim usa’ li jiżgura li l-vetturi jinżammu f’kundizzjoni sikura u ambjentali aċċettabli matul l-użu tagħhom. Din is-sistema għandha tkopri testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali għall-vetturi kollha u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għall-vetturi użati għal attivitajiet kummerċjali tat-trasport tat-triq kif ukoll dispożizzjonijiet dwar proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vetturi. L-ittestjar perjodiku għandu jkun l-għodda ewlenija biex tiġi żgurata l-affidabilità stradali. L-ispezzjonijiet waqt it-traġitt ta’ vetturi kummerċjali għandhom ikunu biss komplementari għat-testijiet perjodiċi u jkunu mmirati lejn vetturi fit-triq li huma ta' riskju immedjat għas-sikurezza stradali.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta' standards u rekwiżiti tekniċi għas-sikurezza tal-vetturi. Madankollu, huwa meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema ta’ spezzjonijiet mhux mistennija waqt it-traġit, li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ sikurezza matul il-ħajja tagħhom.
(4)  Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta' standards, rekwiżiti tekniċi għas-sikurezza tal-vetturi u standards ambjentali. Madankollu, huwa meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi mhux mistennija waqt it-traġitt, li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi jibqgħu jgawdu minn affidabilità teknika stradali matul il-ħajja tagħhom.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Minħabba li, kif muri mir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/30/KE, diversi vetturi li jitwaqqfu għal spezzjonijiet waqt it-traġitt ma jkollhom ebda difett, l-għażla ta’ vetturi għal spezzjoni waqt it-traġitt għandha tkun ibbażata fuq il-profil tar-riskju tal-operaturi u għandu jkollha fil-mira lill-impriżi b'riskju għoli biex jitnaqqas il-piż minn fuq dawk l-operaturi li jżommu l-vetturi tagħhom kif suppost.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  L-ispezzjonijiet waqt it-traġit għandhom jiġu implimentati permezz ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju. L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 206 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE.
(6)  L-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom għalhekk jiġu implimentati permezz ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju ibbażata fuq l-għadd u s-severità tad-defiċjenzi misjuba fil-vetturi mħaddma minn impriżi individwali kif dikjarat fiċ-ċertifikati standardizzati tal-affidabilità stradali u fir-rapport matul l-ispezzjonijiet waqt it-traġitt.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Meta jiġi kkunsidrat il-volum ta' traffiku ta' vetturi kummerċjali bejn l-Istati Membri, u sabiex tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi tal-pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-vettura, is-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi implimentata fl-Unjoni kollha u bbażata fuq livell ta' armonizzazzjoni xieraq bejn l-Istati Membri kollha dwar l-ittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali u l-kontrolli matul it-traġitt.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq stabilixxa r-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU). L-ERRU jippermetti reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport li jkunu interkonnessi fl-Unjoni kollha, b'konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta personali. L-użu ta' dik is-sistema, imħaddma mill-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru, jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri u jnaqqas l-ispejjeż involuti fil-kontrolli kemm għall-impriżi kif ukoll għall-entitajiet amministrattivi.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Il-vetturi agrikoli b’veloċità massima skont id-disinn li teċċedi l-40 km/siegħa f'xi każijiet qed jintużaw minflok it-trakkijiet għal skopijiet ta' trasport kummerċjali tal-merkanzija. Hu importanti li jkun żgurat li meta l-vetturi agrikoli jintużaw b'dan il-mod, dawn jiġu trattati bl-istess mod bħat-trakkijiet fir-rigward tal-ispezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Bil-ħsieb li jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa u biex titjieb l-effikaċja tal-ispezzjonijiet, il-vetturi operati minn impriżi li ma jikkonformawx ma' standards tas-sikurezza stradali u dawk ambjentali għandhom jintgħażlu bħala prijorità, filwaqt li vetturi mħaddma minn operaturi responsabbli u li jagħtu każ is-sikurezza u li jinżammu kif xieraq għandhom jiġu ppremjati bi spezzjonijiet inqas frekwenti.
(10)  Bil-ħsieb li jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa u biex titjieb l-effikaċja tal-ispezzjonijiet, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu li l-vetturi operati minn impriżi li ma jikkonformawx ma' standards tas-sikurezza stradali u dawk ambjentali jintgħażlu bħala prijorità, filwaqt li vetturi mħaddma minn operaturi responsabbli u li jagħtu każ is-sikurezza u li jinżammu kif xieraq jiġu ppremjati bi spezzjonijiet inqas frekwenti.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  L-ispezzjonjiet tekniċi waqt it-traġit għandhom jikkonsistu minn spezzjonijiet inizjali u, fejn ikun meħtieġ, spezzjonijiet aktar iddettaljati. Fiż-żewġ każijiet għandhom ikopru l-partijiet u s-sistemi kollha rilevanti tal-vetturi. Sabiex jinkiseb ittestjar aktar armonizzat, għall-elementi tat-test kollha possibbli, għandhom jiġu introdotti metodi tat-test u eżempji tan-nuqqasijiet u l-valutazzjoni tagħhom skont is-severità tagħhom.
(11)  L-ispezzjonjiet tekniċi waqt it-traġit għandhom jikkonsistu minn spezzjonijiet inizjali u, fejn ikun meħtieġ, spezzjonijiet aktar iddettaljati. Fiż-żewġ każijiet għandhom ikopru l-partijiet u s-sistemi kollha rilevanti tal-vetturi, inkluż l-irbit tal-merkanzija. Sabiex jinkiseb ittestjar aktar armonizzat, għall-elementi tat-test kollha possibbli, għandhom jiġu introdotti metodi tat-test u eżempji tan-nuqqasijiet u l-valutazzjoni tagħhom skont is-severità tagħhom. Għandu jiġi mħeġġeġ l-użu ta' standards għall-irbit tal-merkanzija u għall-valutazzjoni tiegħu.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Peress li l-prestazzjoni xierqa tat-tajers hija marbuta mill-qrib mal-pressjoni tal-infiħ tagħhom, għandha tiġi kkunsidrata l-estensjoni tal-immuntar obbligatorju ta’ sistemi ta’ monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers kif definit fir-Regolament 64.02 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) għall-vetturi kummerċjali u, jekk ikun xieraq, il-funzjoni ta' dawn is-sistemi għandha tiġi vverifikata matul l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)
(11b)  L-Istati Membri jistgħu jagħmlu kontrolli fuq l-irbit tat-tagħbija matul ispezzjoni teknika waqt it-traġitt skont l-istandards eżistenti. L-eżitu ta' tali kontrolli m'għandux jiddaħħal fis-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju sakemm ir-regoli dwar l-irbit tat-tagħbija ma jkunux ġew armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Sakemm issir tali armonizzazzjoni, għandu jiġi mħeġġeġ l-użu tal-istandards Ewropej u tal-Linji Gwida Ewropej dwar l-Aħjar Prattika fir-rigward tal-Irbit tat-Tagħbija għat-Trasport bit-Triq għal għanijiet ta' valutazzjoni.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  F’diversi Stati Membri, ir-rapporti tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġit huma elaborati permezz ta’ mezzi elettroniċi. F’każijiet bħal dawn għandha tingħata kopja stampata tar-rapport tal-ispezzjoni lix-xufier. Id-dejta u l-informazzjoni kollha miġbura matul l-ispezzjonijiet waqt it-traġit għandhom jiġu ttrasferiti għand repożitorju komuni tal-Istat Membru sabiex id-dejta tkun tista' tiġi pproċessata aktar faċilment u biex it-trasferiment tal-informazzjoni jkun jista’ jitwettaq mingħajr piż amministrattiv addizzjonali.
(12)  F’diversi Stati Membri, ir-rapporti tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġit huma elaborati permezz ta’ mezzi elettroniċi. F’każijiet bħal dawn, hu importanti li jsir użu sħiħ mill-benefiċċji tal-komunikazzjoni elettronika filwaqt li l-kopji stampati tar-rapport tal-ispezzjoni għandhom jiġu minimizzati. Id-dejta u l-informazzjoni kollha miġbura matul l-ispezzjonijiet waqt it-traġit għandhom jiġu ttrasferiti għand repożitorju komuni tal-Istat Membru sabiex id-dejta tkun tista' tiġi pproċessata aktar faċilment u biex it-trasferiment tal-informazzjoni jkun jista’ jitwettaq mingħajr piż amministrattiv addizzjonali.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  L-użu tal-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni jnaqqas id-dewmien u l-ispejjeż għall-operaturi peress li jkunu jistgħu jitwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati waqt it-traġit. Iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu jintużaw ukoll sabiex iwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati f’ċerti ċirkustanzi.
(13)  L-użu tal-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni jnaqqas id-dewmien u l-ispejjeż għall-operaturi peress li jkunu jistgħu jitwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati waqt it-traġit. Iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu jintużaw ukoll sabiex iwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati jekk ikunu jinsabu fil-qrib.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Il-persunal li jwettaq l-ispezzjonijiet inizjali waqt it-traġitt għandu jkollu l-ħiliet adegwati biex iwettaq spezzjonijiet viżwali b'mod effiċjenti.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Ma għandha tiġi imposta l-ebda tariffa fuq l-intrapriżi jew is-sewwieqa meta titwettaq spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt. Madankollu, biex ikunu mnaqqsa l-ispejjeż li jiġu mill-użu ta' tagħmir tekniku għal spezzjoni aktar dettaljata waqt it-traġitt, kemm jekk minn unità ta' spezzjoni mobbli jew f'ċentru ta' ttestjar li jkun jinsab fil-qrib, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jimponu tariffa jekk jinstabu nuqqasijiet gravi jew perikolużi u li jindikaw li l-impriża li topera l-vettura ma kkonformatx mar-responsabbiltà tagħha li żżomm il-vettura f'kondizzjoni tajba għat-triq. Sabiex ikun limitat il-piż finanzjarju għal dawn l-impriżi, l-ammont tat-tariffa ma għandux jaqbeż dak ta' test perjodiku ta' affidabilità stradali għall-istess kategorija ta' vettura. Kull dħul jew introjtu miksub minn dawn it-tariffi għandu jiġi allokat għat-tisħiħ tal-miżuri ta' sigurtà stradali.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Sabiex ikun żgurat l-iskambju effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, f'kull Stat Membru għandu jkun hemm korp wieħed bħala punt ta’ kuntatt biex ikun l-intermedjarju ma’ awtoritajiet kompetenti rilevanti oħrajn. Il-korp għandu jikkompila wkoll statistiċi rilevanti. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom japplikaw strateġija ta’ infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom u jistgħu jinnominaw korp wieħed biex jikkoordina l-implimentazzjoni tagħha. L-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru għandhom jagħżlu proċeduri li jistipulaw il-limiti ta’ żmien u l-kontenuti tal-informazzjoni li għandha tingħata.
(16)  Sabiex ikun żgurat l-iskambju effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, f'kull Stat Membru għandu jkun hemm korp wieħed bħala punt ta’ kuntatt biex ikun l-intermedjarju ma’ awtoritajiet kompetenti rilevanti oħrajn. Il-korp għandu jikkompila wkoll statistiċi rilevanti, b'mod partikolari fir-rigward tal-kategoriji ta' vetturi kummerċjali kkontrollati tul l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, in-numru u t-tip ta' nuqqasijiet misjuba, u l-gravità tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom japplikaw strateġija ta’ infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom u jistgħu jinnominaw korp wieħed biex jikkoordina l-implimentazzjoni tagħha. L-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru għandhom jagħżlu proċeduri li jistipulaw il-limiti ta’ żmien u l-kontenuti tal-informazzjoni li għandha tingħata.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Sabiex ikun permess il-monitoraġġ tas-sistema tal-ispezzjoni waqt it-traġit implimentata fl-Istati Membri tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ir-riżultati tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit imwettqa lill-Kummissjoni fuq bażi biannwali. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-dejta li tinġabar lill-Parlament Ewropew.
(17)  Sabiex ikun permess il-monitoraġġ tas-sistema tal-ispezzjoni waqt it-traġit implimentata fl-Istati Membri tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ir-riżultati tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt imwettqa lill-Kummissjoni qabel il-31 ta’ Marzu kull sentejn. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-dejta li tinġabar lill-Parlament Ewropew.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Sabiex jiġi minimizzat it-telf ta' ħin għall-impriżi u s-sewwieqa u biex tiżdied l-effikaċja kumplessiva, tajjeb li jkun imħeġġeġ it-twettiq ta' spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, flimkien ma' spezzjonijiet li jikkontrollaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq, b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit triq, id-Direttiva 2006/22/KE u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq.
1 ĠU L 102, 11.4.2006, p.1.
2 ĠU L 370, 31.12.1985, p.8.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema ta’ spezzjonijiet waqt it-traġit ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fit-territorju tal-Istati Membri.

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġit tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fit-territorju tal-Istati Membri.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom jitwettqu mingħajr diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità tas-sewwieq jew tal-pajjiż ta' reġistrazzjoni, jew tad-dħul fis-servizz tal-vettura kummerċjali kkonċernata.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif definit fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill:
1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif definit fid-Direttiva 2007/46/KE u d-Direttiva 2003/37/KE:
– vetturi bil-magna użati għall-ġarr tal-passiġġieri u b’aktar minn tmin sedili, eskluż is-sedil tax-xufier – kategoriji tal-vettura M2 u M3,
– vetturi bil-magna u kwalunkwe trejler mwaħħal magħhom użati għall-ġarr tal-passiġġieri u b’aktar minn tmin sedili, eskluż is-sedil tax-xufier – kategoriji tal-vettura M2 u M3,
– vetturi bil-magna li għandhom tal-inqas erba’ roti, normalment użati għall-ġarr bit-triq ta' oġġetti u b'massa massima permessibbli li ma taqbiżx it-3 500 kg - kategorija tal-vettura N1,
– vetturi bil-magna u kwalunkwe trejler mwaħħal magħhom użati għall-ġarr ta’ oġġetti u bmassa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg – kategoriji tal-vettura N1,
– vetturi bil-magna użati għall-ġarr ta’ oġġetti u b’massa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg – kategoriji tal-vettura N2 u N3,
– vetturi bil-magna u kwalunkwe trejler mwaħħal magħhom użati għall-ġarr ta’ oġġetti u b’massa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg – kategoriji tal-vettura N2 u N3,
– trejlers u semitrejlers b'massa massima permessibbli li ma taqbiżx it-3 500 kg - kategoriji tal-vettura O1 u O2,
– trejlers u semitrejlers b'massa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg - kategoriji tal-vettura O3 u O4.
– tratturi bir-roti tal-kategorija T5 użati l-aktar f'toroq pubbliċi għal skopijiet ta’ trasport kummerċjali bit-triq, b’veloċità massima skont id-disinn li taqbeż l-40 km/siegħa.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6
(6) “vettura kummerċjali’ tfisser vettura bil-magna u t-trejler tagħha maħsubin għat-trasport ta' oġġetti jew passiġġieri għal finijiet professjonali;
(6) “vettura kummerċjali’ tfisser vettura bil-magna u t-trejler tagħha maħsubin għat-trasport ta' oġġetti jew passiġġieri għall-ġarr b’kumpens ta’ oġġetti bit-triq;
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9
(9) “spezzjoni waqt it-traġit’ tfisser spezzjoni mhux mistennija tal-affidabilità stradali ta’ vettura kummerċjali li tiċċirkola fit-toroq miftuħa għat-traffiku pubbliku fit-territorju ta’ Stat Membru mwettqa mill-awtoritajiet, taħt superviżjoni diretta;
(9) “spezzjoni teknika waqt it-traġit’ tfisser spezzjoni mhux mistennija tal-affidabilità stradali ta’ vettura kummerċjali; u tal-irbit tal-merkanzija tagħha, filwaqt li l-vettura tkun qed tiċċirkola fit-toroq miftuħa għat-traffiku pubbliku fit-territorju ta’ Stat Membru mwettqa mill-awtoritajiet, taħt superviżjoni diretta;
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10
(10) “test tal-affidabilità stradali’ tfisser verifika li l-partijiet u l-komponenti ta’ vettura huma konformi mal-karatteristiċi ta’ sikurezza u dawk ambjentali fis-seħħ fiż-żmien tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz, jew fiż-żmien tal-modifiki li jkunu saru wara;
(10) “test tal-affidabilità stradali’ tfisser spezzjoni li tiżgura li vettura tista' tintuża fit-toroq pubbliċi b'mod sigur u tikkonforma mal-karatteristiċi ta’ sikurezza u dawk ambjentali fis-seħħ fiż-żmien tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz, jew fiż-żmien tal-modifiki li jkunu saru wara;
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11
(11) “awtorità kompetenti’ tfisser awtorità jew korp pubbliku responsabbli għall-ġestjoni tas-sistema nazzjonali ta' spezzjonijiet waqt it-traġit.
(11) “awtorità kompetenti’ tfisser awtorità jew korp pubbliku inkarigat mill-Istat Membru b'responsabbiltà għall-ġestjoni tas-sistema ta' spezzjonijiet waqt it-traġit, inkluż, fejn xieraq, it-twettiq tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt;
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
(12a) “impriża” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, kull assoċjazzjoni jew grupp ta' persuni mingħajr personalità ġuridika, kemm jekk tagħmel profitt u kemm jekk le, jew kull korp uffiċjali, kemm jekk għandu personalità ġuridika proprja u kemm jekk jiddependi fuq awtorità li għandha din il-personalità ġuridika, li twettaq trasport bit-triq, kemm jekk b'kiri jew b'kumpens jew għaliha stess;
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
(14a) “spezzjoni tas-sikurezza tal-vettura’ tfisser spezzjoni viżwali, test tal-prestazzjoni u verifika funzjonali tax-xażi/il-qafas, il-mekkaniżmi tat-tqabbid, l-istering, it-tajers u t-tagħmir tal-brejkijiet ta’ vettura kummerċjali;
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)
(14b) “ċentru tal-ittestjar’ tfisser korp jew stabbiliment pubbliku jew privat awtorizzat minn Stat Membru biex iwettaq testijiet tal-affidabilità stradali;
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14c (ġdid)
(14c) “operatur’ tfisser individwu jew entità legali li topera l-vettura bħala sidha jew li hija awtorizzata minn sidha biex topera l-vettura.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 5
Kull Stat Membru għandu jwettaq, f’kull sena kalendarja, għadd totali ta’ spezzjonijiet inizjali, li jikkorrispondi għal tal-inqas għal 5 % tal-għadd totali ta’ vetturi msemmija fl-Artikolu 3(1) li huma rreġistrati fit-territorju tiegħu.

Kull Stat Membru għandu jwettaq, f’kull sena kalendarja, għadd xieraq ta’ spezzjonijiet inizjali waqt it-traġitt.

L-għadd totali ta' spezzjonijiet inizjali waqt it-traġitt jikkorrispondu għal tal-inqas għal 5 % tal-għadd totali tal-vetturi kummerċjali li ġejjin, imsemmija fl-Artikolu 2(1), li huma rreġistrati fit-territorju tiegħu:

– vetturi bil-magna użati għall-ġarr tal-passiġġieri u b’aktar minn tmien sedili, eskluż is-sedil tax-xufier – kategoriji tal-vettura M2 u M3,
– vetturi bil-magna użati għall-ġarr ta’ oġġetti u b’massa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg – kategoriji tal-vettura N2 u N3,
– trejlers u semitrejlers b'massa massima permessibbli li taqbeż it-3 500 kg - kategoriji tal-vettura O3 u O4.
Tal-inqas proporzjon ta' 5 % tal-vetturi kummerċjali li mhumiex reġistrati fit-territorju tiegħu imma li joperaw hemm għandhom ikunu kkontrollati.

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 6
1.  Għandha tiġi introdotta sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit abbażi tal-għadd u s-severità tan-nuqqasijiet li jinstabu fuq il-vetturi mħaddma minn impriżi individwali, fuq livell nazzjonali. Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi mħaddma mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.
1.  Għandha tiġi introdotta, fil-livell tal-Unjoni, sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt, sabiex titjieb l-effiċjenza tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt abbażi tal-għadd u s-severità tan-nuqqasijiet li jinstabu fuq il-vetturi kummerċjali matul testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali u matul spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt. Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tkun ibbażata fuq reġistru elettroniku nazzjonali interkonness fl-Unjoni kollha u tiġi mħaddma mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.
Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali u tal-karrijiet tagħhom u li jħassar id-Direttiva 2009/40/KE, iċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali u rapporti dwar spezzjonijiet waqt it-traġitt għandhom ikunu f'forma standard tal-Unjoni Ewropea.

2.  Għandu jiġi attribwit profil tar-riskju lil kull impriża identifikata fis-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit bl-użu tal-kriterji stipulati fl-Anness I.
2.  Wara d-data msemmija fil-paragrafu 1, għandu jiġi attribwit profil tar-riskju lil kull impriża identifikata fis-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt bl-użu tal-kriterji li ġejjin skont l-Anness I:
– għadd ta' nuqqasijiet;
– severità tan-nuqqasijiet;
– għadd ta' spezzjonijiet jew testijiet;
– il-fattur taż-żmien.
L-impriżi għandhom jiġu kklassifikati skont il-profil tar-riskju li ġej:

L-impriżi għandhom jiġu kklassifikati skont il-profil tar-riskju li ġej:

– riskju għoli,
– riskju għoli,
– riskju medju,
– riskju medju,
– riskju baxx.
– riskju baxx.
Sabiex l-impriżi jkunu jistgħu jtejbu l-profil tar-riskju tagħhom, għandha titqies l-informazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-affidabilità stradali minn spezzjonijiet volontarji regolari tas-sikurezza tal-vettura mwettqa minn impriżi skont il-frekwenzi li ġejjin meta tiġi stabbilita l-klassifikazzjoni tar-riskju ta’ impriża:

  Vetturi tal-kategorija N2 b'massa massima permissibbli ta' aktar minn 7.5 tunnellata: inizjalment, 42 xahar wara d-data tal-ewwel reġistrazzjoni u, wara, kull sitt xhur wara l-aħħar test tal-affidabilità stradali;
  Vetturi tal-kategorija N3: inizjalment, 30 xahar wara d-data tal-ewwel reġistrazzjoni u, wara, kull sitt xhur wara l-aħħar test tal-affidabilità stradali;
  Vetturi tal-kategorija O4: inizjalment, 30 xahar wara d-data tal-ewwel reġistrazzjoni u, wara, kull sitt xhur wara l-aħħar test tal-affidabilità stradali.
3.  Bil-ħsieb li tiġi implimentata sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit, l-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
3.  Bil-ħsieb li tiġi implimentata sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit, l-Istati Membri għandhom jużaw is-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1071/2009.
Is-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju għandha tinkludi fiha l-informazzjoni dwar l-affidabilità stradali tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 2 erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Ix-xufiera ta’ vettura rreġistrata fi Stat Membru għandhom iżommu abbord ċertifikat tal-affidabilità stradali li jikkorrispondi mal-aħħar test tal-affidabilità stradali u r-rapport tal-aħħar spezzjoni waqt it-traġit, meta dawn ikunu disponibbli.
1.  Ix-xufiera ta’ vettura rreġistrata fi Stat Membru għandhom iżommu abbord ċertifikat tal-affidabilità stradali li jikkorrispondi mal-aħħar test tal-affidabilità stradali u r-rapport tal-aħħar spezzjoni waqt it-traġit, meta dawn ikunu disponibbli. Jekk iċ-ċertifikat u r-rapport ikunu disponibbli b’mod elettroniku fl-Istat Membru tal-vettura, l-awtoritajiet ma jistgħux jesiġu li jinżammu abbord kopji stampati.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  L-impriżi individwali għandhom jiżguraw li l-vetturi li jħaddmu huma f’kundizzjoni tajba ta’ affidabilità stradali l-ħin kollu.
3.  L-impriżi li joperaw vetturi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiżguraw li l-vetturi li jħaddmu huma f’kundizzjoni tajba ta’ affidabilità stradali l-ħin kollu u li l-oriġinal jew kopja ċertifikata taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali u prova ta' test maħruġa skont l-Artikolu 10 tar-Regolament XX [dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali] fir-rigward tat-test tal-affidabilità stradali l-aktar reċenti jinżammu abbord.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  L-impriżi individwali għandhom jiżguraw li l-vetturi li jħaddmu huma f’kundizzjoni tajba ta’ affidabilità stradali l-ħin kollu.
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 9
Meta jkunu qed jiġu identifikati l-vetturi suġġetti għal spezzjoni waqt it-traġit, l-ispetturi għandhom jagħżlu, bħala prijorità, il-vetturi mħaddma minn impriżi bi profil ta’ riskju għoli kif imsemmi fl-Artikolu 6(2). Jistgħu jintgħażlu vetturi oħrajn għall-ispezzjoni fejn hemm suspett li l-vettura tippreżenta riskju għas-sikurezza stradali.

Meta jkunu qed jiġu identifikati l-vetturi suġġetti għal spezzjoni waqt it-traġitt, l-ispetturi jistgħu jagħżlu, jekk l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, bħala prijorità, il-vetturi mħaddma minn impriżi bi profil ta’ riskju għoli kif imsemmi fl-Artikolu 6(2). Jistgħu jintgħażlu vetturi oħrajn għall-ispezzjoni fejn hemm suspett li l-vettura tippreżenta riskju għas-sikurezza stradali.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Waqt kull spezzjoni inizjali waqt it-traġit ta' vettura, l-ispettur għandu:

Waqt kull spezzjoni inizjali waqt it-traġit ta' vettura, l-ispettur:

(a) jiċċekkja ċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali u r-rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġit, fejn ikunu disponibbli, li jkunu qed jinżammu abbord skont l-Artikolu 7(1);
(a) għandu jiċċekkja ċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali li jikkorrispondi mat-test tal-affidabilità stradali l-aktar reċenti, il-prova ta' test maħruġ skont l-Artikolu 10 tar-Regolament XX [dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali] u, fejn applikabbli, l-aħħar rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġit li jkunu qed jinżammu abbord skont l-Artikolu 7(1);
(b) iwettaq valutazzjoni viżwali tal-kundizzjoni tal-vettura u tal-merkanzija tagħha.
(b) għandu jwettaq valutazzjoni viżwali tal-kundizzjoni teknika tal-vettura;
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba) jista’ jwettaq kontroll tal-konformità fir-rigward ta' kwalunkwe rekwizit regolatorju ieħor li jappartjeni għat-tħaddim ta’ vettura kummerċjali fl-Unjoni.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 2a (ġdid)
– ix-xażi/il-qafas,
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 3
il-fusijiet, ir-roti, it-tajers u s-suspenxin,
– ir-roti u t-tajers
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)
  Tagħmir tat-tqabbid (coupling equipment),
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 4
– effetti negattivi.
– effetti negattivi: storbju u dħaħen tal-egżost.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
L-ispezzjoni ta’ kull wieħed minn dawn l-oqsma għandu jkopri element wieħed, diversi elementi jew l-elementi kollha elenkati fl-Anness II u li huma rilevanti għal dawn l-oqsma.

L-ispezzjoni ta’ kull wieħed minn dawn l-oqsma għandu jkopri l-elementi kollha elenkati fl-Anness II u li huma kkunsidrati neċessarji u rilevanti għal dawn l-oqsma.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 4
Barra minn hekk, l-ispettur jista’ jiċċekkja oqsma oħra tal-ispezzjoni elenkati fil-punt 1 tal-Anness II u li jkopru element wieħed, diversi elementi jew l-elementi kollha elenkati f’dan l-Anness.

Barra minn hekk, u kulmeta jkun meħtieġ minħabba l-eżistenza ta' riskju potenzjali ta' sigurtà, l-ispettur jista’ jiċċekkja oqsma oħra tal-ispezzjoni elenkati fil-punt 1 tal-Anness II li jkopru l-elementi kollha elenkati f’dan l-Anness li huma meqjusa meħtieġa u relevanti għal dawk l-oqsma.

Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 5
Fejn iċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali jew rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġit juri li spezzjoni ta’ wieħed mill-elementi elenkati fl-Anness II twettaq matul ix-xahar ta’ qabel, l-ispettur ma għandux jiċċekkja dan l-element sakemm dan ma jkunx ġustifikat fuq il-bażi ta’ nuqqas ovvju.

Fejn iċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali jikkorrispondi għall-test l-aktar riċenti tal-affidabilità stradali, spezzjonijiet volontarji regolari tas-sikurezza tal-vettura jew rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt juri li spezzjoni ta’ wieħed mill-elementi elenkati fl-Anness II twettaq matul it-tliet xhur ta’ qabel, l-ispettur ma għandux jiċċekkja dak l-element sakemm tali spezzjoni hi ġġustifikata fuq il-bażi ta’ nuqqas ovvju.

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
2.  Fejn l-ispezzjonijiet ikunu se jitwettqu f’ċentru tal-ittestjar, il-post tal-ispezzjoni inizjali waqt it-traġit ma għandux ikun iffissat għal aktar minn 10 km “l bogħod minn dan iċ-ċentru.
2.  Fejn l-ispezzjonijiet ikunu se jitwettqu f’ċentru tal-ittestjar, dawn għandhom jitwettqu kemm jista’ jkun malajr fl-eqreb ċentru.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3
3.  L-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni għandhom jinkludu tagħmir xieraq għat-twettiq ta’ spezzjoni waqt it-traġit, inkluż tal-inqas it-tagħmir meħtieġ għall-valutazzjoni tal-kundizzjoni tal-brejkijiet, l-istering, is-suspenxinu l-emissjonijiet tal-vettura.
3.  L-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni għandhom jinkludu tagħmir xieraq għat-twettiq ta’ spezzjoni waqt it-traġitt, inkluż tal-inqas it-tagħmir meħtieġ għall-valutazzjoni tal-kundizzjoni tal-brejkijiet, l-istering, is-sospensjoni, l-emissjonijiet u l-piż tal-vettura..
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – inċiż 3
– nuqqasijiet perikolużi li jwasslu għal riskji diretti u immedjati għas-sikurezza stradali tant li l-vettura ma għandha tintuża fit-triq taħt ebda ċirkustanza.
– nuqqasijiet perikolużi li jwasslu għal riskji diretti u immedjati għas-sikurezza stradali li jiġġustifikaw li l-Istat Membru kkonċernat jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprojbixxu l-vettura mit-triq.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 13
Artikolu 13

Artikolu 13

Regoli speċifiċi rigward l-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija

Spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija

L-ispettur jista’ jwettaq spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija ta' vettura skont l-Anness IV. Il-proċeduri ta' segwitu msemmija fl-Artikolu 14 għandhom japplikaw ukoll f'każ ta' nuqqasijiet kbar jew perikolużi relatati mal-irbit tal-merkanzija.

L-ispetturi jistgħu jwettqu spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija ta' vettura skont l-istandards eżistenti. L-eżitu ta' tali spezzjoni m'għandux jiddaħħal fis-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju sakemm ir-regoli dwar l-irbit tat-tagħbija ma jkunux ġew armonizzati fil-livell tal-Unjoni.

Sa ...[allinja mad-data fl-Artikolu 18a tal-proposta għal Regolament dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali], il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-livell ta' armonizzazzjoni fil-qasam tal-irbit tat-tagħbija fit-trasport bit-triq, il-kontroll tiegħu waqt it-traġitt u r-riżultat ta' analiżi tal-metodi li jiżguraw li l-impriżi li joperaw il-vetturi, mill-kunsinjaturi, burdnara, dawk li jgħabbu l-merkanzija u operaturi rilevanti oħrajn li huma involuti fil-manipolazzjoni tal-merkanzija qed jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sikurezza tat-tagħbija.

Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, bi proposta leġiżlattiva.

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
1.  Kull nuqqas kbir li joħroġ waqt spezzjoni inizjali jew aktar dettaljata għandu jiġi rrettifikat mingħajr dewmien u fil-viċinanza tal-post tal-ispezzjoni.
1.  Kull nuqqas kbir li joħroġ waqt spezzjoni inizjali jew aktar dettaljata għandu jiġi rrettifikat mingħajr dewmien u f’post mgħammar kif meħtieġ, li jkun viċin kemm jista’ jkun il-post fejn tkun twettqet l-ispezzjoni inizjali jew spezzjoni iktar dettaljata.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
3.  L-ispettur ma għandux jawtorizza vettura kklassifikata bħala li fiha nuqqasijiet perikolużi biex tintuża sakemm dawn in-nuqqasijiet ma jiġux rettifikati fil-post tal-ispezzjoni. L-ispettur jista’ jawtorizza li din il-vettura tintuża sabiex tasal sal-ħanut tax-xogħol l-aktar qrib fejn tista' ssir ir-rettifika ta' dawn in-nuqqasijiet, bil-kundizzjoni li n-nuqqasijiet perikolużi jissewwew b'mod li jippermettu li l-vettura tasal f’dan il-ħanut tax-xogħol u li mhemm ebda riskju immedjat għas-sikurezza tal-okkupanti jew tal-utenti tat-triq l-oħrajn.
3.  L-ispettur ma għandux jawtorizza vettura kklassifikata bħala li fiha nuqqasijiet perikolużi biex tintuża sakemm dawn in-nuqqasijiet ma jiġux rettifikati fil-post fejn seħħet l-ispezzjoni jew f'wieħed mill-eqreb ħwienet tax-xogħol. Jekk jinstabu nuqqasijiet f'partijiet ta' vettura msemmija fl-Artikolu 10(2), l-ispettur għandu jawtorizza li l-vettura tintuża sabiex tasal sal-ħanut tax-xogħol l-aktar qrib fejn tista' ssir ir-rettifika ta' dawn in-nuqqasijiet, bil-kundizzjoni li n-nuqqasijiet perikolużi jissewwew b'mod li jippermettu li l-vettura tasal f’dan il-ħanut tax-xogħol u li mhemm ebda riskju immedjat għas-sikurezza tal-okkupanti jew tal-utenti tat-triq l-oħrajn.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
L-ispettur jista’ jawtorizza l-vettura kklassifikata bħala li għandha nuqqasijiet perikolużu sabiex titwassal direttament sas-sit l-aktar qrib fejn din il-vettura tista’ tissewwa jew tiġi kkonfiskata.

L-ispettur jista’ jawtorizza l-vettura kklassifikata bħala li għandha nuqqasijiet perikolużi sabiex titwassal direttament sas-sit disponibbli l-aktar qrib fejn din tista’ tissewwa jew tiġi kkonfiskata.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
2.  L-ispettur għandu jikkomunika r-riżultati tal-ispezzjoni aktar dettaljata lill-awtorità kompetenti, f’limitu ta’ żmien raġonevoli wara dawn l-ispezzjonijiet. L-awtorità kompetenti għandha żżomm din l-informazzjoni għal 36 xahar mid-data tal-wasla tagħha.
2.  L-ispettur għandu, b'mod elettroniku, jikkomunika r-riżultati tal-ispezzjoni aktar dettaljata lill-awtorità kompetenti, f’limitu ta’ żmien raġonevoli wara dawn l-ispezzjonijiet. L-awtorità kompetenti għandha tintroduċi dik l-informazzjoni fir-reġistru nazzjonali msemmi fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u għandha żżommha għal 36 xahar mid-data tal-wasla tagħha
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3
3.  Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet waqt it-traġit għandhom jiġu kkomunikati lill-awtorità tar-reġistrazjoni tal-vettura.
3.  Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt għandhom jiġu kkomunikati elettronikament lill-awtorità tar-reġistrazjoni tal-vettura, lis-sid tal-vettura u, fil-każ ta' vetturi reġistrati fi Stat Membru ieħor, permezz tal-ERRU, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  Meta jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw f’projbizzjoni tal-użu tal-vettura, f’vettura li mhijiex irreġistrata fl-Istat Membru tal-ispezzjoni, il-punt ta’ kuntatt għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura bir-riżultati ta' din l-ispezzjoni.
1.  Meta jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw f’projbizzjoni tal-użu tal-vettura, f’vettura li mhijiex irreġistrata fl-Istat Membru tal-ispezzjoni, il-punt ta’ kuntatt għandu jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura bir-riżultati ta' dik l-ispezzjoni.
L-Istat Membru ta' reġistrazzjoni għandu jikkunsidra l-informazzjoni fil-klassifikazzjoni tal-impriżi skont l-Artikolu 6(2).

Din l-informazzjoni għandu jkun fiha l-elementi tar-rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġit kif stipulat fl-Anness VI.

Din l-informazzjoni għandu jkun fiha l-elementi tar-rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt kif stipulat fl-Anness VI, se tkun f'forma standard u kkomunikata permezz tar-reġistru elettroniku nazzjonali msemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 1071/2009.

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-proċeduri għan-notifika tal-vetturi b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 23(2). .

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-proċeduri għan-notifika tal-vetturi b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 23(2). .

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tinforma lill-Istat Membru tal-ispezzjoni bl-azzjoni li tkun ittieħdet.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-ispezzjoni bl-azzjoni li tkun ittieħdet u ddaħħal l-informazzjoni fl-ERRU.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  F’każ li jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi, l-isem tal-operatur għandu jiġi pprovdut lill-punt ta’ kuntatt b’konformità mal-Artikolu 16.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  L-Istat Membru ta' reġistrazzjoni għandu jipprovdi lill-awtorità li qed twettaq spezzjoni teknika waqt it-traġitt l-informazzjoni dwar il-profil ta' riskju tal-impriża li l-vettura tagħha tkun qed tiġi spezzjonata. Dik l-informazzjoni għandha tingħata b'mezzi elettroniċi f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni dwar ir-regoli dettaljati fir-rigward tal-proċeduri għall-provvista ta' tali informazzjoni lill-awtoritajiet.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-dejta li tinġabar lill-Parlament Ewropew.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew li jiġbor fil-qosor id-dejta li tinġabar.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 21 għandha tiġi kkonferita għal perjodu indeterminat ta’ żmien [mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 21 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin [mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2
2.  Ir-regoli stipulati skont il-paragrafu 1 għandhom jinkludu penalitajiet għan-nuqqas ta' kooperazzjoni tax-xufier jew l-operatur mal-ispettur kif ukoll li jiġu rettifikati n-nuqqasijiet skoperti matul spezzjoni.
2.  Ir-regoli stipulati skont il-paragrafu 1 għandhom jinkludu penalitajiet għan-nuqqas ta' kooperazzjoni tax-xufier jew l-operatur mal-ispettur kif ukoll għall-użu illegali ta’ vettura li jirriżulta min-nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 14.
Emenda 68
Proposta għal regolament
Anness II – Parti 2 – element 5.2.2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.2. Roti

Spezzjoni viżwali taż-żewġ naħat ta' kull rota.

Emendat mil-Parlament

5.2.2. Roti

Spezzjoni viżwali taż-żewġ naħat ta' kull rota.

(da) Ir-rota mhux kompatibbli mal-buttun tar-rota

Emenda 69
Proposta għal regolament
Anness II – parti 2 – element 5.2.3 – kolonna 2: Metodu

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.3 Tajers

Spezzjoni viżwali tal-vettura sħiġa billi l-vettura titmexxa lura u 'l quddiem.

Emendat mil-Parlament

5.2.3 Tajers

Spezzjoni viżwali tat-tajer sħiħ billi l-vettura titmexxa lura u 'l quddiem.

Uża gejġ tal-pressjoni biex tkejjel il-pressjoni tat-tajer u qabbilha mal-valuri mogħtija mill-manifattur.

Emenda 70
Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – titolu: Nuqqasijiet perikolużi – paragrafu 1
Nuqqasijiet li jikkostitwixxu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza tat-triq. L-użu ulterjuri tal-vettura fuq it-triq mhuwiex permess, għalkemm f'ċerti istanzi jista' jkun permess li tinsaq taħt kundizzjonijiet speċifiċi sa direzzjoni speċifika, pereżempju għat-tiswija jew sekwestru tal-vettura.

Nuqqasijiet li jikkostitwixxu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza tat-triq li jiġġustifikaw li l-Istat Membru kkonċernat jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jipprojbixxu l-użu tal-vettura fuq it-triq, għalkemm f'ċerti istanzi jista' jkun permess li tinsaq taħt kundizzjonijiet speċifiċi sa direzzjoni speċifika, pereżempju għat-tiswija jew sekwestru tal-vettura.

Emenda 71
Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 2 – element 5.2.3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.3. Tajers

(e) Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiżiti(1).

X

X

Anqas minn 80 % tal-ħxuna tat-tajer meħtieġa

Emendat mill-Parlament

5.2.3. Tajers

(e) Il-ħxuna tat-tajer fil-minimu legali.

X

X

Il-ħxuna tat-tajers hija inqas mill-minimu legali.

Emenda 72
Proposta għal regolament
Anness 3 – Parti 2 – element 5.2.3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.3. Tajers

Emendat mill-Parlament

5.2.3. Tajers

(ga) Il-pressjoni operattiva waqt l-użu f’wieħed mit-tajers tal-vettura imnaqqsa b’20 %

X

X

Emenda 73
Proposta għal regolament
Anness IV
[…]
imħassar

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0207/2013).

Avviż legali - Politika tal-privatezza