Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg
 Üleeuroopalise energiataristu suunised ***I
 Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam)
 Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I
 Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamine ***I
 Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I
 Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I
 Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga *
 Olmevees olevad radioaktiivsed ained ***I
 Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I
 Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I
 Euroopa riskikapitalifondid ***I
 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I
 Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele
 Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis
 Naiste olukord Põhja-Aafrikas
 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine
 Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest
Tekstid (440 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika