Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I
 Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus (Wienin lentoasema)
 Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I
 Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I
 Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu ***I
 Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ***I
 Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin *
 Juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet ***I
 Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella ***I
 Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I
 Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I
 Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I
 Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin
 Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa
 Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa
 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020
 Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä
Tekstit (471 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö