Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 Transeuropinė energetikos infrastruktūra. Gairės ***I
 Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas)
 Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I
 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I
 Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I
 Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija *
 Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos ***I
 Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I
 Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I
 Europos rizikos kapitalo fondai ***I
 Europos socialinio verslumo fondai ***I
 Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms
 Lyčių stereotipų panaikinimas ES
 Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje
 Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimas 2014–2020 m.
 ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas
Tekstai (464 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika