Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
 Infrastruttura Trans Ewropea tal-Enerġija: Linji Gwida ***I
 Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew (l-Ajruport ta' Vjenna)
 Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I
 Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I
 Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I
 Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi***I
 L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") *
 Sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I
 It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I
 Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I
 Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I
 Fond Ewropew għall-Intraprenditorija Soċjali ***I
 L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa
 L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE
 Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq
 Preparazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali dwar il-finanzjament talkooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp)
 Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar
Testi (491 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza