Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg
 Richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur ***I
 Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen)
 Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I
 Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I
 Onlinebeslechting van consumentengeschillen ***I
 Alternatieve beslechting van consumentengeschillen ***I
 Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
 Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie ***I
 Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I
 Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone ***I
 Europese durfkapitaalfondsen ***I
 Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I
 Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw
 Uitbanning van genderstereotypen in de EU
 De situatie van vrouwen in Noord-Afrika
 Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020
 Meer voordelen van EU-milieumaatregelen
Teksten (483 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid