Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
 Infrastructuri energetice transeuropene ***I
 Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena)
 Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I
 Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I
 Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I
 Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I
 Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *
 Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman ***I
 Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I
 Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I
 Fondurile europene cu capital de risc ***I
 Fondurile europene de antreprenoriat social ***I
 Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor
 Eliminarea stereotipurilor de gen în UE
 Situaţia femeilor din nordul Africii
 Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020
 Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului
Texte (493 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate