Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg
 Transeurópske energetické infraštruktúry ***I
 Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň )
 Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I
 Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I
 Riešenie spotrebiteľských sporov online ***I
 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ***I
 Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *
 Rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu ***I
 Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I
 Spoločné stanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I
 Európske fondy rizikového kapitálu ***I
 Európske fondy sociálneho podnikania ***I
 Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien
 Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ
 Situácia žien v severnej Afrike
 Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020
 Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia
Texty (485 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia