Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 12. marec 2013 - Strasbourg
 Vseevropska energetska infrastruktura ***I
 Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj)
 Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih ***I
 Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ***I
 Spletno reševanje potrošniških sporov ***I
 Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I
 Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji *
 Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi ***I
 Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I
 Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju ***I
 Evropski skladi tveganega kapitala ***I
 Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I
 Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk
 Odprava stereotipov o spolih v EU
 Položaj žensk v Severni Afriki
 Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020
 Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU
Besedila (431 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov