Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург
 Многогодишна финансова рамка
 Европейска система от национални и регионални сметки ***I
 Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция ***I
 Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ
 Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.
 Определение, описание, представяне, етикетиране и защита на географските указания на спиртните напитки
 Директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори (Решение за започване на междуинституционални преговори)
 Общ регламент за ООП (Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти и за определяне на мандата за тези преговори)
 Обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и определяне на мандата за тези преговори (Решение за започване на междуинституционални преговори)
 Финансиране, управление и мониторинг на ОСП (Решение за започване на междуинституционални преговори и за определяне на мандата за тези преговори)
Текстове (2801 kb)
Правна информация - Политика за поверителност