Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
 Den flerårige finansielle ramme
 Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I
 Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations og European Transport Workers' Federation om konventionen om søfarendes arbejdsforhold ***I
 Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III
 Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014
 Definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
 Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik
 Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen)
 Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
 Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik
Tekster (1778 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik