Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. märts 2013 - Strasbourg
 Mitmeaastane finantsraamistik
 Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I
 Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu sõlmitud kokkulepet meretöönormide konventsiooni kohta) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused ***I
 2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
 Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades
 Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse
 Ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta)
 Ühise turukorralduse määrus (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta)
 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta)
 Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta)
Tekstid (1739 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika