Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
 Monivuotinen rahoituskehys
 Kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä ***I
 Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen täytäntöönpano ja neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvät lippuvaltion velvollisuudet ***I
 Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III
 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen
 Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely, merkinnät ja maantieteellisten merkintöjen suojaaminen
 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevat säännöt (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (YMJ-asetus) (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun kehittämiseen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
Tekstit (1804 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö