Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
 Wieloletnie ramy finansowe
 System rachunków narodowych i regionalnych ***I
 Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu ***I
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3
 Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r.
 Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
 Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych)
Teksty (1884 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności