Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
 Cadrul financiar multianual
 Sistemul european de conturi naționale și regionale ***I
 Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I
 Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III
 Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014
 Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
 Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Regulamentul privind OCP unică (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
Texte (1923 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate