Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg
 Den fleråriga budgetramen
 National- och regionalräkenskapssystemet ***I
 Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss ***I
 Riktlinjer för budgeten för 2014 –Avsnitt III
 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014
 Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker
 Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Förordningen om en samlad marknadsordning (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
 Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
Texter (1794 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy