Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург
 Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
 Оценки на риска и безопасността (т. нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности
 Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза
 Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система
 Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност
 Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест
 Устав на европейското взаимоспомагателно дружество
 Положението в Египет
 Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея
 Отношенията между ЕС и Китай
 Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта
 Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб
 Положението в Бангладеш
 Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени
 Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори
Текстове (810 kb)
Правна информация - Политика за поверителност