Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 14 maart 2013 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Stappenplan Energie 2050
 Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests")
 Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
 Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars
 Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid
 Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest
 Statuut van de Europese onderlinge maatschappij
 De situatie in Egypte
 Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea
 De Betrekkingen EU-China
 Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld
 De mondiale waardeketen voor katoen
 De situatie in Bangladesh
 Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen
 De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen
Teksten
Definitieve uitgave (477 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid