Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg
 Plan działania w zakresie energii do roku 2050
 Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej
 Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią
 Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną
 Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu
 Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 Sytuacja w Egipcie
 Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej
 Stosunki UE-Chiny
 Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie
 Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny
 Sytuacja w Bangladeszu
 Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów
 Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskichwięzieniach
Teksty (492 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności