Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg
 Plán postupu v energetike do roku 2050
 Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti
 Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii
 Ochrana verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém
 Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia
 Ohrozenie zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a perspektíva úplného odstránenia existujúceho azbestu
 Štatút európskej vzájomnej spoločnosti
 Situácia v Egypte
 Jadrová hrozba a ľudské práva v Severnej Kórei
 Vzťahy medzi EÚ a Čínou
 Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe
 Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny
 Situácia v Bangladéši
 Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti
 Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach
Texty (478 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia