Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 107kWORD 19k
2013. július 3., Szerda - Strasbourg
Az európai ombudsman megválasztása
P7_TA(2013)0303
Határozat
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. július 3-i határozata az európai ombudsman megválasztásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdésére, valamint 228. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 106a cikkére,

–  tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatára(1),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 204. cikkére,

–  tekintettel a pályázati felhívásra(2),

–  tekintettel a 2013. július 3-i szavazás eredményére,

1.  Emily O'REILLY-t európai ombudsmanná választja meg 2013. október 1-jétől a parlamenti ciklus végéig;

2.  felkéri Emily O'REILLY-t, hogy tegyen esküt a Bíróság előtt;

3.  utasítja elnökét, hogy a mellékelt határozatot tegye közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bíróságnak.

(1) HL L 113., 1994.5.4., 15. o.
(2) HL C 96., 2013.4.4., 24. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2013. július 3.)

az európai ombudsman megválasztásáról

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2013/377/EU, Euratom határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat