Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 267kWORD 19k
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg
Izvolitev Evropskega varuha človekovih pravic
P7_TA(2013)0303
Odločitev
 Priloga

Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2013 o izvolitvi Evropskega varuha človekovih pravic

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti tretjega odstavka člena 24 in člena 228 navedene pogodbe,

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a navedene pogodbe,

–  ob upoštevanju svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic(1),

–  ob upoštevanju člena 204 Poslovnika,

–  ob upoštevanju razpisa za predložitev nominacij(2),

–  ob upoštevanju glasovanja z dne 3. julija 2013,

1.  izvoli Emily O'REILLY za izvajanje funkcije Evropskega varuha človekovih pravic od 1. oktobra 2013 do konca parlamentarnega obdobja;

2.  zahteva od Emily O'REILLY, da slovesno zapriseže pred Sodiščem Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj poskrbi za objavo priloženega sklepa v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in Sodišču Evropske unije.

(1) UL L 113, 4.5.1994, str. 15.
(2) UL C 96, 4.4.2013, str. 24.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 3. julija 2013

o izvolitvi Evropskega varuha človekovih pravic

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/377/EU, Euratom.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov