Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0099(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0192/2013

Indgivne tekster :

A7-0192/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0305

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 20k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 97/836/EF (»overenskomst af 1958 som revideret«)) ***
P7_TA(2013)0305A7-0192/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2013 om udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 97/836/EF om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomst af 1958 som revideret«) (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05978/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0069/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0192/2013),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik