Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0099(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0192/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0192/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2013 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0305

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 19k
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 97/836/EY muuttaminen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)) ***
P7_TA(2013)0305A7-0192/2013

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) tehdyn päätöksen 97/836/EY muuttamisesta (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05978/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0069/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0192/2013),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö