Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0099(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0192/2013

Predkladané texty :

A7-0192/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2013 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0305

Prijaté texty
PDF 263kWORD 20k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) ***
P7_TA(2013)0305A7-0192/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 97/836/ES vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) (05978/2013 – C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05978/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0069/2013),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0192/2013),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia